***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

26.10.2016 17:58
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 19.185.249 127.370.080 14.597.568 264.411.777 264.411.777
Transferler
12 1.303.027 13.294.541 -14.597.568 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.625.017 3.625.017 3.625.017
Kar Payları
12 -10.078.085 -10.078.085 -10.078.085
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 20.488.276 130.586.536 3.625.017 257.958.709 257.958.709
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 20.488.276 130.586.536 772.649 255.106.341 255.106.341
Transferler
12 212.030 560.619 -772.649 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.054 3.497.332 3.491.278 3.491.278
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -6.054 20.700.306 131.147.155 3.497.332 258.597.619 258.597.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.784.226 12.603.131
Dönem Karı (Zararı)
3.497.332 3.625.017
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.497.332 3.625.017
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.613.286 462.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 155.602 154.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.060 -96.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
479.803 25.472
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-463.743 -122.222
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.999.547 -2.010.816
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.999.547 -2.010.816
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.783.706 565.026
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.783.706 565.026
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.695 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.695 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.850.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.506.036 7.838.099
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
32.730.558 8.033.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.180 -380.267
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
166.841 -21.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.617 -467.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.617 -467.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.256 3.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
198 230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
198 230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.614 671.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
109.989 331.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-546.603 340.123
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.390.082 11.925.162
Alınan Faiz
1.938.973 2.231.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.544.829 -1.553.896
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.648 -31.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.343 -31.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -26.343 -20.196
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -11.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -10.078.085
Ödenen Temettüler
12 0 -10.078.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.759.578 2.493.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.759.578 2.493.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.586.247 26.883.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 44.345.825 29.377.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 44.421.741 11.601.590
Finansal Yatırımlar
7 72.614.053 104.500.617
Diğer Alacaklar
0 1.180
Peşin Ödenmiş Giderler
80.085 246.926
Diğer Dönen Varlıklar
336.508 446.497
ARA TOPLAM
117.452.387 116.796.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.452.387 116.796.810
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 142.810.833 141.871.120
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 127.163 236.135
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 9.745 30.032
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
142.947.891 142.137.437
TOPLAM VARLIKLAR
260.400.278 258.934.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.380 3.763
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 39.380 3.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
45.168 36.912
Diğer Borçlar
948 750
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.433.374 1.878.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.433.374 1.878.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
177.294 1.187.640
ARA TOPLAM
1.696.164 3.107.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.696.164 3.107.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
106.495 720.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 106.495 720.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.495 720.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.802.659 3.827.906
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.597.619 255.106.341
Ödenmiş Sermaye
12 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.054 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.054 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.054 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 20.700.306 20.488.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
131.147.155 130.586.536
Net Dönem Karı veya Zararı
3.497.332 772.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.597.619 255.106.341
TOPLAM KAYNAKLAR
260.400.278 258.934.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 10.773.306 11.741.638 3.642.911 4.894.900
Satışların Maliyeti
0 -1.850.400 0 -1.850.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.773.306 9.891.238 3.642.911 3.044.500
BRÜT KAR (ZARAR)
10.773.306 9.891.238 3.642.911 3.044.500
Genel Yönetim Giderleri
4 -7.350.557 -6.347.077 -2.260.392 -2.003.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
172.220 140.640 340 139.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-97.637 -59.784 -17.195 -4.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.497.332 3.625.017 1.365.664 1.176.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.497.332 3.625.017 1.365.664 1.176.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.497.332 3.625.017 1.365.664 1.176.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.497.332 3.625.017 1.365.664 1.176.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.497.332 3.625.017 1.365.664 1.176.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.497.332 3.625.017 1.365.664 1.176.246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.054 -4.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.054 -4.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.054 0 -4.466 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.491.278 3.625.017 1.361.198 1.176.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.491.278 3.625.017 1.361.198 1.176.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564134


BIST

Canlı Borsa
2.408 18:05
Değişim :  1,56% |  36,90
Önceki Kapanış :  2.371  
En Yüksek
2.411
En Düşük
2.370
Açılış: 2.389
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.968 -0,42  
Nasdaq CCO 11.322 1,75  
Xetra DAX DAX 12.595 1,56  
IPC MXX 47.503 -1,11  
Shanghai Composite SHCOMP 3.355 -1,43  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--636--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(06.07.2022 23:09:04-06.07.2022 23:09:04)