***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.05.2022 18:58
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.339 34.745 96.053 -2.492.716 414.666 1.882.931 -68.660 237.643 168.983
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72 -7.019 -441 -6 43 7.288.035 -8.068.922 -780.887 -291.447 -1.072.334
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415 -299.226 -960.641
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.273.183 -7.273.183 0
Diğer
14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 124.477 0 1.084.739 3.503.413 -303.280 1.479.735 2.163.008 -1.206.945 1.700.054 51.352.323 34.119 1.882.931 66.314.574 7.371.279 73.685.853
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.559 -7.711 -8.110 402.577 13.281.602 743.933 8.625.785 23.034.517 836.511 23.871.028
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000 -5.500.000 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2 9.487 -190 -138.047 -1.009 -129.761 4.811 -124.950
Kar Dağıtımı
11.955.493 -13.252.035 -1.296.542 -223.007 -1.519.549
Dağıtılan Temettü
-1.307.884 -1.307.884 -226.322 -1.534.206
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
11.944.151 -11.944.151 0
Diğer
11.342 11.342 3.315 14.657
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 143.631 0 1.069.322 5.600.308 -890.943 3.325.258 4.263.992 13.665.851 4.787.312 57.701.080 249.869 8.625.785 108.541.465 9.853.243 118.394.708


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
349.725.396 847.889.513 1.197.614.909 302.695.310 836.880.350 1.139.575.660
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 54.519.733 161.676.573 216.196.306 46.412.927 153.202.866 199.615.793
Teminat Mektupları
52.525.139 89.305.048 141.830.187 46.048.608 86.618.355 132.666.963
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
840.310 844.443 1.684.753 865.540 764.138 1.629.678
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.953.490 46.664.271 51.617.761 4.204.824 46.612.126 50.816.950
Diğer Teminat Mektupları
46.731.339 41.796.334 88.527.673 40.978.244 39.242.091 80.220.335
Banka Kredileri
1.585.535 12.438.971 14.024.506 111.350 13.694.523 13.805.873
İthalat Kabul Kredileri
0 712.132 712.132 0 582.983 582.983
Diğer Banka Kabulleri
1.585.535 11.726.839 13.312.374 111.350 13.111.540 13.222.890
Akreditifler
401.101 55.504.910 55.906.011 244.637 48.629.112 48.873.749
Belgeli Akreditifler
362.098 39.835.253 40.197.351 191.272 34.944.022 35.135.294
Diğer Akreditifler
39.003 15.669.657 15.708.660 53.365 13.685.090 13.738.455
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
7.958 4.427.644 4.435.602 8.332 4.260.876 4.269.208
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
111.355.195 50.607.093 161.962.288 101.316.731 55.685.820 157.002.551
Cayılamaz Taahhütler
109.146.087 29.003.929 138.150.016 99.221.331 36.748.294 135.969.625
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.239.652 10.749.034 14.988.686 9.373.110 18.354.232 27.727.342
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 164.430 164.430 0 157.380 157.380
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
39.602.315 40.349 39.642.664 34.174.955 1.702.867 35.877.822
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.367.216 0 4.367.216 3.291.900 0 3.291.900
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
29.294 0 29.294 41.377 0 41.377
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
53.402.421 0 53.402.421 46.524.830 0 46.524.830
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
212.814 0 212.814 208.406 0 208.406
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.292.375 18.050.116 25.342.491 5.606.753 16.533.815 22.140.568
Cayılabilir Taahhütler
2.209.108 21.603.164 23.812.272 2.095.400 18.937.526 21.032.926
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.159.108 21.603.164 23.762.272 2.045.400 18.937.526 20.982.926
Diğer Cayılabilir Taahhütler
50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
183.850.468 635.605.847 819.456.315 154.965.652 627.991.664 782.957.316
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
183.850.468 614.506.211 798.356.679 154.965.652 600.979.561 755.945.213
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
19.692.870 73.303.607 92.996.477 15.504.070 58.953.279 74.457.349
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
15.096.121 31.179.388 46.275.509 11.384.803 25.669.590 37.054.393
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.596.749 42.124.219 46.720.968 4.119.267 33.283.689 37.402.956
Para ve Faiz Swap İşlemleri
144.979.351 466.734.230 611.713.581 127.095.137 489.865.606 616.960.743
Swap Para Alım İşlemleri
14.104.215 155.142.104 169.246.319 9.433.744 177.256.130 186.689.874
Swap Para Satım İşlemleri
129.282.248 58.179.792 187.462.040 116.999.171 81.523.710 198.522.881
Swap Faiz Alım İşlemleri
796.444 126.706.167 127.502.611 331.111 115.542.883 115.873.994
Swap Faiz Satım İşlemleri
796.444 126.706.167 127.502.611 331.111 115.542.883 0 4.205.556 4.205.556
Faiz Satım Opsiyonları
0 4.512.187 4.512.187 0 4.205.556 4 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.135.417 43.983.607 47.119.024 2.662.412 29.345.060 32.007.472
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.031.007.410 1.917.238.542 2.948.245.952 920.628.913 1.629.649.597 2.550.278.510
EMANET KIYMETLER
103.546.877 142.183.623 245.730.500 101.820.670 125.221.499 227.042.169
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
73.743.778 8.953.049 82.696.827 73.423.758 8.234.913 81.658.671
Tahsile Alınan Çekler
25.903.414 76.530.991 102.434.405 24.886.014 68.776.278 93.662.292
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.242.598 29.271.630 32.514.228 2.994.936 26.962.386 29.957.322
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
657.087 27.427.953 28.085.040 515.962 21.247.922 21.763.884
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
927.460.533 1.775.054.919 2.702.515.452 818.808.243 1.504.428.098 2.323.236.341
Menkul Kıymetler
54.246.431 179.198.797 233.445.228 55.405.889 148.526.695 203.932.584
Teminat Senetleri
16.727.452 64.739.053 81.466.505 15.393.327 58.309.803 73.703.130
Emtia
189.437.370 143.817.307 333.254.677 167.725.673 118.466.297 286.191.970
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
469.711.861 864.113.943 1.333.825.804 407.968.742 739.657.751 1.147.626.493
Diğer Rehinli Kıymetler
197.337.419 523.185.819 720.523.238 172.314.612 439.467.552 611.782.164
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.380.732.806 2.765.128.055 4.145.860.861 1.223.324.223 2.466.529.947 3.689.854.170


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
22.730.202 -5.088.103
Alınan Faizler
23.915.449 13.778.565
Ödenen Faizler
-9.004.362 -5.792.857
Alınan Temettüler
126.598 21.726
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.788.941 2.147.078
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.076.365 1.274.252
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
805.056 769.264
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.755.419 -2.945.872
Ödenen Vergiler
-1.795.316 -2.397.599
Diğer
6.572.890 -11.942.660
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.456.259 9.771.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
162.177 -2.109.377
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.832.992 -1.184.908
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.586.366 -11.307.951
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.665.319 1.518.015
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
350.772 -600.365
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
44.234.655 3.770.343
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.115.602 1.564.385
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-23.669.568 18.121.565
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
21.273.943 4.683.604
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.459.114 2.798.082
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -113
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-489.786 -103.486
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
226.615 76.594
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20.108.002 -9.197.189
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.353.786 9.512.930
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.401.377 -3.771.410
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.326.353 6.433.369
Diğer
-366.703 -152.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.957.283 2.144.184
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.440.739 7.158.967
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.014.307 -4.601.718
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-226.322 -299.226
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-157.393 -113.839
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.169.246 3.511.142
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.026.792 13.137.012
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
132.322.602 52.321.545
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
139.349.394 65.458.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.372.849 2.259.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
14.498.179 -2.090.980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.514 30.406
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.406 -4.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.407
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-8.110 34.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.409 482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.525.693 -2.121.386
Yabancı Para Çevrim Farkları
401.976 95.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
16.698.209 -3.252.208
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
747.060 415.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.321.552 619.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.871.028 168.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
128.151.304 276.775.687 404.926.991 4.193.424 38.776.342 42.969.766 2.974.478 32.220.764 35.195.242
Para Piyasalarından Alacaklar
16.083.834 0 16.083.834 2.948.099 44.965 2.993.064
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-75.864 -94.877 -170.741 -17.353 -68.385 -85.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 6.828.128 8.532.660 15.360.788 5.768.364 8.712.674 14.481.038
Devlet Borçlanma Senetleri
497.204 7.911.272 8.408.476 519.471 6.017.710 6.537.181
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.484.886 528.533 4.013.419 2.365.686 460.774 2.826.460
Diğer Finansal Varlıklar
2.846.038 92.855 2.938.893 2.883.207 2.234.190 5.117.397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 85.631.622 53.470.267 139.101.889 62.974.176 46.969.483 109.943.659
Devlet Borçlanma Senetleri
83.217.270 46.930.563 130.147.833 61.246.085 39.819.974 101.066.059
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
300.005 766.324 1.066.329 264.898 668.883 933.781
Diğer Finansal Varlıklar
2.114.347 5.773.380 7.887.727 1.463.193 6.480.626 7.943.819
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 403.875 15.463.639 15.867.514 754.600 23.995.827 24.750.427
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
403.875 15.463.639 15.867.514 754.600 23.995.827 24.750.427
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
350.607.789 332.404.503 683.012.292 326.322.483 307.111.279 633.433.762
Krediler
V-I-e 311.143.047 325.677.255 636.820.302 292.585.111 302.937.054 595.522.165
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 4.099.471 9.725.666 13.825.137 3.642.540 8.682.657 12.325.197
Faktoring Alacakları
5.454.817 2.248.975 7.703.792 5.097.842 1.797.516 6.895.358
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 50.242.048 8.509.030 58.751.078 45.055.046 6.490.282 51.545.328
Devlet Borçlanma Senetleri
50.191.610 3.411.490 53.603.100 44.872.603 3.103.354 47.975.957
Diğer Finansal Varlıklar
50.438 5.097.540 5.147.978 182.443 3.386.928 3.569.371
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-20.331.594 -13.756.423 -34.088.017 -20.058.056 -12.796.230 -32.854.286
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 384.217 23.928 408.145 888.883 21.988 910.871
Satış Amaçlı
384.217 23.928 408.145 888.883 21.988 910.871
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
40.412 0 40.412 36.655 0 36.655
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 23.408.108 0 23.408.108 21.593.954 0 21.593.954
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.408.108 0 23.408.108 21.593.954 0 21.593.954
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 9.295 0 9.295 7.604 0 7.604
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.295 0 9.295 7.604 0 7.604
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.372.299 300.825 11.673.124 11.131.311 275.713 11.407.024
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.227.598 175.180 2.402.778 2.014.282 167.743 2.182.025
Şerefiye
27.994 0 27.994 27.994 0 27.994
Diğer
2.199.604 175.180 2.374.784 1.986.288 167.743 2.154.031
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 4.539.723 0 4.539.723 4.601.916 0 4.601.916
CARİ VERGİ VARLIĞI
129.225 17.709 146.934 60.343 14.476 74.819
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 3.606.501 2.708.662 6.315.163 580.561 2.538.415 3.118.976
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 75.169.555 14.431.378 89.600.933 62.506.945 12.950.409 75.457.354
VARLIKLAR TOPLAMI
599.937.485 626.837.872 1.226.775.357 522.722.879 601.681.194 1.124.404.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 221.693.347 470.837.851 692.531.198 165.520.943 452.158.260 617.679.203
ALINAN KREDİLER
V-II-c 6.423.539 131.196.947 137.620.486 6.019.498 122.904.185 128.923.683
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
7.850.827 11.569.369 19.420.196 42.829.398 10.908.455 53.737.853
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 10.285.605 43.879.620 54.165.225 8.784.977 39.292.335 48.077.312
Bonolar
9.135.892 0 9.135.892 5.999.193 0 5.999.193
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
572.122 0 572.122 757.078 0 757.078
Tahviller
577.591 43.879.620 44.457.211 2.028.706 39.292.335 41.321.041
FONLAR
18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704
Müstakrizlerin Fonları
18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 5.618.769 3.926.309 9.545.078 7.097.196 6.981.331 14.078.527
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.618.769 3.926.309 9.545.078 7.097.196 6.981.331 14.078.527
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.029.028 277.237 1.306.265 983.934 255.780 1.239.714
KARŞILIKLAR
V-II-g 30.896.281 9.088.982 39.985.263 27.864.420 7.744.897 35.609.317
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.860.198 5.326 2.865.524 2.572.040 4.391 2.576.431
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
14.475.645 7.820.984 22.296.629 12.951.315 6.572.513 19.523.828
Diğer Karşılıklar
13.560.438 1.262.672 14.823.110 12.341.065 1.167.993 13.509.058
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 11.273.028 30.869 11.303.897 2.537.054 24.082 2.561.136
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 69.804 0 69.804 120.438 4.511 124.949
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.301.656 39.359.097 41.660.753 2.296.445 39.182.832 41.479.277
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.301.656 39.359.097 41.660.753 2.296.445 39.182.832 41.479.277
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 85.936.593 14.568.181 96.168.179
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.212.953 0 1.212.953 1.203.468 0 1.203.468
Hisse Senedi İhraç Primleri
143.631 0 143.631 143.633 0 143.633
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.069.322 0 1.069.322 1.059.835 0 1.059.835
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.034.523 100 8.034.623 8.054.093 100 8.054.193
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.302.174 -3.585.019 22.717.155 11.320.953 -3.031.910 8.289.043
Kar Yedekleri
57.696.461 4.619 57.701.080 51.379.015 4.619 51.383.634
Yasal Yedekler
7.063.285 1.930 7.065.215 5.832.370 1.930 5.834.300
Statü Yedekleri
289.294 0 289.294 225.558 0 225.558
Olağanüstü Yedekler
50.343.882 2.689 50.346.571 45.321.087 2.689 45.323.776
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.334.682 540.972 8.875.654 13.085.039 417.874 13.502.913
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-168.005 417.874 249.869 -263.478 225.331 -38.147
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.502.687 123.098 8.625.785 13.348.517 192.543 13.541.060
Azınlık Payları
V-II-ı 10.004.902 -151.659 9.853.243 9.381.359 -146.431 9.234.928
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
504.982.615 721.792.742 1.226.775.357 437.131.776 687.272.297 1.124.404.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 26.349.153 14.124.430
Kredilerden Alınan Faizler
16.083.323 10.158.936
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
244.882 118.115
Bankalardan Alınan Faizler
234.678 151.119
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
512.568 119.383
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.653.332 3.226.754
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
74.162 30.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.425.476 1.968.931
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.153.694 1.227.495
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
-555.649 -984.391
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.918.979 -1.328.207
Kiralama Faiz Giderleri
-48.207 -36.781
Diğer Faiz Giderleri
-391.719 -92.848
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.055.769 7.314.778
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.402.773 1.407.542
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.788.941 2.147.078
Gayri Nakdi Kredilerden
480.591 294.904
Diğer
Diğer
-1.380.297 -736.815
TEMETTÜ GELİRLERİ
103.560 21.726
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c 2.356.735 -959.450
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
365.339 149.475
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.261.464 7.389.347
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.252.860 -8.498.272
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 4.883.185 3.973.929
FAALİYET BRÜT KÂRI
25.802.022 11.758.525
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.665.525 -2.996.654
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -1.021.474 -450.732
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.867.790 -1.772.275
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -8.101.096 -4.492.188
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.146.137 2.046.676
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.871.520 639.052
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.017.657 2.685.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -3.644.808 -425.765
Cari Vergi Karşılığı
-10.213.250 -366.556
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.495.583 -2.925.536
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.064.025 2.866.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.372.849 2.259.963
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 9.372.849 2.259.963
Grubun Karı (Zararı)
8.625.785 1.882.931
Azınlık Payları Karı (Zararı)
747.064 377.032
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,86257850 0,18829310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028006


BIST
Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.097 1,05  
Nasdaq CCO 11.128 0,90  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.743 0,46  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1023--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(04.07.2022 00:38:50-04.07.2022 00:38:50)