ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

09.11.2020 10:09
Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Raporu:
"TCELL 3Ç20 sonuçları beklentilerin üzerinde / olumlu
Turkcell 3Ç20’de 7,6 milyar TL satış (Kons.: 7,4 milyar TL, Deniz:
7,4 milyar TL), 3,4 milyar TL VAFÖK (Kons: 3,2 milyar TL, Deniz: 3,2
milyar TL) ve 1.2 milyon TL net kar (Kons: 1.0 milyar TL, Deniz: 1.0
milyar TL) açıkladı. Şirketin karlılık sonuçları hem bizim hem de
piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. VAFÖK ve net
kar kalemleri ise piyasa beklentisinin sırasıyla %6 ve %17 üzerinde
gerçekleşti. Yönetim 2020 yılına dair %10-12 gelir büyümesi ve %40-42
VAFÖK marjı beklentilerini yukarıya doğru revize ederek %14-15 gelir
büyümesi ve %41-42 VAFÖK marjı olarak revize etti. 9A20
gerçekleşmelerine bakacak olursak, 2020’nin tamamında Turkcell’in
yönetim beklenti aralığının üst bandını rahatlıkla tutturmasını
bekliyoruz. 3Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki
yapmasını bekliyoruz. Son altı ayda endekse paralel bir performans
gösteren Turkcell, 2020 beklentimize bağlı olarak 2017-19 dönemi
ortalama 4,7x FD/VAFÖK çarpanının altında 3,1x FD/VAFÖK çarpanından
işlem görmektedir.

MGROS 3Ç20'de FAVÖK beklentilere paralel gelirken net kar
açıkladı / hafif olumlu
Migros, 3Ç20’de konsolide 7,695 milyon TL gelir (Konsensus: 7,579
milyon TL), 610 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 610 milyon TL) ve 9 milyon
TL net kar (Konsensus: 58 milyon TL net zarar) açıkladı. Şirket’in
faaliyet karlılığı beklentilere paralel gelirken, 3Ç20’de beklenilen
zararın aksine net kar açıkladığı için sonuçların hisse performansına
hafif olumlu etki yapacağını düşünüyoruz.
Migros, satış gelirlerini yıllık %19 arttırarak 3Ç20’de 7,695
milyon TL’ye yükseltmeyi başarmıştır. Şirket’in, 3Ç20 FAVÖK rakamı,
operasyonel giderlerdeki artıştan kaynaklı yıllık %11 daralırken
beklentimizin hafif altında kalmıştır. FAVÖK marjı ise maliyet
artışından dolayı yıllık %10,6 seviyesinden %7,9 seviyesine
gerilemiştir. Döviz kurunun yukarı yönlü seyrettiği 3Ç20’de yüksek
finansman giderlerine rağmen net kar açıklamasını olumlu buluyoruz.
2019 yılsonu finansallarında olan brüt 430 milyon Euro borcu 3Ç20
itibari ile 135 milyon Euro’ya gerilemiştir. Bilanço tarihinden sonra
26 Ekim 2020 tarihinde, Euro cinsinden olan kredi borçlarına
istinaden, 40 milyon Euro karşılığı anapara ödemesi yapılmıştır (Ekim
ayı sonu Brüt Euro Borç: 95 milyon EUR). 9A20 sonu itibari ile TFRS16
etkisi hariç Net Borç rakamı 547 milyon TL’ye gerilemiştir (9A19:2,062
milyon TL). Ekim ayı içinde, Şirketin mülkiyetinde yer alan
gayrimenkullerden Balıkesir AVM, Torbalı AVM ve İzmir’de bulunan bir
gayrimenkulün toplam 94 milyon TL bedel ile satılmasına Yönetim Kurulu
tarafından karar verilmiştir. İzmir’deki gayrimenkulün tapu devri
gerçekleştirilmiş olup, Balıkesir AVM ve Torbalı AVM’nin devrine
ilişkin süreç devam etmektedir. Yönetimin, 2020 yılında kredi yükünü
başarılı bir şekilde azalttığını görüyoruz.
Covid-19 sonrası online operasyonlarda (i) Migros Sanal Market
siparişleri yaklaşık x3, (ii) Migros Hemen siparişleri x13, (iii)
online müşteri sayısının da x2,5 arttığı gözlemlenmiştir. Migros, 3Ç20
sonunda toplam 2.301 mağazaya ulaşmış olup toplam satış alanını da
yıllık yaklaşık %4 arttırmıştır.
Şirket, 2020 beklentilerini yukarı yönlü revize etti (i) %22-23
satış büyümesi (bir önceki %20-22), (ii) FAVÖK marjı %8.0 (TFRS16
etkisi dahil %8-8.5), (iii) +160 yeni mağaza açılışı (bir önceki 160
yeni mağaza), (iv) yaklaşık 470 milyon TL yatırım harcaması (bir
önceki 440 milyon TL).

VESTL 3Ç20’de operasyonel karlılık ve net kar beklentilerin hafif
üzerinde geldi / hafif olumlu
Vestel, 3Ç20’de 5,553 milyon TL gelir (Konsensus: 5,415 milyon
TL), 1,063 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,004 milyon TL) ve 373 milyon
TL net kar (Konsensus: 351 milyon TL) açıkladı. FAVÖK ve net kar
rakamlarında yıllık bazda güçlü artış görülürken sonuçlar
beklentilerin hafif üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı
üzerinde hafif pozitif bir etki yapmasını bekliyoruz.
Vestel, 3Ç20’de çift haneli yurtiçi beyaz eşya büyümesi ve
ihracattaki hızlı toparlanmaya bağlı olarak satış gelirlerini yıllık
bazda 33% arttırmayı başarmıştır. Kur farkından kaynaklanan ihracat
satışlarının güçlü pozitif desteği, maliyet düzenlemeleri ve düşük
operasyonel gider/satış rasyosu FAVÖK rakamını destekleyerek yıllık
%109 artışla 1,063 milyon TL seviyesine yükselirken FAVÖK marjı da
yıllık bazda güçlü artışla %19 seviyesinde gerçekleşti. Şirket,
3Ç20’de 565 milyon TL net finansman gideri kaydetmesine rağmen net kar
rakamını 228% arttırarak 370 milyon TL seviyesine çıkarmayı başardı.
Hammadde ve maliyetlerin bu seyirde gittiği ve talebin de artacağı
düşünüldüğünde bir sonraki çeyrek için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz.

ALARK Net karda yüksek baz etkisi ile azalış görüldü / nötr
Alarko Holding, 3Ç20’de konsolide bazda 305 milyon TL gelir, 113
milyon TL FAVÖK ve 149 milyon TL net kar (Konsensus: 156 milyon TL)
açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi yalnızca iki kurumun tahmininden
oluşmaktadır. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadede nötr
bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.
Alarko Holding, enerji üretim alanındaki en büyük iştiraki olan
Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’yi özkaynak yöntemiyle değerlediği için
konsolide operasyonel rakamlarda etkisi görülmemektedir.
Kombine rakamlara bakıldığında, gelirler 3Ç20’de önceki yıla
kıyasla %32 artış kaydederek 4,4 milyar TL’ye ulaştı. Elektrik dağıtım
ve perakende segmentinde yapılan elektrik satışlarındaki %16’lık artış
ve 3Ç19’a kıyasla yüksek olan tarifeler kombine satış gelirlerinin
artmasında etkili oldu. 3Ç20’de enerji iş kolundan elde edilen gelir
yıllık bazda %33, taahhüt işinden elde edilen gelir %37 oranında
artmıştır.
Kombine FAVÖK yıllık %66 artışla 1,1 milyar TL düzeyinde
gerçekleşti.
Taahhüt segmenti iş yükü Eylül sonu itibariyle %73’ü yurtdışı
kaynaklı olmak üzere toplam 1,17 milyar USD seviyesindedir (2019 sonu:
1,18 milyar USD.
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karından paylar
kaleminin önceki yıla göre azalması (3Ç19: 200,7 milyon TL, 3Ç20: 22,6
milyon TL) sonucunda net karda yıllık bazda gerileme görüldü.
Holding’in solo bazda 137 milyon TL net nakit pozisyonu
bulunmaktadır.

GUBRF 3Ç20’de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu
Gübre Fabrikaları 3Ç20’de 1,167 milyon TL gelir, 255 milyon TL
FAVÖK ve 31 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi
bulunmamaktadır. Ciro artışı ile birlikte marjlardaki olumlu eğilimin
sürdüğü görülüyor. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir
etki yaratabileceğini düşünüyoruz.
3Ç20’de Şirket’in satış hacmi geçen yıla kıyasla %33 artışla 386
bin ton olurken, Razi’nin satış hacmi de 189 bin ton olarak
gerçekleşti.
Operasyonel kar marjlarındaki artışa bağlı olarak FAVÖK yıllık
bazda cironun üzerinde bir artış gösterdi.
3Ç19’da 117 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket 3Ç20’de
65,6 milyon TL net finansal gelir kaydetti

DOHOL Kur farkı geliri net karı destekledi / sınırlı pozitif
Doğan Holding, 3Ç20’de 3,138 milyon TL gelir, 308 milyon TL FAVÖK
ve 835 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmamaktadır.
Güçlü net kar rakamı dikkate alındığında hissenin 3Ç sonuçlarına kısa
vadede sınırlı olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.
Holding’in konsolide satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %11 oranında azalarak 3,138 milyon TL düzeyinde
gerçekleşti. Segmentler bazında bakıldığında, akaryakıt perakendesi
bölümü satışlarındaki azalışın belirleyici olduğu görülmektedir.
Operasyonel kar marjlarında önceki yılın aynı dönemine kıyasla
iyileşme görülürken, FAVÖK yıllık %36 artışla 308 milyon TL’ye
yükseldi.
Diğer gelirler ve yatırım faaliyetlerinden gelirler altında
kaydedilen kur farkı geliri (sırasıyla 306 milyon TL ve 297 milyon TL)
ile bağlı ortaklık satış karı (132 milyonTL) net karın yıllık bazda
güçlü artış göstermesinde etkili oldu. Hatırlanacağı gibi Holding
Doğan Müzik A.Ş.’deki paylarının %60’lık kısmını 23,4 milyon USD
bedelle satmaya Nisan 2020’de karar vermişti, satış süreci Temmuz
2020’de tamamlandı.

TRGYO 3Ç20 finansal sonuç değerlendirmesi / hafif olumlu
Torunlar GYO Cuma akşamı açıkladığı konsolide olmayan 3Ç20
finansal sonuçlarında 175 milyon TL zarar açıkladı (Beklenti: 222
milyon TL zarar). FAVÖK ve FAVÖK marjının 2Ç20’de pandemi kaynaklı
bozulmanın ardından normalleştiğini görüyoruz. Hem konut ve ofis satış
gelirleri hem de alışveriş merkezi ve ofis kiralama gelirleri 3Ç20’de
normale dönerek şirketin 3Ç20 FAVÖK rakamını 189 milyon TL’ye
(Beklenti: 151 milyon TL) ve FAVÖK marjını da %57.9’a yükseltmiştir
(2Ç20: 56.7 milyon TL FAVÖK ve %48.3 FAVÖK marjı) Ancak 87 milyon
TL’lik finansman gideri ve 289 milyon TL’lik kur farkı zararı 3Ç20’de
şirketin 175 milyon TL zarar açıklamasına neden oldu.
Açıklanan finansalların hisse performansı üzerinde sınırlı bir
olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Operasyonel performansın
normalleşmesini olumlu olarak değerlendiriyor ve 4Ç20’de de benzer bir
operasyonel performansın olabileceği görüşündeyiz. Yatırımların
yeniden değerleme farkının 4Ç20 kar rakamı için olumlu olmasını
beklemekle birlikte 3Ç20’ye göre kısmen daha düşük olmakla birlikte
kur farkı zararının oluşabileceğini düşünüyoruz."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_09.11.2020.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1065--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(01.07.2022 01:31:12-01.07.2022 01:31:12)