ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

18.08.2016 09:17
Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne 77.700 seviyeleri üzerinden yatay başlayan BİST, günün
devamında ise düşük hacimle yukarı denemelerine devam etti. 78.500
seviyelerine ulaşan BİST, hareketi daha yukarı taşıyamazken, gelen
satışların ardından günün kapanışını 78.148 seviyesinden
gerçekleştirdi.
Dün açıklanan 26-27 Temmuz toplantısına ilişkin FOMC
tutanaklarında, üyelerin çoğu bir sonraki faiz artırımından önce daha
fazla veri için beklenmesini desteklediği, bazı üyelerin ekonomik
şartların kısa süre içinde faiz artırılmasına izin vereceğini
savunması dikkat çekti. Böylece tutanaklar üyeler arasında faiz
artırımının zamanlamasına yönelik görüş ayrılığı ortaya koysa da,
2016'da faiz artışı için hala kapının açık bırakıldığını gösterdi.
Tutanakların ardından ABD'de endeksler kayıplarını toparlayarak
yükselişler gösterdi.
Bugün yurt içinde TCMB Beklenti Anketi takip edilecek, yurt
dışında ise Avrupa tarafından gelecek olan cari denge, TÜFE ve Avrupa
Merkez Bankası tutanakları beklenecek. Sabah Japonya tarafında satış
baskılı seyir göze çarparken, Çin piyasaları pozitif. Avrupa
piyasalarının da alımlarla başlaması bekleniyor. BİST’in, Fed
tutanakalrı ardından gerileyen kur ile birlikte güne 78.600-79.000
aralığında başlangıç yapmasını bekliyoruz. Günün devamında ise
Fitch’in yarın yapacağı kredi notu değerlendirmesi öncesinde, kur
tarafı da izlenerek yukarı hareketin devam edip etmeyeceği takip
edilecektir.

Aselsan 2Ç16 Finansal Sonuçları: Zayıflayan FAVÖK marjı,
beklentilere paralel net kar (=)

. Aselsan 2Ç16 döneminde 118 mn TL düzeyindeki piyasa
beklentilerinin hafif (%5,2) üzerinde 124 mn TL (yıllık %1,7 büyüme)
net dönem karı açıkladı. Gelirler tarafında beklentilerin üzerine
çıkılmış olmakla birlikte, operasyonel tarafta daha zayıf bir görünüm
sergilenmiş fakat bu zayıflık faaliyet dışı gelirlerdeki olumlu seyir
ile telafi edilmiştir.
. Aselsan 2Ç'de 781 mn TL'lik proje teslimatı gerçekleştirirken
geçen yılın aynı dönemine göre %44 artış göstermiş, piyasa
tahminlerinin ise %10,5 üzerinde satış geliri elde etmiştir.
. FAVÖK yıllık bazda %12,1 büyüme ile 123,3 mn TL olarak
gerçekleşirken, 141 mn TL seviyelerindeki piyasa beklentilerinin
altında kalmıştır.
. Operasyonel olmayan taraftaki olumlu görünümün ise şirketin
operasyonel taraftaki zayıf görünümü telafi ettiği ve net kardaki
büyümeyi desteklediği görülmektedir.
. Şirketin 1Y16 sonu itibariyle bakiye sipariş miktarı 5,8 mlr $
seviyelerindedir. Söz konusu rakama 2015 yılsonunda 4,3 mlr $
seviyelerindeydi.
Yorum: Açıklanan sonuçları genel olarak olumlu buluyor,
marjlardaki dalgalanmayı proje/taahhüt işinin doğası gereği görüyoruz.
Açıklanan sonuçların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Gübrataş (GUBRF) 2Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentilerin altında
sonuçlar (-)

. Gübretaş 2Ç16 döneminde 11 mn TL kar yönündeki piyasa
beklentilerinin aksine, 15,6 mn TL net dönem zararı açıkladı. Ciro
tahminlere paralel gerçekleşirken FAVÖK %11, FAVÖK marjı beklentilerin
0,8 puan altında oluştu. Karın beklentilerin altında gerçekleşmesinin
temel nedeni Razi’de geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi sonucu
tahakkuk ettirilen vergi tutarı dolayısıyla, 2015 finansallarının
yeniden düzenlenerek ayrılan karşılık olmuştur.
. 2Ç16’da Türkiye operasyonlarının cirosu, hacimdeki yaklaşık %21
daralmaya paralel, yıllık %18 düşerek 258 mn TL seviyesinde oluştu.
2Ç16’da brüt kar marjında gözlenen yıllık 3,5 puanlık artışın
etkisiyle FAVÖK 7 mn TL eksiden 2,7 mn TL pozitife geçti. FAVÖK marjı
ise%1,0 olarak gerçekleşti.
. Razi üretimindeki toparlanmaya rağmen satışların yıllık ve
çeyreklik bazda %22 ve %15 daralması İran operasyonlarının cirosunun
2Ç16’da yıllık %1,4 çeyreklik %3,3 gerilemesine sebebiyet verdi.
Faaliyet giderleri önceki yıllara kıyasla %10 artış gösterirken,
faaliyet giderlerinin satışlara oranının %24,7 (2Ç15: %22,1) ile
yüksek seviyede gerçekleşmesi FAVÖK’ün yıllık %34 azalmasına etki
etti. Razi’nin FAVÖK marjı %5,8 (1Ç16: %6,4, 2Ç15: %8,8) olarak
gerçekleşti.
. Yıllık bazda hem yurtiçi hem de İran operasyonlarında brüt kar
marjı önemli düzeyde artarken Şirketin 2Ç16’da konsolide FAVÖK rakamı
ise düşük baz etkisi ile yıllık %158’lik bir büyüme ile 30,1 mn TL
seviyesine ulaşmış olup, piyasa tahmini olan 35 mn TL’nin %11 altında
gerçekleşti. Konsolide FAVÖK marjı ise 2Ç15’teki %2,0 seviyesinde iken
2Ç16’da %5,1 düzeyine yükseldi.
Yorum: 2Ç16’da net kar beklentisi aksine zarar oluşmasının,
operasyonel kar ve operasyonel kar marjının Razi operasyonları
etkisiyle tahminlerin altında kalmasının, hisse üzerinde olumsuz
fiyatlanacağı kanaatindeyiz. Üretiminde toparlanma başlayan Razi’yi
önümüzdeki dönemde satış performansındaki yükselişin yanında, İran’da
doğalgazı hammadde olarak kullanan şirketler için olası gaz indirimi
olumlu etkileyecektir. Öte yandan yurtiçinde 9 Haziran 2016’da Tarım
Bakanlığı tarafından %28 ve üzeri oranda amonyum nitrat içeren
gübrelerin ambalajsız ve perakende olarak satışına geçici olarak
yasaklanmasına karar verilmişti. Yasaklamaların tam etkisinin
yurtiçinde 3Ç16 finansallarında gözleneceğini de dikkate alarak zayıf
gelen sonuçların hisse üzerinde satış baskısı yaratacağını
düşünüyoruz.

Anel Elektrik (ANELE) 2Ç16 Finansal Sonuçları: Net kar artışı
devam etse de FAVÖK tarafındaki görünüm olumsuz (=)

. 2Ç16 döneminde şirket 9 mn TL net kar açıklamıştır. 2Ç15
döneminde ise şirketin net kar rakamı 1,2 mn TL seviyesindeydi. Net
karlılık tarafında yaşanılan büyümede, 2Ç15 döneminde kaydedilen 13,8
mn TL’lik net finansal gider kaleminin bu çeyrekte 1,2 mn TL net
finansal gider seviyesine gerilemesi etkili oldu. Toplamda ise net
kar, 2015 yılının ilk yarısındaki 2,3 mn TL’den 2016 yılının ilk
yarısında 13,4 mn TL seviyesinde yükseldi.
. Şirketin 2Ç16 cirosu 145,9 mn TL seviyesine gelirken 2Ç15
dönemine göre %5 artış göstermiştir. Yurt içi satış gelirleri 2Ç16
döneminde yıllık bazda %166 artarak 69 mn TL’ye ulaşırken, yurt dışı
satış gelirleri ise %32 azalarak 72,8 mn TL seviyesine gerilemiştir.
Kira gelirleri tarafında ise 2Ç16’da elde edilen 3,8 mn TL’lik gelir,
geçen yılın aynı çeyreğine paralel gerçekleşmiştir.
. FAVÖK tarafında ise 2Ç16’da 7 mn TL FAVÖK rakamı, 2Ç15’deki 19,9
mn TL’ye göre %64 gerilerken, FAVÖK marjı da 2Ç15’deki %14,3
seviyesinden 2Ç16’da %4,9 seviyesine gerilemiştir. 6 aylıklar
üzerinden bakarsak, 2016 yılının ilk yarısındaki FAVÖK rakamı 21 mn TL
ile 2015 yılındaki 30,6 mn TL’nin %30 altında görünmektedir.
Yorum: 2Ç16 döneminde şirketin net kar tarafında, net finansal
giderlerdeki azalmaya bağlı bir yükseliş görülüyor. FAVÖK tarafındaki
gerileme ve marjında düşüş ise olumsuz. Son 1 aylık dönemde şirket
hisselerinin getirisi BİST getirisinin %7 üzerinde gerçekleşti.
Açıklanan veriler, net kar tarafında hisse performansını destekler
görünmekle birlikte, fiyatlamalara dahil olduğunu düşünüyoruz. FAVÖK
tarafındaki görünümünün devamı, önümüzdeki dönemlerde yukarı hareketi
sınırlayabilecek bir etken olarak ön plana çıkabilir. Ayrıca, şirketin
önümüzdeki hafta 23 Ağustos tarihinde hisse başına brüt %1,35 (0,0135
TL) nakit kar payı ödemesi yapacağını hatırlatalım. Dağıtılacak rakam
%1 temettü verimine işaret ediyor.

Şişecam (SISE, TRKCM) İtalyan Sangalli'yi satın almak için sona
yaklaştı (+)

. Dünya gazetesinde yer alan habere göre Şişecam Genel Müdürü
Ahmet Kırman, teklif verdikleri İtalyan Sangalli'de diğer rakiplerin
çekildiğini, Şişecam'ın süreçte tek kaldığını, önümüzdeki ay kararın
açıklanmasını beklediklerini söyledi.
. Hatırlanacağı gibi Trakya Cam, İtalya merkezli Sangalli Vetro
Porto Nogaro firmasının varlıklarının satın alma işlemine yönelik
Mayıs ayında 90 mn ¬ teklif vermişti.
Yorum: Şirket yetkilileri Sangalli'nin alınması halinde Şişecam'ın
hem Balkanlar ve Orta Avrupa'dan İngiltere'ye kadar Avrupa'daki satış
ağı ve rekabetçi yapısının güçleneceğini aynı zamanda dönem dönem
Türkiye pazarına yönelik olumsuz rekabetinin ortadan kalmasını
beklemektedir. Haberin etkisini şu aşamada mevcut bilgiler ışığında
sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Doğuş Otomotiv (DOAS) hisse alım işlemleri (=)

. Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedinin
geri alımına karar vermişti. Geri alım “2015 kar dağıtımına konu
edilebilecek kaynak toplam tutarı olan 524 mn TL'yi ve geri alınacak
pay adedinin Şirket çıkarılmış sermayesinin %10’u olan 22 mn adet payı
aşmaması” ile sınırlandırılmıştı."

Analizin tamamı için:

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_1890.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--793--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(26.06.2022 14:48:42-26.06.2022 14:48:42)