Canlı Borsa

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.11.2017 20:58
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
I-1 137.020 407.232 544.252 329.982 280.691 610.673
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-2 4.891 133 5.024 2.129 651 2.780
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.891 133 5.024 2.129 651 2.780
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
4.891 133 5.024 2.129 651 2.780
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
I-3 50 359.834 359.884 141 560.187 560.328
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-4 814.013 4 814.017 756.126 4 756.130
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Devlet Borçlanma Senetleri
813.875 4 813.879 755.988 4 755.992
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
I-5 2.884.875 698.010 3.582.885 3.079.976 549.184 3.629.160
Krediler ve Alacaklar
2.738.362 698.010 3.436.372 2.929.594 549.184 3.478.778
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.738.362 698.010 3.436.372 2.929.594 549.184 3.478.778
Takipteki Krediler
268.872 0 268.872 240.029 0 240.029
Özel Karşılıklar (-)
-122.359 0 -122.359 -89.647 0 -89.647
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
I-6 1.874 0 1.874 1.730 0 1.730
Devlet Borçlanma Senetleri
1.874 0 1.874 1.730 0 1.730
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
I-7 4.897 0 4.897 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
4.897 0 4.897 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
I-10 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I-11 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 11.316 0 11.316 12.308 0 12.308
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 13.404 0 13.404 13.266 0 13.266
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.404 0 13.404 13.266 0 13.266
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
I-15 13.759 0 13.759 6.259 0 6.259
Cari Vergi Varlığı
4.575 0 4.575 1.104 0 1.104
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.184 0 9.184 5.155 0 5.155
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
I-17 173.723 182 173.905 162.809 18 162.827
AKTİF TOPLAMI
4.059.822 1.465.395 5.525.217 4.364.726 1.390.735 5.755.461
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
II-1 2.354.297 1.295.190 3.649.487 2.581.301 1.486.203 4.067.504
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
68.066 5.842 73.908 79.070 4.090 83.160
Diğer
2.286.231 1.289.348 3.575.579 2.502.231 1.482.113 3.984.344
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
II-2 2.855 142 2.997 3.425 314 3.739
ALINAN KREDİLER
II-3 15.805 510.032 525.837 22.422 361.336 383.758
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
458.107 0 458.107 373.315 0 373.315
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
458.107 0 458.107 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
II-4 0 0 0 373.315 0 373.315
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
25.460 6.130 31.590 29.427 12.634 42.061
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
II-5 34.452 1.766 36.218 45.208 2.097 47.305
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-6 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
II-7 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-8 48.710 1.116 49.826 67.228 1.101 68.329
Genel Karşılıklar
18.503 0 18.503 41.321 0 41.321
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.150 0 14.150 12.346 0 12.346
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.057 1.116 17.173 13.561 1.101 14.662
VERGİ BORCU
II-9 11.693 0 11.693 13.429 0 13.429
Cari Vergi Borcu
11.693 0 11.693 13.429 0 13.429
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
II-12 759.462 0 759.462 756.021 0 756.021
Ödenmiş Sermaye
650.000 0 650.000 650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
-2.415 0 -2.415 -919 0 -919
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-28.733 0 -28.733 -27.512 0 -27.512
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
45 0 45 45 0 45
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
26.273 0 26.273 26.548 0 26.548
Kar Yedekleri
106.941 0 106.941 93.187 0 93.187
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332 4.644 0 4.644
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
88.694 0 88.694 76.825 0 76.825
Diğer Kar Yedekleri
12.915 0 12.915 11.718 0 11.718
Kar veya Zarar
4.936 0 4.936 13.753 0 13.753
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
4.936 0 4.936 13.753 0 13.753
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.710.841 1.814.376 5.525.217 3.891.776 1.863.685 5.755.461


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 25.714 0 0 3.919 0 63.044 11.718 14.506 0 -26.132 0 45 0 0 742.814 0 742.814
Yeni Bakiye
650.000 25.714 0 0 3.919 0 63.044 11.718 14.506 0 -26.132 0 45 0 0 742.814 0 742.814
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.489 0 0 0 0 9.489 0 9.489
Diğer
0 -201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201 0 -201
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.792 0 0 0 0 0 0 5.792 0 5.792
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 725 0 13.781 0 0 -14.506 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 725 0 13.781 0 0 -14.506 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 25.513 0 0 4.644 0 76.825 11.718 5.792 0 -16.643 0 45 0 0 757.894 0 757.894
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 26.548 0 0 4.645 0 76.825 11.718 13.753 0 -27.512 0 45 0 0 756.022 0 756.022
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.221 0 0 0 0 -1.221 0 -1.221
Diğer
0 -275 0 0 0 0 0 0 -13.753 13.753 0 0 0 0 0 -275 0 -275
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.936 0 0 0 0 0 0 4.936 0 4.936
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 687 0 11.869 1.197 -13.753 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 687 0 11.869 1.197 0 -13.753 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 26.273 0 0 5.332 0 88.694 12.915 4.936 0 -28.733 0 45 0 0 759.462 0 759.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.838.544 1.153.805 2.992.349 1.814.088 990.517 2.804.605
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 1.495.977 896.728 2.392.705 1.518.131 755.344 2.273.475
Teminat Mektupları
1.495.977 484.515 1.980.492 1.514.885 375.961 1.890.846
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
10.240 633 10.873 12.506 1.560 14.066
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
68.968 101.322 170.290 70.178 31.600 101.778
Diğer Teminat Mektupları
1.416.769 382.560 1.799.329 1.432.201 342.801 1.775.002
Banka Kredileri
0 7.147 7.147 0 6.465 6.465
İthalat Kabul Kredileri
0 7.147 7.147 0 6.465 6.465
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 256.241 256.241 189 234.288 234.477
Belgeli Akreditifler
0 256.241 256.241 189 234.288 234.477
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 148.825 148.825 3.057 138.630 141.687
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 160.043 16.732 176.775 207.522 34.837 242.359
Cayılamaz Taahhütler
160.043 16.732 176.775 207.522 34.837 242.359
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.952 6.308 9.260 26.452 33.615 60.067
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
42.639 0 42.639 66.907 0 66.907
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
106.156 0 106.156 108.953 0 108.953
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.296 10.424 18.720 5.210 1.222 6.432
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 182.524 240.345 422.869 88.435 200.336 288.771
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
182.524 240.345 422.869 88.435 200.336 288.771
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
150.445 162.504 312.949 64.889 69.102 133.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
77.546 79.070 156.616 33.321 33.570 66.891
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
72.899 83.434 156.333 31.568 35.532 67.100
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 32.769 32.769 7.546 102.144 109.690
Swap Para Alım İşlemleri
0 16.361 16.361 0 54.714 54.714
Swap Para Satım İşlemleri
0 16.408 16.408 7.546 47.430 54.976
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
32.079 45.072 77.151 16.000 29.090 45.090
Para Alım Opsiyonları
16.040 22.536 38.576 8.000 14.545 22.545
Para Satım Opsiyonları
16.039 22.536 38.575 8.000 14.545 22.545
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
84.716.003 9.799.997 94.516.000 82.566.008 9.015.194 91.581.202
EMANET KIYMETLER
687.060 38.623 725.683 558.830 32.531 591.361
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2 320 322 2 316 318
Tahsile Alınan Çekler
671.911 35.536 707.447 548.143 31.732 579.875
Tahsile Alınan Ticari Senetler
15.147 2.766 17.913 10.685 483 11.168
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 1 1 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
84.028.943 9.761.374 93.790.317 82.007.178 8.982.663 90.989.841
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
67.546 19.355 86.901 70.876 22.423 93.299
Emtia
1.646 0 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.233.587 108.678 2.342.265 2.561.824 135.150 2.696.974
Diğer Rehinli Kıymetler
81.726.164 9.633.341 91.359.505 79.372.832 8.825.090 88.197.922
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
86.554.547 10.953.802 97.508.349 84.380.096 10.005.711 94.385.807


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
-41.987 73.536
Alınan Faizler
319.587 362.756
Ödenen Faizler
-291.850 -258.760
Alınan Temettüler
10 10
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.802 20.988
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.210 -22
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
51.347 46.130
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-71.069 -63.514
Ödenen Vergiler
-4.575 -5.941
Diğer
-72.449 -28.111
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-327.430 -181.584
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 25
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-107.233 81.889
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
2.175 106.492
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-14.640 -17.490
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
84.706 27.565
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-423.165 -401.116
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
142.023 14.179
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-11.296 6.872
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-369.417 -108.048
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-11.207 -19.987
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.897 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-3.041 -40.515
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.092 8.553
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-15.293 -60.229
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
15.044 56.944
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 19.857
Diğer
-4.112 -4.597
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.408 10.927
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-374.216 -117.108
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
926.300 583.088
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
552.084 465.980


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 415.403 411.536 120.621 138.729
Kredilerden Alınan Faizler
325.327 349.161 109.682 115.167
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.784 5.378 2.209 1.313
Bankalardan Alınan Faizler
3.268 1.025 1.150 318
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 977 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
77.350 51.747 6.975 20.526
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 2 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
77.172 51.022 6.957 20.449
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
178 723 18 77
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.674 3.248 605 1.405
FAİZ GİDERLERİ
IV-2 -297.141 -265.737 -105.783 -83.300
Mevduata Verilen Faizler
-257.337 -243.449 -90.804 -74.532
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.936 -4.274 -1.335 -1.488
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.131 -16.502 -13.644 -7.279
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-2.737 -1.512 0 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
118.262 145.799 14.838 55.429
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.526 19.290 6.416 6.126
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.762 20.329 6.812 6.555
Gayri Nakdi Kredilerden
15.974 14.188 5.345 4.853
Diğer
IV-10 4.788 6.141 1.467 1.702
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.236 -1.039 -396 -429
Gayri Nakdi Kredilere
-69 -54 -27 -19
Diğer
IV-10 -1.167 -985 -369 -410
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 10 10 0 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 2.020 -313 1.071 -906
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
54 16 54 7
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
794 -9.076 3.001 -559
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.172 8.747 -1.984 -354
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 43.441 22.872 24.932 3.709
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
183.259 187.658 47.257 64.359
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
IV-6 -50.518 -58.406 -19.343 -18.967
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -132.499 -121.234 -37.821 -40.067
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
242 8.018 -9.907 5.325
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
242 8.018 -9.907 5.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-8 4.694 -2.226 5.933 -1.540
Cari Vergi Karşılığı
0 -5.940 3.593 -3.002
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
4.694 3.714 2.340 1.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.936 5.792 -3.974 3.785
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
IV-9 4.936 5.792 -3.974 3.785
Grubun Karı (Zararı)
4.936 5.792 -3.974 3.785
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-1.526 11.861
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-275 -201
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
305 -2.372
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-1.496 9.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.936 5.792
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
4.936 5.792
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
3.440 15.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641268


BIST

Canlı Borsa
96.455 17:57
Değişim :  -1,03% |  -999,39
Önceki Kapanış :  97.454  
En Yüksek
97.933
En Düşük
96.335
Açılış: 97.820
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 25.379 -1,27  
Xetra DAX DAX 11.589 -1,07  
CAC 40 PX1 5.085 -0,63  
IPC MXX 47.024 -1,80  
Shanghai Composite SHCOMP 2.550 2,58  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1980--//-//213.243.28.95--//-//1 sn-(20.10.2018 18:04:02-20.10.2018 18:04:03)