Canlı Borsa

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2019 18:50
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Transferler
1.163 2.941 420.237 -424.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.890 -17.046 711.737 -68.499 31.167 -4.622 718.234 1.333.081 24.459 1.357.540
Dönem Karı (Zararı)
718.234 718.234 44.439 762.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.890 -17.046 711.737 -68.499 31.167 -4.622 614.847 -19.980 594.867
Kar Payları
-247.952 -247.952 -43.238 -291.190
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2-3 -33.441 -33.441 -10.902 -44.343
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-15.168 -15.168 14.497 -671
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.944 -11.944 -11.944
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616
Transferler
55.087 663.147 -718.234
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.289 -39.551 1.409.224 -83.835 19.590 -16.851 1.454.747 2.665.035 71.609 2.736.644
Dönem Karı (Zararı)
1.454.747 1.454.747 62.577 1.517.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.289 -39.551 1.409.224 -83.835 19.590 -16.851 1.210.288 9.032 1.219.320
Kar Payları
3-26 -406.372 -406.372 -101.690 -508.062
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.486 -8.486 -1.142 -9.628
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 -16.315 -16.315 13.295 -3.020
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.346.751 1.375.095
Dönem Karı (Zararı)
1.517.324 762.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.928.735 1.769.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 613.432 580.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
939.503 717.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 34.678 25.717
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
904.825 691.804
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
434.189 291.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-158.734 -96.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 592.923 387.476
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-281.449 576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -263.136 -67.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 486.196 246.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
122.598 -331.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.159 86.597
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.131 -12.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.972 98.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
153.559 24.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.280 -4.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
280.022 -48.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
281.755 -8.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.733 -40.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-286.104 -389.053
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.568.657 2.200.635
Kira Ödemeleri
13 -661.542 -552.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -39.701 -17.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -520.663 -255.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.702.211 -108.540
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.960.683 -44.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.338 15.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-526.208 -165.606
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -514.174 -95.631
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -12.034 -69.975
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.299 3.968
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.299 3.968
Alınan Temettüler
106.680 71.381
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-336.039 10.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.540.934 -1.147.762
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.423.973 227.693
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.426.710 -747.711
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.710.270 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.113 -18.071
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-508.062 -291.190
Ödenen Faiz
7 -256.278 -192.753
Alınan Faiz
107.690 55.320
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
498.164 -181.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.185.474 118.793
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
588.621 265.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.774.095 384.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.554.308 1.169.935
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.328.403 1.554.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.330.686 1.554.308
Finansal Yatırımlar
425.119 850.469
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 425.119 850.469
Ticari Alacaklar
1.037.645 658.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 131.849 73.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 905.796 585.035
Diğer Alacaklar
81.025 67.008
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 47.247 27.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.778 39.774
Stoklar
12 55.081 44.653
Peşin Ödenmiş Giderler
13 289.567 352.165
Diğer Dönen Varlıklar
25 243.339 206.218
ARA TOPLAM
5.462.462 3.733.491
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.462.462 3.733.491
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
395.156 356.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 395.156 356.559
Diğer Alacaklar
11.148 8.033
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.148 8.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
38 194 119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.969.591 482.320
Maddi Duran Varlıklar
14 1.394.493 868.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.329.094 7.972.059
Şerefiye
15 819.687 614.336
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 9.443.167 7.304.426
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 66.240 53.297
Peşin Ödenmiş Giderler
13 36.560 61.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 175.820 156.060
Diğer Duran Varlıklar
25 29.763 2.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.341.819 9.907.154
TOPLAM VARLIKLAR
20.804.281 13.640.645
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.288.080 1.623.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 625.881 939.671
Ticari Borçlar
264.023 199.693
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.593 1.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 262.430 198.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 173.823 45.309
Diğer Borçlar
1.380.478 1.028.082
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 151.505 1.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.228.973 1.026.198
Türev Araçlar
38 0 10.397
Ertelenmiş Gelirler
13 50.490 80.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 68.747 89.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.359 27.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 35.359 27.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 118.720 76.447
ARA TOPLAM
5.005.601 4.120.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.005.601 4.120.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.873.627 2.488.349
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
5.213.451 2.583.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.843.924 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.369.527 2.583.694
Türev Araçlar
38 177.168 163.426
Ertelenmiş Gelirler
13 107.483 94.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
131.784 104.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 131.784 104.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 75.617 69.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.579.130 5.505.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.584.731 9.625.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.256.416 4.034.498
Ödenmiş Sermaye
26 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-12.624 90.466
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.086.487 1.716.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.155 -62.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -102.155 -62.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 3.188.642 1.779.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-323.254 -242.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 -254.492 -170.657
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -51.747 -71.337
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-17.015 -164
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 393.307 338.220
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.217.661 972.830
Net Dönem Karı veya Zararı
1.454.747 718.234
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3-26 -36.866 -18.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.219.550 4.015.560
TOPLAM KAYNAKLAR
20.804.281 13.640.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-27 6.663.001 4.686.016
Satışların Maliyeti
24-28 -3.240.291 -2.626.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.422.710 2.059.658
BRÜT KAR (ZARAR)
3.422.710 2.059.658
Genel Yönetim Giderleri
24-29 -1.093.783 -650.187
Pazarlama Giderleri
24 -12.915 -11.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 1.088.331 298.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -956.430 -136.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.447.913 1.559.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 102.153 51.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 263.136 67.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.813.202 1.678.499
Finansman Giderleri
33 -809.682 -669.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.003.520 1.009.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-486.196 -246.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -472.994 -241.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -13.202 -5.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.517.324 762.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.517.324 762.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 62.577 44.439
Ana Ortaklık Payları
1.454.747 718.234
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.291.384 656.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.096 -16.722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
31.266 44.618
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.343 -4.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
38.609 49.203
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.292.326 624.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.888 4.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.419 3.344
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
1.469 917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-72.064 -61.934
Yabancı Para Çevrim Farkları
-44.440 -73.928
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.562 47.707
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
38.562 47.707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-58.064 -25.329
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-16.949 -4.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-41.115 -20.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.122 -10.384
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-8.215 -10.714
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
93 330
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.219.320 594.867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.736.644 1.357.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
71.609 24.459
Ana Ortaklık Payları
2.665.035 1.333.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739640


BIST

Canlı Borsa
115.651 11:41
Değişim :  0,01% |  9,17
Önceki Kapanış :  115.642  
En Yüksek
115.933
En Düşük
114.453
Açılış: 115.089
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 29.220 -0,44  
Nasdaq CCO 9.751 -0,67  
Xetra DAX DAX 13.664 -0,91  
IPC MXX 44.763 -0,31  
Shanghai Composite SHCOMP 3.040 0,31  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--300--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(21.02.2020 11:57:48-21.02.2020 11:57:48)