Canlı Borsa

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2019 13:16
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 53.161.242 46.994.871 17.390.391 15.944.914
Satışların Maliyeti
9 -7.846.446 -5.248.691 -2.534.840 -1.622.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.314.796 41.746.180 14.855.551 14.322.574
BRÜT KAR (ZARAR)
45.314.796 41.746.180 14.855.551 14.322.574
Genel Yönetim Giderleri
-585.496 -850.359 -220.187 -277.909
Pazarlama Giderleri
-2.050.026 -2.791.874 -582.061 -1.521.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.180.032 2.197.357 384.679 821.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-217.690 -718.198 -11.584 40.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,51300000 0,45500000 0,16600000 0,15400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.267.202 40.473.901
Dönem Karı (Zararı)
44.641.616 39.583.106
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.641.616 39.583.106
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-752.029 -1.251.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
215.363 30.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
866.314 346.535
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 866.314 346.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.977 42.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.977 42.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.848.683 -1.723.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.848.683 -1.723.953
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 53.699
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 53.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-514.313 2.363.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.251.041 -11.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.251.041 -11.509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-744.849 -190.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
903.529 -481.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-281.976 -150.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.185.505 -331.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
45.292 15.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 404.580
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 9.229
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 395.351
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.043.967 2.233.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-511.211 394.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 14.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-511.211 379.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.375.274 40.695.765
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.289 -221.864
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-94.783 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.964.697 -3.465.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.547.245 -17.942
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.417.452 -3.447.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.976.219 -40.653.748
Ödenen Temettüler
-49.824.902 -42.377.700
Alınan Faiz
1.848.683 1.723.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.673.714 -3.645.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.673.714 -3.645.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 29.450.353 21.360.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 16.776.639 17.715.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 16.776.639 29.450.353
Ticari Alacaklar
7.768.925 7.384.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.768.925 7.384.198
Peşin Ödenmiş Giderler
1.097.962 2.724.732
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.097.962 2.724.732
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 334.648 321.359
ARA TOPLAM
25.978.174 39.880.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.978.174 39.880.642
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 900.777.452 894.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 1.817.130 472.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.621 32.328
Bilgisayar Yazılımları
19.621 32.328
Peşin Ödenmiş Giderler
18.598.764 16.227.145
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 18.598.764 16.227.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
921.312.967 911.192.014
TOPLAM VARLIKLAR
947.291.141 951.072.656
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.654.965 751.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 21.877 303.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.633.088 447.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.504 15.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.021.245 977.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.021.245 977.278
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.898 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.898 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
872.441 1.349.092
ARA TOPLAM
4.609.053 3.092.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.609.053 3.092.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
139.522 219.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
139.522 219.328
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
700.117 734.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
700.117 734.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.639 954.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.448.692 4.046.921
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
941.842.449 947.025.735
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.950.896 35.520.440
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.259.907 758.538.731
Net Dönem Karı veya Zararı
44.641.616 65.976.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
941.842.449 947.025.735
TOPLAM KAYNAKLAR
947.291.141 951.072.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901
Transferler
6.235.196 185.798.525 -192.033.721 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.583.106 39.583.106 0 39.583.106
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 39.583.106 920.632.307 0 920.632.307
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735
Transferler
7.430.456 58.546.078 -65.976.534 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 44.641.616 44.641.616 0 44.641.616
Kar Payları
-49.824.902 -49.824.902 0 -49.824.902
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.907 44.641.616 941.842.449 0 941.842.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.641.616 39.583.106 14.426.398 13.385.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797852


BIST

Canlı Borsa
106.692 14:16
Değişim :  1,25% |  1.312,39
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
106.930
En Düşük
105.902
Açılış: 105.902
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 28.005 0,80  
Nasdaq CCO 8.541 0,73  
Xetra DAX DAX 13.242 0,47  
Shanghai Composite SHCOMP 2.909 0,62  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--177--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(18.11.2019 14:32:05-18.11.2019 14:32:05)