Canlı Borsa

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 18:27
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 63.794.237 10.424.389
Satışların Maliyeti
30 -61.919.965 -7.477.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.874.272 2.946.560
BRÜT KAR (ZARAR)
1.874.272 2.946.560
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.778.512 -852.888
Pazarlama Giderleri
31 -1.737.352 -893.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 165.135 27.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 0 -30.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.476.457 1.196.636
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 11.267.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.790.825 1.196.636
Finansman Gelirleri
35 423.268 508.501
Finansman Giderleri
35 -6.792.058 -1.013.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.422.035 691.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.422.035 691.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.422.035 691.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 3.422.035 691.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -88.700 2.181.134 569.437 166.762.346 23.525.439 292.911.297
Transferler
29 23.525.439 -23.525.439
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 11.183 691.385 702.568
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -77.518 2.181.134 569.437 190.287.785 691.385 293.613.865 293.613.865
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 190.287.785 33.930.819 327.189.178
Transferler
29 33.930.819 -33.930.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 3.422.035 3.422.035
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 224.218.604 3.422.034 330.611.213 330.611.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.475.405 -23.248.653
Dönem Karı (Zararı)
3.422.035 691.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.258.402 31.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 8.880 23.223
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.267.282 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.267.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.311.772 -23.971.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -1.585.037 11.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 -1.579.540 -4.552.517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 1.555.459 -3.321.650
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.991.962 -7.403.676
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.912.852 -8.704.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.475.405 -23.248.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.379.311 -18.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.189 -18.256
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.414.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.983.384 24.584.088
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -5.983.384 24.584.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.668 1.317.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.668 1.317.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 129.580 763.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 912 2.080.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.422.035 691.384
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 11.184
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 11.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 11.184
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.422.035 702.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.422.035 702.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 831.042 766.325
Ticari Alacaklar
11 2.699.932 858.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.699.932 858.347
Diğer Alacaklar
12 2.079.433 2.079.433
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.079.433 2.079.433
Stoklar
14 207.092.055 223.205.231
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.539.490 7.323.505
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 1.654.601 2.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.884.889 7.320.804
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 43.541 102.247
Diğer Dönen Varlıklar
16 27.578.282 28.167.004
ARA TOPLAM
249.863.775 262.502.092
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 3.247.200 4.098.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.110.975 266.600.692
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 0 256.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 256.548
Diğer Alacaklar
12 42.483 33.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 42.483 33.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 295.412.658 271.002.158
Maddi Duran Varlıklar
19 2.644.643 2.635.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 29.148 11.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
298.128.932 273.939.673
TOPLAM VARLIKLAR
551.239.907 540.540.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.199 26.409
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 86.285.005 84.429.697
Ticari Borçlar
11 8.679.996 13.671.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 3.187.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 8.679.996 10.484.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 119.604 93.032
Diğer Borçlar
12 59.777 665.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 59.777 665.657
Ertelenmiş Gelirler
23 3.363.219 233.694
ARA TOPLAM
98.520.800 99.120.447
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 1.516.000 2.176.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.036.800 101.296.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 94.065.632 101.891.114
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
12 26.510.744 10.148.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 25.258.425 8.886.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.252.319 1.261.487
Ertelenmiş Gelirler
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 15.518 15.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 15.518 15.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.591.894 112.054.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.628.694 213.351.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 330.611.213 327.189.178
Ödenmiş Sermaye
29 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 89.044 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.312.094 2.312.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.312.094 2.312.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.449.430 2.449.430
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -137.336 -137.336
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 569.437 569.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 224.218.603 190.287.784
Net Dönem Karı veya Zararı
29 3.422.035 33.930.819
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.611.213 327.189.178
TOPLAM KAYNAKLAR
551.239.907 540.540.365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680001


BIST

Canlı Borsa
96.861 18:05
Değişim :  -0,03% |  -25,06
Önceki Kapanış :  96.886  
En Yüksek
97.293
En Düşük
96.737
Açılış: 97.082
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Xetra DAX DAX 12.222 0,57  
Shanghai Composite SHCOMP 3.271 0,63  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--141--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(21.04.2019 05:06:47-21.04.2019 05:06:47)