Canlı Borsa

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2018 18:28
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 23.602.709 28.552.506
Satışların Maliyeti
30 -14.894.655 -17.044.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.708.054 11.507.857
BRÜT KAR (ZARAR)
8.708.054 11.507.857
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.907.691 -2.214.301
Pazarlama Giderleri
31 -2.609.393 -1.665.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 137.531 90.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -146.600 -28.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.181.901 7.690.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 30.681.562 15.129.527
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.863.463 22.820.060
Finansman Gelirleri
35 1.544.557 1.991.365
Finansman Giderleri
35 -1.477.201 -1.285.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.930.819 23.525.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.930.819 23.525.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.930.819 23.525.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 33.930.819 23.525.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,33900000 0,23500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,33900000 0,23500000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -59.364 2.181.134 569.437 53.300.336 113.462.010 269.542.597
Transferler
29 113.462.010 -113.462.010
Dönem Karı (Zararı)
29 23.525.439 23.525.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -29.336 -29.336
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 -127.402 -127.402
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -88.700 2.181.134 569.437 166.762.346 23.525.439 292.911.298 292.911.298
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 100.000.000 -127.402 89.044 -88.700 2.181.134 569.437 166.762.346 23.525.439 292.911.298
Transferler
29 23.525.439 -23.525.439
Dönem Karı (Zararı)
29 33.930.819 33.930.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.635 268.296 219.661
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 127.402 127.402
Dönem Sonu Bakiyeler
29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 190.287.785 33.930.819 327.189.178 327.189.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.035.892 -38.526.226
Dönem Karı (Zararı)
33.930.819 23.525.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.581.098 -15.042.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 87.364 93.490
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-34.780.162 -15.129.525
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -30.681.562 -15.129.525
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.098.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-64.300 -6.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -64.300 -6.564
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.176.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.385.613 -47.009.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -487.308 -412.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 17.420 -17.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -504.728 -395.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 -1.593.201 -7.170.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -1.593.201 -7.170.680
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -34.230.372 -53.874.908
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -236.134 -2.662.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.178.687 7.023.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -1.970.484 -584.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 791.797 7.608.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 29.780 4.475
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.945.976 963.542
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 8.886.621 441.004
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 59.355 522.538
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
23 -9.635.667 9.120.038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.035.892 -38.526.226
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
413.389 5.415.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.211 -38.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -12.211 -33.197
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -10.000 -4.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
435.600 5.454.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.988.756 10.261.304
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
127.402 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
127.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 35.861.354 10.388.705
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-127.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-633.747 -22.848.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-633.747 -22.848.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 763.327 23.612.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 129.580 763.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.930.819 23.525.439
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
219.661 -29.336
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.296 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -48.635 -29.336
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
219.661 -29.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.150.480 23.496.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.150.480 23.496.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 766.325 763.634
Ticari Alacaklar
11 858.347 627.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 17.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 858.347 610.167
Diğer Alacaklar
12 2.079.433 2.547.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.079.433 2.547.454
Stoklar
14 223.205.231 225.287.237
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.323.506 7.087.372
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 2.702 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.320.804 7.087.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 102.247 64.235
Diğer Dönen Varlıklar
16 28.167.004 26.803.853
ARA TOPLAM
262.502.093 263.181.372
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 4.098.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.600.693 263.181.372
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11 256.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 256.548
Diğer Alacaklar
12 33.483 9.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 33.483 9.862
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 271.002.158 204.443.818
Maddi Duran Varlıklar
19 2.635.951 2.434.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 11.532 9.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
273.939.672 206.898.020
TOPLAM VARLIKLAR
540.540.365 470.079.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 26.409 12.520
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 84.429.697 55.144.096
Ticari Borçlar
11 13.671.958 11.895.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 3.187.647 2.203.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 10.484.311 9.692.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 93.032 63.252
Diğer Borçlar
12 665.657 825.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 665.657 825.166
Ertelenmiş Gelirler
23 233.694 9.875.681
ARA TOPLAM
99.120.447 77.816.315
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 2.176.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.296.447 77.816.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 101.891.114 95.329.250
Ticari Borçlar
0 2.955.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 2.955.043
Diğer Borçlar
12 10.148.108 1.036.303
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 8.886.621 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.261.487 1.036.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 15.518 31.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 15.518 31.183
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.054.740 99.351.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
213.351.187 177.168.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 327.189.178 292.911.298
Ödenmiş Sermaye
29 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -127.402
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 89.044 89.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.312.094 2.092.434
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.312.094 2.092.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.449.430 2.181.134
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -137.336 -88.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 569.437 569.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 190.287.784 166.762.346
Net Dönem Karı veya Zararı
29 33.930.819 23.525.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
327.189.178 292.911.298
TOPLAM KAYNAKLAR
540.540.365 470.079.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662827


BIST

Canlı Borsa
86.072 18:05
Değişim :  1,74% |  1.476,12
Önceki Kapanış :  84.596  
En Yüksek
86.496
En Düşük
84.986
Açılış: 84.989
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 25.490 -1,11  
Nasdaq CCO 7.628 -1,58  
Xetra DAX DAX 12.011 0,49  
Shanghai Composite SHCOMP 2.853 0,02  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--401--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(25.05.2019 10:26:03-25.05.2019 10:26:03)