Canlı Borsa

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2018 21:19
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 62 -6.928 -1.491.848 -695.827 17.805.459 17.805.459
Transferler
15 -695.827 695.827 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 264 451.544 451.808 451.808
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-605.720 12.115 -593.605 -593.605
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -605.720 62 -6.664 -2.175.560 451.544 17.663.662 17.663.662
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -605.720 62 -6.664 -2.175.560 451.544 17.663.662 17.663.662
Transferler
15 605.720 451.544 -451.544 605.720 605.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -3.480 9.336.022 9.332.542 9.332.542
Sermaye Arttırımı
15 10.000.000 97.049 10.097.049 10.097.049
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 97.111 -10.144 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.638.679 745.545
Dönem Karı (Zararı)
9.336.022 451.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.336.022 451.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.672.722 175.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-17 7.619 3.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.275 7.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.275 7.459
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.203.566 -695.766
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.203.566 -695.766
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-479.050 859.627
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -479.050 859.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
975.379 118.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.623.690 1.811.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.623.690 1.811.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.358 1.515
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -24.358 1.515
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -50 -790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.622.060 -1.693.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-4 35.027 -2.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.587.033 -1.691.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.824 -485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-407 1.224
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -407 1.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.638.679 745.545
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.832.457 3.422.379
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -12.015.887 2.727.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.136 -474
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.717 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -14.419 -474
Alınan Faiz
16 1.203.566 695.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.702.769 -593.605
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.097.049 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 10.097.049 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
605.720 -593.605
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 605.720 -593.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.508.991 3.574.319
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.508.991 3.574.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.380.722 5.806.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.889.713 9.380.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.889.713 9.380.722
Finansal Yatırımlar
6 20.228.239 7.733.302
Ticari Alacaklar
5.219.646 595.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.219.646 595.956
Diğer Alacaklar
0 470
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 470
Peşin Ödenmiş Giderler
1.749 1.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.749 1.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 24.872 44
ARA TOPLAM
43.364.219 17.712.193
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.364.219 17.712.193
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 7.766 5.450
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.176 4.270
Özel Maliyetler
590 1.180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.698 1.497
Diğer Haklar
11.698 1.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.464 6.947
TOPLAM VARLIKLAR
43.383.683 17.719.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.622.060 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-4 35.027 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.587.033 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 8.265 6.441
Diğer Borçlar
7.490 7.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.490 7.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.222 7.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.222 7.207
ARA TOPLAM
5.642.037 21.545
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.642.037 21.545
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
42.673 33.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 42.673 33.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.673 33.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.684.710 55.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.698.973 17.663.662
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 -605.720
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.144 -6.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.144 -6.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -10.144 -6.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.724.016 -2.175.560
Net Dönem Karı veya Zararı
9.336.022 451.544
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.698.973 17.663.662
TOPLAM KAYNAKLAR
43.383.683 17.719.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 496.427.381 339.295.087
Satışların Maliyeti
16 -486.026.910 -338.048.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.400.471 1.246.933
BRÜT KAR (ZARAR)
10.400.471 1.246.933
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.081.210 -797.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.761 1.926
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.336.022 451.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.336.022 451.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.336.022 451.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.336.022 451.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.336.022 451.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.336.022 451.544
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 22 0,00470000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.480 264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.480 264
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.480 264
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.332.542 451.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.332.542 451.808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660115


BIST
Canlı Borsa
98.455 18:05
Değişim :  1,69% |  1.637,52
Önceki Kapanış :  96.817  
En Yüksek
98.662
En Düşük
97.046
Açılış: 97.193
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Nasdaq CCO 7.146 0,87  
Xetra DAX DAX 10.919 -0,12  
CAC 40 PX1 4.876 1,70  
IPC MXX 44.292 0,82  
Shanghai Composite SHCOMP 2.596 1,42  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--568--//-//213.243.28.95--//-//0 sn-(19.01.2019 03:25:39-19.01.2019 03:25:39)