ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)

07.05.2020 09:39
Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne hafif pozitif eğilimle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde
dalgalı bir seyir izlerken günü %0,11 düşüşle 98.571’den kapattı.
Yurtdışı borsaların karışık seyir izlediği günde BIST’te de benzer bir
eğilim oluştu. TL değer kayıplarını güçlendirerek devam ettirirken,
negatif ayrışmaya devam ediyor. CDS’ler ise 631 ile yüksek seyrini
koruyor. VIX volatilite endeksi 34 seviyeleri üzerinde seyrediyor.
Endeksin 40 seviyesi üzerine yönelmesi teknik olarak yükselişin tekrar
güçleneceğine işaret edeceği için başta ABD borsaları olmak üzere
borsalarda volatilite artışıyla birlikte kar satışlarının
güçleneceğine işaret edecektir.
Yurtdışı borsalarda yükseliş denemeleri oluşsa da güçlü resesyon
beklentileri ve ABD ile Çin gerginliğinin devamıyla birlikte kar
satışlarının devam edebileceğini düşünüyoruz.
Yurt içinde ise TL’deki değer kayıplarının güçlenerek devam etmesi
BIST’in negatif ayrışarak kar satışlarının güçlenmesine neden
olabilir. BIST kapanışına göre ABD ve Almanya vadelileri düşüşle
seyrederken, Asya borsalarında genel olarak satıcılı bir seyir var.
Endeksin güne satıcılı bir eğilimle başlaması beklenmektedir. Endekste
tepki yükselişi denemeleri oluşa da kar satışı fırsatı olarak
kullanılması ve kar satışı baskısının kısa vadede devam etmesi
beklenmektedir.

Para ve Döviz Piyasaları:

Dün, 7,1757-7,1934 bandında işlem gören Dolar partisi önceki gün
sonuna göre %1,35 oranında değer kazanarak gün sonunu, 7,1817
seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise Lira %1,18 oranında değer
yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında dün on yıllık gösterge
tahvilinin getirisi %12,36-%12,56 seviyeleri arasında hareket ederek
günü, önceki kapanışa göre 47 baz puan artışla %12,43 seviyesinden
tamamladı.

Yurt İçi Gündem:

Albayrak yabancı yatırımcılarla görüştü: Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak yabancı kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirdiği
telekonferansta, TCMB’nin rezervlerinin fazlasıyla yeterli olduğunu
belirtti ve Hazine’nin 2020’de net dış borcunun 4,7 milyar $ ile
sınırlı olduğunu, özel sektörün de vadesi gelen borçlarının tamamına
yakınını çevirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. G-20 ülkeleri ile
swap görüşmelerine devam edildiğini ve birden fazla ülke ile yakında
bir anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi. IMF ile swap
(finansman) konusunun ise gündemde olmadığını belirtti. Albayrak
ayrıca Türkiye’de sermaye kontrolünü hiçbir zaman düşünmedikleri
konusunda güvence verdi.

Sektör Haberleri:

BDDK’nin Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler
Hakkında Yönetmelik’i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre: Bir finansal aracın arzına,
talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran
veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal
aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da
sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil
olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri
faaliyetlerde bulunmak.
b) Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği
dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından
faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların düzensizliğini artıracak
ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde, bir finansal aracın
fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerlere etkide
bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için
emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.
c) Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz
diğer bacağı TL olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev
işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına TL likidite
sağlanmasına ilişkin Kurulca alınan karar ve sınırlamaların,
işlemlerin erken itfası, vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi ve/veya
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil olmak üzere, dolaylı
yöntemler kullanılarak aşılmasına ya da söz konusu Kurul kararlarının
etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek
veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık etmek.
ç) Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz
dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek
işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir
vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.
d) Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz
dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya da
uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay düzeyde
tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya yanıltıcı
bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim
aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.
e) Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan
pozisyonla ilgili çıkar çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi suretiyle,
internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş bildirerek
söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru dahil, fiyatı
üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya çalışmak.
f) Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği
halde, bir referans değer hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler
iletmek, yanlış veya yanıltıcı girdiler sağlamak ya da bir referans
değerin hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta bulunmak.
g) Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün
kullanılması suretiyle finansal aracın alım satım fiyatlarını
sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya yönelik eylemlerde
bulunmak.
ğ) Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz
kuru dahil bir finansal aracın açılış veya kapanış fiyatlarını
etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım işlemleri
gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre pozisyon
alan yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini sağlamak.
h) Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde
yönlendirmek.

Şirket Haberleri:

Anadolu Efes (AEFES) 1Ç20’de konsolide 84 mn TL net zarar
açıklamıştır (1Ç19: 177mn TL net zarar). Piyasa beklentisi ise
Şirket’in 171 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi. Şirket’in
operasyonel tarafta ise net satış gelirleri beklentilere paralel
FAVÖK rakamı da beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Konsolide bazda
net satış gelirleri 1Ç20’de yıllık bazda %15.3 artışla 4.514mn TL
seviyesinde gelirken (Piyasa: 4.539mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise
1Ç20’de yıllık bazda %29,4’lük azalışla 259mn TL seviyesinde gelmiştir
(Piyasa: 284mn TL). Satış hacmi, 1Ç20’de konsolide bazda yıllık %3,7
artarak 1Ç19’daki 19.8 mhl’den 20.5 mhl’ye ulaşmıştır. Şirket’in FAVÖK
marjı ise gerçekleşen geçen senenin aynı dönemine göre daralma
göstererek 1Ç19’daki % 9,4’ten %5,7’ye yükselmiştir.
Arçelik’in (ARCLK) 1Ç20 finansal sonuçlarının bugün piyasa
kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. Şirket’in satış
gelirlerinin 7.674mn TL, FAVÖK’ünün 807mn TL ve net karının 237mn TL
seviyesinde gerçekleşmesini beklemekteyiz. Piyasa ortalama
tahminlerine göre Arçelik’in satış gelirlerinin 7.810mn TL, FAVÖK’ünün
823mn TL ve net karının 226mn TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Doğuş Otomotiv (DOAS), Rekabet Kurulu tarafından Şirket aleyhine
verilen ve ödemesini 26.08.2011 tarihinde 37.339.495,49 TL olarak
gerçekleştirdiği idari para cezasının iptali için Danıştay'da açtığı
ve 2017 yılında Şirket aleyhine sonuçlanmış olan davaya ait ve temyizi
talep edilen kararın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından
kesin şekilde onandığını duyurmuştur.
Kardemir (KRDMD) Sn. Ahmet Zeki Yolbulan, 5 Mayıs 2020 tarihinde
2,16 TL fiyat ile 200.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D)
paylarını Sn . İlyas Şadi Yolbulan’a BIST dışından virmanlamıştır. Bu
işlem sonrasında Sn. Ahmet Zeki Yolbulan’ın Kardemir’deki payı
%0.02’ye gerilemiş, Sn. İlyas Şadi Yolbulan’ın payı ise %0.018’e
yükselmiştir. Sn. Ahmet Zeki Yolbulan, 2.44 TL fiyat ile 100.000 TL
nominal tutarlı Kardemir (A) payları satışı gerçekleştirmiştir. Bu
işlem sonrasında ise, Sn. Ahmet Zeki Yolbulan’ın Kardemir’deki payları
%0.011’e gerilemiştir. Ayrıca, Yolbulan Demir, ve 2,39 TL fiyat ile
2.250.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) payları satışı
gerçekleştirmiştir. Bu işlem sonrasında Yolbulan Demir’in
Kardemir’deki payları % 4,39’a gerilemiştir.
Yolbulan Çelik ise, 2.44 TL fiyat ile, 150.000 nominal tutarlı
Kardemir (A) payları satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile Yolbulan
Çelik’in Kardemir’deki payları %0’a gerilemiştir. Yolbulan ailesi ve
şirketlerinin Kardemir sermayesindeki payı da %4.95’e gerilemiştir.
Logo Yazılım (LOGO) yılın ilk çeyreğinde 21mn TL net kar elde ettiğini
duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 15mn TL net kar elde etmişti.
Satışların maliyetindeki artışın (%15) net satış gelirlerindeki
artışın altında kalmasıyla güçlü gelen brüt karlılık ve 1Ç20’deki kur
farkı gelirlerinden elde edilen finansman gelirleri sayesinde,
Şirket’in net karı 1Ç20’de, yıllık bazda %40,0 oranında artış
göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 20mn TL
seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki
yılın aynı dönemine göre %25,0 oranında artışla 102mn TL olarak
gerçekleşti (%62 Türkiye ve %38 Romanya) (1Ç19: 81mn TL) (Ortalama
Piyasa Beklentisi: 101mn TL). Bu artışa en önemli katkı ise Şirket’in
Türkiye operasyonlarındaki %30’luk satış geliri büyümesinden gelmiştir
(1Ç20: 63mn TL, 1Ç19: 48mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK
rakamı ise yıllık bazda %32,1’lik artışla 36mn TL olarak
gerçekleşirken (1Ç19: 28mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç20’de yıllık bazda
1,9 puan artarak geçen senenin aynı dönemindeki %33,9’dan %35,8’e
yükselmiştir. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 35mn TL
seviyesindeydi. Ek olarak Covid-19 salgını sebebiyle 19 Şubat’ta
açıklamış olduğu 2020 beklentilerini geri çekmiş ve salgının etkisiyle
ilgili öngörülebilirliğin artmasına bağlı olarak revize beklentilerin
paylaşılacağını duyurmuştur.
Migros (MGROS) 1Ç20’de 6,433mn TL net satış, 511mn TL FAVÖK ve
136mn TL net zarar açıklamıştır. Piyasa beklentisi sırasıyla 6,178mn
TL net satış, 541mn TL FAVÖK ve 166mn TL net zarar şeklinde idi. Bizim
beklentimiz ise 6,121mn TL net satış, 553mn TL FAVÖK ve 174mn TL net
zarar idi. Operasyonel tarafta net satış rakamı ortalama piyasa
beklentisinin ve bizim beklentimizin üzerinde, FAVÖK rakamı ise piyasa
beklentisinin ve bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Net
zarar ise piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin altında
gerçekleşmiştir. Net zarar rakamının açıklanmasındaki sebep Şirket’in
finansman giderlerindeki artış olmuştur. Brüt kâr seviyesinde ise
Şirket, 1Ç20’de %26.8 seviyesine gerilemiş ve 1Ç19'un %27.5'inin
altında kalmıştır. Şirket, 1Ç20 yılı sonuçlarının ardından 2020 yıl
sonu brüt Euro borcunun EUR 250mn’den düşük olmasını, yıl sonu satış
büyümesinin %19 - %21 (Önceki: %16 - %18) aralığında olmasını, FAVÖK
marjının ise %8 - %8.5 aralığında (TFRS 16 etkisi dahil olmak üzere)
gerçekleşmesini beklemektedir. 2020 yılı için 120 yeni mağaza hedefi
olan Migros’un, Yatırım Harcaması tahmini ise 400mn TL seviyesinde
(Hafif Pozitif). Ayrıca Şirket, mülkiyetinde yer alan İstanbul
Ataşehir'deki gayrimenkulünün Koçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret
A.Ş.'ye satışının KDV hariç 206mn TL bedel ile tamamlandığını
duyurmuştur. Şirket, gayrimenkulün satışından elde edeceği geliri
Şirket’in finansal borçlarının azaltılmasında değerlendirileceğini de
belirtmiştir. Ek olarak satılan gayrimenkulde yer alan taşınmaz ve
halen faaliyet göstermekte olan MMM Migros mağazası 20 yıl süreyle
Şirket tarafından yeni mal sahibinden kiralanmıştır
(Pozitif)."

https://www.sekeryatirim.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/54127/gb-07.05.20.pdf*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Canlı Borsa
2.782 15:17
Değişim :  1,16% |  31,90
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.795
En Düşük
2.759
Açılış: 2.759
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 32.803 0,23  
Nasdaq CCO 12.658 -0,50  
Xetra DAX DAX 13.574 -0,65  
IPC MXX 46.723 -0,41  
Shanghai Composite SHCOMP 3.237 0,31  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2090--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(08.08.2022 15:33:24-08.08.2022 15:33:24)