***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2017 18:55
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 141.015.318 133.580.385 72.792.328 59.727.155
Satışların Maliyeti
24 -106.864.259 -103.952.080 -56.161.393 -46.928.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.151.059 29.628.305 16.630.935 12.799.107
BRÜT KAR (ZARAR)
34.151.059 29.628.305 16.630.935 12.799.107
Genel Yönetim Giderleri
26 -5.283.768 -9.636.340 -3.055.573 -5.252.267
Pazarlama Giderleri
26 -14.067.997 -15.239.435 -7.907.434 -7.613.792
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -374.247 -731.043 -77.967 -349.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 12.462.271 5.210.983 2.990.799 2.402.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -8.154.284 -4.994.320 -1.871.874 -2.471.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.733.034 4.238.150 6.708.886 -485.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.599.160 174.225 1.132.748 146.847
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.332.194 4.412.375 7.841.634 -339.092
Finansman Giderleri
29 -15.538.297 -7.603.037 -4.854.621 -4.252.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.793.897 -3.190.662 2.987.013 -4.592.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.163.693 407.341 -477.006 169.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.163.693 407.341 -477.006 169.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.204 -2.783.321 2.510.007 -4.422.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.204 -2.783.321 2.510.007 -4.422.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.630.204 -2.783.321 2.510.007 -4.422.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç /(Zarar) 0,09000000 -0,09500000 0,08600000 -0,15200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.105.162 -3.105.162 -3.105.162 1.187.050 1.187.050 1.187.050 21.436.111 245.124 4.894.067 5.139.191 84.568.013 84.568.013
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 45.292 4.600.202 -4.894.067 -293.865 -248.573 -248.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.783.321 -2.783.321 -2.783.321 -2.783.321
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -2.783.321 -2.783.321 -2.783.321 -2.783.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 3.891.858 3.891.858 3.891.858 3.891.858 3.891.858
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-86.274 -86.274 -86.274 -8.640 0 -8.640 -94.914 -94.914
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -3.191.436 0 -3.191.436 0 0 0 0 0 -3.191.436 -8.640 5.078.908 0 0 5.078.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.070.268 21.481.403 0 0 0 1.929.326 -2.783.321 -853.995 82.417.063 0 82.417.063
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.821.943 -2.821.943 -2.821.943 -1.507.066 -1.507.066 -1.507.066 21.978.549 1.680.753 -34.106.592 -32.425.839 45.134.524 45.134.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 -34.106.592 34.106.592 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 2.630.204 2.630.204 2.630.204 2.630.204
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 2.630.204 2.630.204 2.630.204 2.630.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 -299.894 -299.894 -299.894 -299.894 -299.894
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-410.834 -410.834 126.110 0 126.110 -284.724 -284.724
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -2.821.943 0 -3.232.777 0 0 0 0 0 -3.232.777 126.110 -1.806.960 0 0 -1.806.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.680.850 21.978.549 0 0 0 -32.425.839 2.630.204 -29.795.635 47.180.110 47.180.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.681.419 3.317.221
Dönem Karı (Zararı)
32 2.630.204 -2.783.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.661.282 16.502.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 6.052.951 6.124.264
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.062.847 324.939
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -416.298 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.646.549 324.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.992.671 4.782.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.992.671 4.782.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.454.024 6.557.779
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-69.291 -1.225
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 6.523.315 6.559.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-96.520 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.152.300 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.152.300 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.163.693 -407.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.599.160 -174.225
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.599.160 -174.225
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-395.830 -706.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.046.026 -7.180.675
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.078.806 4.533.684
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.489.229 -8.947.024
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.610.274 -258.608
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.048.108 416.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
578.766 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.152.300 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.386.309 -2.924.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
649.648 -1.996.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.035.957 -928.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.337.512 6.538.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.651.860 -3.220.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.233 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.282.581 -8.783.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.600.106 181.261
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.600.106 181.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.951.978 -10.656.365
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -951.858 -7.530.822
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.000.120 -3.125.543
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 1.690.417
Alınan Faiz
69.291 1.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.992.168 2.580.726
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.868.642 11.657.544
Kredilerden Nakit Girişleri
-12.868.642 11.657.544
Ödenen Temettüler
0 -2.916.000
Ödenen Faiz
-5.123.526 -6.160.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.406.670 -2.885.515
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
293.365 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.700.035 -2.885.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.651.312 4.015.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 27.351.347 1.129.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.204 -2.783.321 2.510.007 -4.422.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-410.834 -86.274 -297.488 20.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-513.543 -107.843 -371.860 25.444
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
102.709 21.569 74.372 -5.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
102.709 21.569 74.372 -5.088
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-173.784 3.883.218 559.749 1.054.210
Yabancı Para Çevrim Farkları
126.110 -8.640 38.039 5.562
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
126.110 -8.640 38.039 5.562
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-374.866 4.864.823 652.137 1.310.811
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-374.866 4.864.823 652.137 1.310.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74.972 -972.965 -130.427 -262.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
74.972 -972.965 -130.427 -262.163
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-584.618 3.796.944 262.261 1.074.566
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.045.586 1.013.623 2.772.268 -3.347.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.045.586 1.013.623 2.772.268 -3.347.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.351.347 2.651.312
Ticari Alacaklar
8 70.792.864 76.188.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 70.792.864 76.188.550
Diğer Alacaklar
9 1.308.528 1.136.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.308.528 1.136.552
Stoklar
10 68.165.822 82.396.034
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.723.449 1.071.784
Diğer Dönen Varlıklar
22 10.658.135 11.346.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 10.658.135 11.346.519
ARA TOPLAM
181.000.145 174.790.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.000.145 174.790.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 47.944.255 50.563.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.819.599 14.914.328
Peşin Ödenmiş Giderler
12 222.179 263.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 222.179 263.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 12.653.798 14.639.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.639.831 80.381.620
TOPLAM VARLIKLAR
256.639.976 255.172.371
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 86.440.033 102.088.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 514.605
Banka Kredileri
7 0 514.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 86.440.033 101.573.495
Banka Kredileri
18 86.440.033 101.573.495
Ticari Borçlar
8 39.382.509 28.334.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 324.753 160.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 39.057.756 28.173.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.568.953 6.822.597
Türev Araçlar
22 2.966.781 2.591.915
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 2.966.781 2.591.915
Ertelenmiş Gelirler
9 1.688.806 2.137.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 1.688.806 2.137.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 448.960 3.036.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 448.960 3.036.038
ARA TOPLAM
138.496.042 145.010.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.496.042 145.010.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 58.043.500 53.793.550
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.013.500 16.694.550
Banka Kredileri
7 18.013.500 16.694.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 40.030.000 37.099.000
Banka Kredileri
18 40.030.000 37.099.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.920.324 11.233.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.920.324 11.233.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.963.824 65.027.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.459.866 210.037.847
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.180.110 45.134.524
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.232.777 -2.821.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.680.850 -1.507.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.978.549 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.425.839 1.680.753
Net Dönem Karı veya Zararı
32 2.630.204 -34.106.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.180.110 45.134.524
TOPLAM KAYNAKLAR
256.639.976 255.172.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623329


BIST

Canlı Borsa
5.373 18:05
Değişim :  5,04% |  257,69
Önceki Kapanış :  5.115  
En Yüksek
5.375
En Düşük
5.204
Açılış: 5.233
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.563 -0,59  
Nasdaq CCO 13.229 -0,09  
Xetra DAX DAX 15.964 -0,54  
IPC MXX 53.536 0,57  
Shanghai Composite SHCOMP 3.232 0,07  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--469--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(06.06.2023 01:47:27-06.06.2023 01:47:27)