***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2017 20:48
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 247.008.760 263.695.342
Satışların Maliyeti
25 -214.507.931 -205.151.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.500.829 58.544.283
BRÜT KAR (ZARAR)
32.500.829 58.544.283
Genel Yönetim Giderleri
26 -21.729.928 -14.432.196
Pazarlama Giderleri
26 -31.058.747 -30.109.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.312.763 -1.149.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 17.385.292 21.214.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -12.637.276 -7.368.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.852.593 26.699.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 816.268 1.077.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.036.325 27.777.234
Finansman Giderleri
-27.453.626 -22.557.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31 -43.489.951 5.219.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.383.359 -325.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.383.359 -325.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.106.592 4.894.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.106.592 4.894.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.106.592 4.894.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -601.462 -601.462 -601.462 3.410.007 3.410.007 3.410.007 6.859.011 245.124 32.073.100 32.318.224 101.896.603 101.896.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 14.577.100 17.496.000 -32.073.100 -14.577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 4.894.067 4.894.067 4.894.067 4.894.067
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 4.894.067 4.894.067 4.894.067 4.894.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
1 0 0 0 -17.496.000 -17.496.000 -17.496.000 -17.496.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 -2.390.824 -2.390.824 -2.390.824 -2.390.824 -2.390.824
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.503.700 -2.503.700 -2.503.700 167.867 0 167.867 -2.335.833 -2.335.833
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -3.105.162 0 -3.105.162 0 0 0 0 0 -3.105.162 167.867 1.019.183 0 0 1.019.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.187.050 21.436.111 0 0 0 245.124 4.894.067 5.139.191 84.568.013 0 84.568.013
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.105.162 -3.105.162 -3.105.162 1.187.050 1.187.050 1.187.050 21.436.111 245.124 4.894.067 5.139.191 84.568.013 84.568.013
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 542.438 4.351.629 -4.894.067 -542.438 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -34.106.592 -34.106.592 -34.106.592 -34.106.592
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -34.106.592 -34.106.592 -34.106.592 -34.106.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
1 0 0 0 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 -2.652.719 -2.652.719 -2.652.719 -2.652.719 -2.652.719
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
283.219 283.219 283.219 -41.397 0 -41.397 241.822 241.822
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -2.821.943 0 -2.821.943 0 0 0 0 0 -2.821.943 -41.397 -1.465.669 0 0 -1.465.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.507.066 21.978.549 0 0 0 1.680.753 -34.106.592 -32.425.839 45.134.524 45.134.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.025.793 10.438.596
Dönem Karı (Zararı)
32 -34.106.592 4.894.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.189.896 22.934.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 28 12.795.080 12.986.312
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.862.195 -2.319.018
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.862.195 -2.319.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.540.817 4.608.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.540.817 4.608.380
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.455.273 9.490.878
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.618 -5.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.462.891 9.496.337
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -9.383.359 325.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-816.268 -1.077.678
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-816.268 -1.077.678
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.263.842 -1.080.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.395.385 -10.607.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.317.778 25.779.216
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.208.434 -27.151.444
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
587.661 399.917
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.102.328 -6.625.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.383.840 -3.009.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.254.022 -3.315.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.637.862 306.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.478.689 17.220.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -7.452.896 -6.546.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -234.964
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.437.215 -9.624.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
886.935 1.088.362
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
886.935 1.088.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.022.185 -12.086.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.551.292 -5.497.456
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -5.470.893 -6.589.188
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.690.417 1.368.425
Alınan Faiz
7.618 5.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.952.640 -9.857.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.432.039 16.708.249
Kredilerden Nakit Girişleri
9.432.039 16.708.249
Ödenen Temettüler
1 -2.916.000 -17.496.000
Ödenen Faiz
-12.468.679 -9.069.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.364.062 -9.043.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.364.062 -9.043.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.015.374 13.058.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.651.312 4.015.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.106.592 4.894.067
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
283.219 -2.503.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
354.024 -3.129.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.805 625.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-70.805 625.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.694.116 -2.222.957
Yabancı Para Çevrim Farkları
-41.397 167.867
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-41.397 167.867
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.315.899 -2.988.530
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.315.899 -2.988.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
663.180 597.706
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
663.180 597.706
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.410.897 -4.726.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.517.489 167.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.517.489 167.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.651.312 4.015.374
Ticari Alacaklar
8 76.188.550 96.257.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 76.188.550 96.257.454
Diğer Alacaklar
9 1.136.552 1.745.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.136.552 1.745.506
Türev Araçlar
22 0 1.516.756
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 0 1.516.756
Stoklar
10 82.396.034 103.466.663
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.071.784 1.730.914
Diğer Dönen Varlıklar
22 11.346.519 10.158.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 11.346.519 10.158.992
ARA TOPLAM
174.790.751 218.891.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.790.751 218.891.659
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 50.563.912 50.239.535
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.914.328 14.058.379
Peşin Ödenmiş Giderler
12 263.570 192.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 263.570 192.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 14.639.810 4.664.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.381.620 69.154.092
TOPLAM VARLIKLAR
255.172.371 288.045.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 102.088.100 146.455.399
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 514.605 582.000
Banka Kredileri
7 514.605 582.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 101.573.495 145.873.399
Banka Kredileri
18 101.573.495 145.873.399
Ticari Borçlar
8 28.334.401 36.436.729
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 160.501 363.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.173.900 36.072.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.822.597 5.269.766
Türev Araçlar
22 2.591.915 792.772
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 2.591.915 792.772
Ertelenmiş Gelirler
9 2.137.685 861.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 2.137.685 861.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 3.036.038 1.608.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 3.036.038 1.608.642
ARA TOPLAM
145.010.736 191.425.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.010.736 191.425.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 53.793.550 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.694.550 0
Banka Kredileri
7 16.694.550 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 37.099.000 0
Banka Kredileri
18 37.099.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 11.233.561 12.052.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 11.233.561 12.052.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.027.111 12.052.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
210.037.847 203.477.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.134.524 84.568.013
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.821.943 -3.105.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.507.066 1.187.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.978.549 21.436.111
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.680.753 245.124
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -34.106.592 4.894.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.134.524 84.568.013
TOPLAM KAYNAKLAR
255.172.371 288.045.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586904


BIST

Canlı Borsa
5.115 18:05
Değişim :  3,13% |  155,17
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.147
En Düşük
5.051
Açılış: 5.103
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 16.051 1,25  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--641--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(03.06.2023 05:11:23-03.06.2023 05:11:23)