***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2022 19:51
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 478.201.904 100.002.975 252.496.854 48.070.953
Satışların Maliyeti
18 -278.571.528 -94.716.188 -149.472.579 -45.361.226
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
199.630.376 5.286.787 103.024.275 2.709.727
BRÜT KAR (ZARAR)
199.630.376 5.286.787 103.024.275 2.709.727
Genel Yönetim Giderleri
19 -17.018.782 -6.147.050 -10.445.889 -3.163.072
Pazarlama Giderleri
19 -33.990.215 -9.440.115 -20.972.458 -4.836.053
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.957.000 -1.278.452 -850.000 -675.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 38.912.301 7.682.673 29.267.431 2.673.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -29.409.127 -13.603.465 -19.945.618 -7.861.099
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-431.367 1.210.256 -834.728 1.536.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.736.186 -16.289.366 79.243.013 -9.616.153
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 550.164 1.313.305 509.311 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
156.286.350 -14.976.061 79.752.324 -9.616.153
Finansman Giderleri
22 -7.002.495 -1.601.004 -1.308.562 821.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
149.283.855 -16.577.065 78.443.762 -8.795.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -32.645.949 4.045.720 -16.643.680 2.556.650
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -31.329.565 0 -16.694.981 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.316.384 4.045.720 51.301 2.556.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.637.906 -12.531.345 61.800.082 -6.238.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.637.906 -12.531.345 61.800.082 -6.238.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
116.637.906 -12.531.345 61.800.082 -6.238.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 0,04000000 -0,00430000 0,02120000 -0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞ 18.605.851 4.246.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 18.654.347 3.430.283
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -48.496 815.926
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-3.338.996 -894.234
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
22 7.066.747 4.355.894
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.775.561 15.608.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 32.645.949 -4.045.720
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
10.2 140.347 725.280
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -1.313.305
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -1.313.305
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-260.659 79.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.570.183 14.579.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.024.926 -2.766.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-127.445.706 18.197.699
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.433.952 472.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.744.481 -13.953.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.424.834 8.858.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-885.188 1.114.985
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.329.953 2.655.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
720.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artı 0 707.524
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 707.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.857.557 -3.639.518
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -630.507 -1.564.975
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.2 -4.227.050 -2.074.543
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 72.962
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-30.580 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.890.234 -62.750.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 197.110.337 20.838.000
Kredilerden Nakit Girişleri
12 197.110.337 20.838.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -162.092.063 -55.796.960
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -162.092.063 -55.796.960
Ödenen Temettüler
-24.500.000 -24.000.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-5.967.036 -4.686.143
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
3.338.996 894.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.767.745 -38.816.981
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.439.091 3.018.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.206.836 -35.797.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.809.211 68.708.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.016.047 32.910.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 159.016.047 21.809.211
Finansal Yatırımlar
30.580 0
Ticari Alacaklar
6 165.143.389 100.853.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 165.143.389 100.853.547
Diğer Alacaklar
7 2.802.456 1.251.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.802.456 1.251.212
Stoklar
8 276.534.508 150.811.947
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.262.479 8.903.939
Diğer Dönen Varlıklar
16 9.040.899 8.326.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 9.040.899 8.326.936
ARA TOPLAM
622.830.358 291.956.792
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
622.830.358 291.956.792
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 45.148.842 48.278.171
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.1 3.935.314 4.406.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.2 24.367.335 22.899.523
Peşin Ödenmiş Giderler
9 100.352 24.940
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 100.352 24.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
23 26.895.761 24.290.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.447.604 99.899.626
TOPLAM VARLIKLAR
723.277.962 391.856.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 130.090.075 115.922.267
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 20.248.722
Banka Kredileri
5,12 0 11.991.532
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 8.257.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.090.075 95.673.545
Banka Kredileri
12 119.042.138 93.715.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.332.027 1.958.267
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 8.715.910 0
Ticari Borçlar
6 216.644.819 83.611.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 1.928.731 1.977.227
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.077.142 356.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.077.142 356.821
ARA TOPLAM
427.395.136 228.855.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.395.136 228.855.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 64.901.474 33.298.627
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 21.543.904
Banka Kredileri
5 0 2.085.674
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 19.458.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 64.901.474 11.754.723
Banka Kredileri
12 48.181.818 9.249.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.737.791 2.504.793
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 14.981.865 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 52.577.061 29.312.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 52.577.061 29.312.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.478.535 62.611.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
544.873.671 291.466.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.404.291 100.389.946
Ödenmiş Sermaye
17 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -27.860.871 -12.175.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 10.714.916 9.152.935
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 10.714.916 9.152.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 19.001.517 16.326.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 777.450
Net Dönem Karı veya Zararı
24 116.637.906 26.397.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.404.291 100.389.946
TOPLAM KAYNAKLAR
723.277.962 391.856.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189
Transferler
10.013.838 -10.013.838 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.224.642 803.749 -12.531.345 -13.952.238 -13.952.238
Dönem Karı (Zararı)
-12.531.345 -12.531.345 -12.531.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.224.642 803.749 -1.420.893 -1.420.893
Kar Payları
-12.161.256 -11.838.744 -24.000.000 -24.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -8.030.174 4.662.581 16.326.616 777.450 -12.531.345 61.115.951 61.115.951
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -12.175.329 9.152.935 16.326.616 777.450 26.397.451 100.389.946 100.389.946
Transferler
26.397.451 -26.397.451 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.685.542 1.561.981 116.637.906 102.514.345 102.514.345
Dönem Karı (Zararı)
116.637.906 116.637.906 116.637.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.685.542 1.561.981
Kar Payları
2.674.901 -27.174.901 -24.500.000 -24.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -27.860.871 10.714.916 19.001.517 0 116.637.906 178.404.291 178.404.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
116.637.906 -12.531.345 61.800.082 -6.238.382
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.685.542 -2.224.642 -8.883.846 -1.555.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -19.606.928 -2.889.145 -11.104.807 -2.019.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.921.386 664.503 2.220.961 464.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.921.386 664.503 2.220.961 464.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.561.981 803.749 620.901 170.035
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.561.981 803.749 620.901 170.035
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17 1.561.981 803.749 620.901 170.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.123.561 -1.420.893 -8.262.945 -1.385.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.514.345 -13.952.238 53.537.137 -7.623.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
102.514.345 -13.952.238 53.537.137 -7.623.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052057


BIST
Canlı Borsa
5.373 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  5.373  
En Yüksek
5.375
En Düşük
5.204
Açılış: 5.233
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.563 -0,59  
Nasdaq CCO 13.229 -0,09  
Xetra DAX DAX 15.964 -0,54  
IPC MXX 53.536 0,57  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 -0,09  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--938--//-//192.168.116.194--//-//1 sn-(06.06.2023 08:32:57-06.06.2023 08:32:58)