***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 08:23
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 185.655.754 244.169.661 85.652.779 75.597.517
Satışların Maliyeti
24 -154.015.666 -187.541.303 -59.299.478 -55.357.307
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.640.088 56.628.358 26.353.301 20.240.210
BRÜT KAR (ZARAR)
31.640.088 56.628.358 26.353.301 20.240.210
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.300.860 -7.929.670 -3.153.810 -3.078.747
Pazarlama Giderleri
26 -15.792.944 -22.857.577 -6.352.829 -5.566.897
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -2.039.961 -2.272.368 -761.509 -861.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 10.548.979 30.784.071 2.866.306 13.057.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -19.048.668 -25.736.307 -5.445.203 -8.862.360
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.725.244 -2.228.640 514.988 -555.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.268.122 26.387.867 14.021.244 14.373.171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.313.305 3.033.990 0 3.033.990
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-954.817 29.421.857 14.021.244 17.407.161
Finansman Giderleri
29 -2.857.555 -15.796.283 -1.256.551 -7.736.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.812.372 13.625.574 12.764.693 9.670.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 2.617.144 -2.390.454 -1.428.576 -2.150.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.617.144 -2.390.454 -1.428.576 -2.150.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.195.228 11.235.120 11.336.117 7.520.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.195.228 11.235.120 11.336.117 7.520.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.195.228 11.235.120 11.336.117 7.520.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.965.671 26.615.767
Dönem Karı (Zararı)
-1.195.228 11.235.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 -1.195.228 11.235.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.487.924 29.940.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 11.247.356 9.332.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.445.753 841.826
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.445.753 841.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.460.081 6.223.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 3.838.647 4.465.141
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8,22 -378.566 1.758.108
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.334.243 7.211.497
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.054.182 -321.332
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 6.388.425 7.532.829
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.933.111 13.391.188
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.717.450
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.717.450
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.617.144 2.390.455
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15.2 935.919 1.100.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.313.305 -3.033.990
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,29 -1.313.305 -3.033.990
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
61.910 -5.799.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.957.048 -14.159.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.777.905 18.675.825
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.164.207 -4.145.463
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
952.787 1.942.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.409.839 -45.852.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.409.839 -45.852.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.950.234 2.298.507
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 1.872.553
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.688.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.672.204 2.361.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-167.982 2.361.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.840.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.335.648 27.016.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -3.661.061 -1.608.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -17.320 156.753
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 4.308.404 1.050.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.020.298 -9.175.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.313.305 3.051.710
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.313.305 3.051.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.486.905 -12.322.732
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.621.759 -7.901.440
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15.2 -3.865.146 -4.421.292
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15.2 153.302 95.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.573.513 5.277.863
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.436.160 193.652.626
Kredilerden Nakit Girişleri
18 149.436.160 193.652.626
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.212.483 -180.938.107
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -133.212.483 -175.571.689
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
18 0 -5.366.418
Ödenen Temettüler
18 -24.000.000 -608.302
Ödenen Faiz
18 -13.851.372 -7.092.744
Alınan Faiz
29 1.054.182 264.390
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.628.140 22.718.579
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.558.955 954.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.069.185 23.673.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.708.259 11.760.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.639.074 35.434.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 66.639.074 68.708.259
Ticari Alacaklar
8 54.736.156 37.483.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 54.736.156 37.483.610
Diğer Alacaklar
9 1.505.832 1.556.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.505.832 1.556.515
Stoklar
10 113.545.318 108.997.736
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.278.764 2.726.618
Diğer Dönen Varlıklar
22 9.215.176 9.116.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 9.215.176 9.116.221
ARA TOPLAM
246.920.320 228.588.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.920.320 228.588.959
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 50.543.162 54.095.150
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.1 4.565.770 5.682.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.2 22.088.143 23.098.402
Peşin Ödenmiş Giderler
12 538.210 43.143
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 538.210 43.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 15.507.903 12.443.633
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.243.188 95.362.651
TOPLAM VARLIKLAR
340.163.508 323.951.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 129.439.908 98.246.321
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.549.250 24.344.671
Banka Kredileri
7 15.490.781 16.768.933
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.058.469 7.575.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.890.658 73.901.650
Banka Kredileri
18 106.133.810 72.271.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.756.848 1.629.716
Ticari Borçlar
48.524.666 37.114.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 48.524.666 37.114.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.619.665 2.908.394
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.913.202 4.177.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.913.202 4.177.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.833.155 5.774.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 9.023.692 5.312.130
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.809.463 462.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 408.806 321.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 408.806 321.669
ARA TOPLAM
202.739.402 148.543.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
202.739.402 148.543.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 40.296.594 55.030.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 23.584.136 40.956.234
Banka Kredileri
7 0 13.374.533
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 23.584.136 27.581.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 16.712.458 14.074.567
Banka Kredileri
18 13.889.983 10.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 2.822.475 4.074.567
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 23.958.037 21.309.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 23.958.037 21.309.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.254.631 76.339.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
266.994.033 224.883.421
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.169.475 99.068.189
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -7.302.434 -5.805.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 4.652.248 3.858.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 4.652.248 3.858.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 16.326.616 28.487.872
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
777.450 2.602.356
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -1.195.228 10.013.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.169.475 99.068.189
TOPLAM KAYNAKLAR
340.163.508 323.951.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.768 1.661.679 11.235.120 12.988.567 12.988.567
Dönem Karı (Zararı)
11.235.120 11.235.120 11.235.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.768 1.661.679 1.753.447 1.753.447
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-608.302 -608.302 -608.302
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-549.909 -549.909 -549.909
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -5.849.759 4.008.391 -549.909 28.487.872 2.602.356 11.235.120 99.844.894 99.844.894
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.013.838 -10.013.838 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.496.902 793.416 -1.195.228 -1.898.714 -1.898.714
Dönem Karı (Zararı)
-1.195.228 -1.195.228 -1.195.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.496.902 793.416 -703.486 -703.486
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.161.256 -11.838.744 -24.000.000 -24.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -7.302.434 4.652.248 16.326.616 777.450 -1.195.228 73.169.475 73.169.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.195.228 11.235.120 11.336.117 7.520.125
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.496.902 91.768 727.740 489.918
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.944.028 114.710 945.117 612.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
447.126 -22.942 -217.377 -122.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 447.126 -22.942 -217.377 -122.479
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
793.416 1.111.770 -10.333 1.057.364
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 793.416 1.661.679 -10.333 1.176.389
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-705.012 -152.596
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-705.012 -152.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 155.103 0 33.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 155.103 33.571
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-703.486 1.203.538 717.407 1.547.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.898.714 12.438.658 12.053.524 9.067.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.898.714 12.438.658 12.053.524 9.067.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975029


BIST

Canlı Borsa
4.581 18:00
Değişim :  3,45% |  152,68
Önceki Kapanış :  4.428  
En Yüksek
4.605
En Düşük
4.437
Açılış: 4.442
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 32.765 -0,11  
Nasdaq CCO 12.698 1,71  
Xetra DAX DAX 15.984 1,20  
IPC MXX 53.745 0,66  
Shanghai Composite SHCOMP 3.213 0,35  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--103--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.05.2023 07:17:21-28.05.2023 07:17:21)