***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 19:22
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 51.932.022 121.874.416
Satışların Maliyeti
18 -49.354.962 -95.464.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.577.060 26.410.044
BRÜT KAR (ZARAR)
2.577.060 26.410.044
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.983.978 -2.786.398
Pazarlama Giderleri
19 -4.604.062 -12.327.949
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -602.771 -595.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.009.409 8.086.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.742.366 -8.920.917
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-326.505 -149.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.673.213 9.715.500
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.313.305 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.359.908 9.715.500
Finansman Gelirleri
22 540.588 78.307
Finansman Giderleri
22 -2.962.713 -3.685.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.782.033 6.108.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 1.489.070 -66.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.489.070 -66.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.292.963 6.042.047
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.292.963 6.042.047
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.292.963 6.042.047
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-846.215 27.289.396
Dönem Karı (Zararı)
24 -6.292.963 6.042.047
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -6.292.963 6.042.047
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.492.004 9.606.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.697.991 2.845.106
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.069.253 385.302
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 326.504 149.966
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 742.749 235.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.684.743 1.471.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 2.287.102 1.833.974
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 397.641 -362.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.719.597 2.711.583
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20,22 -540.588 -96.132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.260.185 2.807.715
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
678.810 2.130.950
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.489.070 66.382
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
10.2 213.980 267.110
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.313.305 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.313.305 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
230.005 -271.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.615.346 14.036.579
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.715.340 -3.408.910
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.119.561 -3.764.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
57.026 -423.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.392 17.782.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.194.392 17.782.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
577.248 2.442.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.086.450 -7.448
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.086.450 -7.448
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-545.899 1.415.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-416.305 29.685.460
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 17.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -544.764 -2.402.917
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -63.634 -11.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
178.488 774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-382.571 -2.603.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.524 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.231.027 -2.932.370
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -468.807 -221.513
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.2 -762.220 -2.710.857
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
10.2 140.932 328.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.110.303 -14.183.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 88.545.518
Kredilerden Nakit Girişleri
12 0 88.545.518
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.701.007 -97.327.836
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -8.701.007 -91.961.418
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
12 0 -5.366.418
Ödenen Faiz
12 -1.949.884 -5.479.103
Alınan Faiz
22 540.588 78.307
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.339.089 10.502.799
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.847.401 940.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.491.688 11.443.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.708.259 11.760.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.216.571 23.203.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.216.571 68.708.259
Ticari Alacaklar
6 50.737.966 37.483.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 50.737.966 37.483.610
Diğer Alacaklar
7 1.304.737 1.556.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.304.737 1.556.515
Stoklar
8 96.135.427 108.997.736
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.636.897 2.726.618
Diğer Dönen Varlıklar
16 8.007.536 9.116.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 8.007.536 9.116.221
ARA TOPLAM
220.039.134 228.588.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.039.134 228.588.959
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 53.075.524 54.095.150
Kullanım Hakkı Varlıkları
10,1 5.721.540 5.682.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10,2 22.546.764 23.098.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 75.838 43.143
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 75.838 43.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 14.132.624 12.443.633
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.552.290 95.362.651
TOPLAM VARLIKLAR
315.591.424 323.951.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 102.033.004 98.246.321
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.035.539 24.344.671
Banka Kredileri
5,12 16.938.410 16.768.933
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.097.129 7.575.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.997.465 73.901.650
Banka Kredileri
12 76.321.627 72.271.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.675.838 1.629.716
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
6 35.920.435 37.114.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.920.435 37.114.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.485.642 2.908.394
Diğer Borçlar
24.000.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 24.000.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.567.207 4.177.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.567.207 4.177.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.350.221 5.774.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.489.796 5.312.130
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 860.425 462.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
322.399 321.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
322.399 321.669
ARA TOPLAM
176.678.908 148.543.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.678.908 148.543.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 47.429.961 55.030.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 32.850.182 40.956.234
Banka Kredileri
5 6.580.873 13.374.533
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 26.269.309 27.581.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 14.579.779 14.074.567
Banka Kredileri
12 10.499.225 10.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 4.080.554 4.074.567
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 22.742.916 21.309.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 22.742.916 21.309.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.172.877 76.339.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.851.785 224.883.421
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.739.639 99.068.189
Ödenmiş Sermaye
17 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -6.474.833 -5.805.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 4.492.546 3.858.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 4.492.546 3.858.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 16.326.616 28.487.872
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
777.450 2.602.356
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -6.292.963 10.013.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.739.639 99.068.189
TOPLAM KAYNAKLAR
315.591.424 323.951.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.035.564 -5.035.564 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.238 27.857 5.650.666 5.650.666 5.650.666
Dönem Karı (Zararı)
6.042.047 6.042.047 6.042.047
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.238 27.857 -391.381 -391.381 -391.381
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.832.000 -5.832.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -6.360.765 2.374.569 26.662.966 5.035.564 6.042.047 93.665.204 93.665.204
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.824.906 10.013.838 -10.013.838 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-669.301 633.714 -6.328.550 -6.328.550 -6.328.550
Dönem Karı (Zararı)
-6.292.963 -6.292.963 -6.292.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-669.301 633.714 -35.587 -35.587 -35.587
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.161.256 -11.838.744 -24.000.000 -24.000.000 -24.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -6.474.833 4.492.546 16.326.616 777.450 -6.292.963 68.739.639 68.739.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.292.963 6.042.047
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-669.301 -419.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -869.222 -524.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
199.921 104.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 199.921 104.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
633.714 27.857
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 633.714 27.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.587 -391.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.328.550 5.650.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.328.550 5.650.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936445


BIST

Canlı Borsa
5.115 18:05
Değişim :  3,13% |  155,17
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.147
En Düşük
5.051
Açılış: 5.103
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 16.051 1,25  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--343--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(04.06.2023 03:02:35-04.06.2023 03:02:35)