***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 18:15
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 326.183.257 263.350.059 104.194.434 94.829.345
Satışların Maliyeti
24 -272.880.673 -188.888.690 -91.239.821 -69.388.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.302.584 74.461.369 12.954.613 25.441.225
BRÜT KAR (ZARAR)
53.302.584 74.461.369 12.954.613 25.441.225
Genel Yönetim Giderleri
26 -7.675.293 -7.445.137 -2.340.556 -2.563.942
Pazarlama Giderleri
26 -34.049.908 -25.637.529 -12.194.560 -9.505.592
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.619.318 -1.569.301 -252.596 -349.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 19.253.483 42.606.559 6.735.273 29.336.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -17.250.740 -33.840.145 -6.173.119 -29.282.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.960.808 48.575.816 -1.270.945 13.076.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 158.273 12.128 673 11.111
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
316.826 -3.017.357 148.063 -1.305.117
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.435.907 45.570.587 -1.122.209 11.782.238
Finansman Giderleri
29 -14.265.490 -23.834.881 -3.767.185 -7.150.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.829.583 21.735.706 -4.889.394 4.631.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 2.801.037 -2.702.409 86.348 -192.256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.801.037 -2.702.409 86.348 -192.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
971.454 19.033.297 -4.803.046 4.439.275
DÖNEM KARI (ZARARI)
971.454 19.033.297 -4.803.046 4.439.275
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
971.454 19.033.297 -4.803.046 4.439.275
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.436.328 21.731.679
Dönem Karı (Zararı)
32 971.454 19.033.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.143.503 59.438.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 9.295.216 9.223.048
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
478.946 529.345
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 478.946 529.345
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.534.150 8.204.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 7.887.759 3.298.094
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -353.609 4.906.135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.673.790 7.748.108
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -74.684 -31.537
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 10.748.474 7.779.645
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.519.612 17.149.861
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 13.400.950
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.400.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.801.037 2.702.408
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
927.341 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.273 -12.128
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -158.273 -12.128
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.326.242 492.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.140.222 -55.634.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.745.255 -45.249.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.369.022 -1.894.071
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.414.454 -33.410.598
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
670.244 -2.174.772
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.586.025 38.179.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.411.769 1.171.724
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.720.471 1.144.100
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -13.400.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.974.735 22.837.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -2.228.127 -1.674.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -153.944 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 843.664 568.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.560.954 -9.836.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
642.444 52.495
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
642.444 52.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.526.477 -9.889.351
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.574.777 -4.714.596
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,2 -6.951.700 -5.174.755
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.444.987 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.439 14.207.153
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.114.628 450.158.722
Kredilerden Nakit Girişleri
18 471.819.816 450.158.722
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
18 2.294.812 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-454.845.521 -428.244.115
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -454.845.521 -428.244.115
Ödenen Temettüler
-5.832.000 0
Ödenen Faiz
18 -13.702.546 -7.707.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.731.843 26.101.976
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-754.954 -1.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.976.889 26.100.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.582.037 10.897.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.558.926 36.998.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 47.558.926 16.582.037
Finansal Yatırımlar
6 0 25.451.458
Ticari Alacaklar
8 102.688.490 97.929.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 102.588.038 12.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
100.452 97.916.646
Diğer Alacaklar
9 2.722.015 1.817.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.722.015 1.817.378
Stoklar
10 132.327.002 90.268.587
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.709.902 2.964.348
Diğer Dönen Varlıklar
22 13.348.475 9.633.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 13.348.475 9.633.770
ARA TOPLAM
300.354.810 244.647.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.354.810 244.647.011
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 44.212.386 47.272.899
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 776.703 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 21.011.669 18.571.602
Peşin Ödenmiş Giderler
12 593.095 8.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 593.095 8.893
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 15.043.342 12.272.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.637.195 78.125.672
TOPLAM VARLIKLAR
381.992.005 322.772.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 148.224.140 128.257.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.224.140 128.257.002
Banka Kredileri
18 145.249.944 128.257.002
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 679.384 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 2.294.812
Ticari Borçlar
8 109.483.424 75.897.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 211.152 287.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
109.272.272 75.609.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 9.031.668 4.819.899
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.318.308 1.346.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.318.308 1.346.070
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.059.531 4.927.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.446.135 4.277.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 613.396 650.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.451.715 1.014.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.451.715 1.014.448
ARA TOPLAM
276.568.786 216.262.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
276.568.786 216.262.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 163.340 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 163.340 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
163.340 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 19.653.572 16.112.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 19.653.572 16.112.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.816.912 16.112.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
ı Gelirler (Giderler)
23 -3.870.021 -3.989.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 1.931.085 1.981.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 26.662.966 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 -17.577.017
Net Dönem Karı veya Zararı
32 971.454 28.093.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.606.307 90.397.746
TOPLAM KAYNAKLAR
381.992.005 322.772.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 962.254 2.838.057 2.838.057 3.800.311 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737
Transferler
14.848.822 -14.848.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.088 1.668.462 -9.357.246 -9.357.246 -7.688.784 19.033.297 11.013.425 11.013.425
Dönem Karı (Zararı)
19.033.297 19.033.297 19.033.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.088 -331.088 1.668.462 -9.357.246 -9.357.246 -7.688.784 -9.357.246 -9.357.246
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.040.017 -3.040.017 2.630.716 -6.519.189 -6.519.189 -6.519.189 21.978.549 -17.577.017 19.033.297 76.417.162 76.417.162
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 -3.989.913 1.981.870 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Transferler
4.684.417 17.577.017 -22.261.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
119.892 119.892 -50.785 -50.785 971.454 1.040.561 1.040.561
Dönem Karı (Zararı)
971.454 971.454 971.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
119.892 119.892 -50.785
Sermaye Arttırımı
-50.785
Kar Payları
1 -5.832.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.870.021 -3.870.021 1.931.085 1.931.085 26.662.966 0 971.454 85.606.307 85.606.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
971.454 19.033.297 -4.803.046 4.439.275
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
119.892 -331.088 168.254 20.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 149.865 -413.860 210.318 25.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.973 82.772 -42.064 -5.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -29.973 82.772 -42.064 -5.016
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-50.785 -7.688.784 -386.022 -2.588.119
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -11.905.506 0 -4.604.691
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -11.905.506 0 -4.604.691
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -50.785 1.668.462 -386.022 1.003.540
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-50.785 1.668.462 -386.022 1.003.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.548.260 0 1.013.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 2.548.260 0 1.013.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.107 -8.019.872 -217.768 -2.568.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.040.561 11.013.425 -5.020.814 1.871.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.040.561 11.013.425 -5.020.814 1.871.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796708


BIST

Canlı Borsa
4.887 18:05
Değişim :  -1,30% |  -64,44
Önceki Kapanış :  4.951  
En Yüksek
4.982
En Düşük
4.868
Açılış: 4.956
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 32.908 -0,41  
Nasdaq CCO 12.935 -0,63  
Xetra DAX DAX 15.664 -1,54  
IPC MXX 52.736 -1,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.205 -0,61  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--199--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(01.06.2023 03:12:35-01.06.2023 03:12:35)