***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2018 22:53
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 297.580.363 247.008.760
Satışların Maliyeti
24 -225.518.232 -214.507.931
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.062.131 32.500.829
BRÜT KAR (ZARAR)
72.062.131 32.500.829
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.132.713 -21.729.928
Pazarlama Giderleri
26 -30.145.926 -31.058.747
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -653.578 -1.312.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 30.592.488 17.385.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -19.191.323 -12.637.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.531.079 -16.852.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.809.733 816.268
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.340.812 -16.036.325
Finansman Giderleri
29 -29.048.965 -27.453.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.291.847 -43.489.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.443.025 9.383.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.443.025 9.383.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.848.822 -34.106.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.848.822 -34.106.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.848.822 -34.106.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.105.162 -3.105.162 0 1.187.050 21.436.111 245.124 4.894.067 5.139.191 84.568.013 84.568.013
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 542.438 4.351.629 -4.894.067 -542.438 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -34.106.592 -34.106.592 -34.106.592 -34.106.592
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -34.106.592 -34.106.592 -34.106.592 -34.106.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
283.219 283.219 -41.397 -2.652.719 -2.652.719 -2.694.116 -2.410.897 -2.410.897
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -2.821.943 0 0 0 0 0 0 0 -2.821.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.187.050 21.978.549 0 0 0 1.680.753 -34.106.592 -32.425.839 45.134.524 0 45.134.524
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.821.943 -2.821.943 -1.507.066 -1.507.066 -1.507.066 21.978.549 1.680.753 -34.106.592 -32.425.839 45.134.525 45.134.525
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 -34.106.592 34.106.592 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 395.788 4.911.589 4.911.589 5.307.377 14.848.822 14.848.822 20.156.199 20.156.199
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 14.848.822 14.848.822 14.848.822 14.848.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
113.014 113.014 395.788 4.911.589 4.911.589 5.307.377 5.420.391 5.420.391
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -2.708.929 0 0 -2.708.929 395.788 3.404.523 0 0 3.404.523 3.800.311 21.978.549 0 0 0 -32.425.839 14.848.822 -17.577.017 65.403.737 65.403.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.529.351 16.025.793
Dönem Karı (Zararı)
32 14.848.822 -34.106.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.189.871 32.189.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 11.814.966 12.795.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.319.514 9.862.195
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -159.513 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.160.001 9.862.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.883.694 8.540.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.883.694 8.540.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.614.079 12.455.273
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -129.311 -7.618
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 12.743.390 12.462.891
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.746.384 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.807.600 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.807.600 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.443.025 -9.383.359
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.809.733 -816.268
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.809.733 -816.268
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.370 -1.263.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.632.043 25.395.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.533.872 20.317.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.399.048 -1.254.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.715.449 11.208.434
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
302.099 587.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.317.550 -8.102.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.828.375 2.637.862
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.807.600 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.670.736 23.478.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -2.141.385 -7.452.896
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.267.865 -11.437.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.620.644 886.935
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.620.644 886.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.809.657 -14.022.185
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.535.334 -8.551.292
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -7.274.323 -5.470.893
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 791.837 1.690.417
Alınan Faiz
129.311 7.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.171.786 -5.952.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-65.653.841 9.432.039
Kredilerden Nakit Girişleri
-65.653.841 9.432.039
Ödenen Temettüler
0 -2.916.000
Ödenen Faiz
18 -12.517.945 -12.468.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.089.700 -1.364.062
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-843.076 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.246.624 -1.364.062
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.651.312 4.015.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.897.936 2.651.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.848.822 -34.106.592
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
113.014 283.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 141.268 354.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.254 -70.805
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -28.254 -70.805
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.307.377 -2.694.116
Yabancı Para Çevrim Farkları
395.788 -41.397
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.139.486 -3.315.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.227.897 663.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.227.897 663.180
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.420.391 -2.410.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.269.213 -36.517.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.269.213 -36.517.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.897.936 2.651.312
Ticari Alacaklar
8 74.193.635 76.188.550
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 520.941 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 73.672.694 76.188.550
Diğer Alacaklar
9 882.431 1.136.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 882.431 1.136.552
Türev Araçlar
22 3.547.571 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 3.547.571 0
Stoklar
10 69.840.586 82.396.034
Peşin Ödenmiş Giderler
12 89.164 1.071.784
Diğer Dönen Varlıklar
22 8.812.779 11.346.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 8.812.779 11.346.519
ARA TOPLAM
168.264.102 174.790.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
168.264.102 174.790.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 47.020.879 50.563.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 16.849.304 14.914.328
Peşin Ödenmiş Giderler
12 944.090 263.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 944.090 263.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 11.940.634 14.639.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.754.907 80.381.620
TOPLAM VARLIKLAR
245.019.009 255.172.371
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 92.960.773 102.088.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 501.509 514.605
Banka Kredileri
7 501.509 514.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 92.459.264 101.573.495
Banka Kredileri
18 92.459.264 101.573.495
Ticari Borçlar
8 64.651.951 28.334.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 295.288 160.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 64.356.663 28.173.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.504.229 6.822.597
Türev Araçlar
21 0 2.591.915
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 0 2.591.915
Ertelenmiş Gelirler
9 844.707 2.137.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 844.707 2.137.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.036.597 3.036.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.036.597 3.036.038
ARA TOPLAM
166.998.257 145.010.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.998.257 145.010.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 53.793.550
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 16.694.550
Banka Kredileri
7 0 16.694.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 37.099.000
Banka Kredileri
18 0 37.099.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.617.015 11.233.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.617.015 11.233.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.617.015 65.027.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.615.272 210.037.847
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 65.403.737 45.134.524
Ödenmiş Sermaye
29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.708.929 -2.821.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.800.311 -1.507.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.978.549 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.425.839 1.680.753
Net Dönem Karı veya Zararı
32 14.848.822 -34.106.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.403.737 45.134.524
TOPLAM KAYNAKLAR
245.019.009 255.172.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661101


BIST
Canlı Borsa
4.960 17:59
Değişim :  1,49% |  72,89
Önceki Kapanış :  4.887  
En Yüksek
5.007
En Düşük
4.929
Açılış: 4.929
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 15.854 1,21  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.204 -0,01  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--263--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(02.06.2023 04:35:14-02.06.2023 04:35:14)