***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

03.11.2016 18:05
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 190.054.152 221.654.473 56.473.767 72.777.670
Satışların Maliyeti
24 -151.504.003 -173.800.028 -47.551.923 -56.253.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.550.149 47.854.445 8.921.844 16.523.918
BRÜT KAR (ZARAR)
38.550.149 47.854.445 8.921.844 16.523.918
Genel Yönetim Giderleri
26 -13.620.702 -10.618.850 -3.984.362 -2.431.184
Pazarlama Giderleri
26 -22.303.016 -23.811.081 -7.063.581 -9.084.281
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -992.370 -860.084 -261.327 -321.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 8.773.249 20.969.822 3.562.266 8.844.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -9.710.664 -4.233.853 -4.716.344 -783.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
696.646 29.300.399 -3.541.504 12.747.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 391.649 1.056.966 217.424 224.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.088.295 30.357.365 -3.324.080 12.972.143
Finansman Giderleri
29 -13.883.286 -23.208.902 -6.280.249 -11.456.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.794.991 7.148.463 -9.604.329 1.515.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 1.074.016 -613.124 666.675 121.012
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.074.016 -613.124 666.675 121.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.720.975 6.535.339 -8.937.654 1.636.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.720.975 6.535.339 -8.937.654 1.636.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.720.975 6.535.339 -8.937.654 1.636.941
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -601.462 -601.462 -601.462 3.410.007 3.410.007 3.410.007 6.859.011 245.124 32.073.100 32.318.224 101.896.603 101.896.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 14.577.100 17.496.000 -32.073.100 -14.577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 6.535.339 6.535.339 6.535.339 6.535.339
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 6.535.339 6.535.339 6.535.339 6.535.339
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
1 0 0 0 -17.496.000 -17.496.000 -17.496.000 -17.496.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 -12.105.988 -12.105.988 -12.105.988 -12.105.988 -12.105.988
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
139.654 139.654 139.654 261.439 0 261.439 401.093 401.093
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -461.808 0 -461.808 0 0 0 0 0 -461.808 261.439 -8.695.981 0 0 -8.695.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.434.542 21.436.111 0 0 0 245.124 6.535.339 6.780.463 79.231.047 0 79.231.047
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.105.162 -3.105.162 -3.105.162 1.187.050 1.187.050 1.187.050 21.436.111 245.124 4.894.067 5.139.191 84.568.013 84.568.013
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 45.292 4.600.202 -4.894.067 -293.865 -248.573 -248.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -11.720.975 -11.720.975 -11.720.975 -11.720.975
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -11.720.975 -11.720.975 -11.720.975 -11.720.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
1 0 0 0 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000 -2.916.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 1.113.967 1.113.967 1.113.967 1.113.967 1.113.967
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-31.091 -31.091 -31.091 55.544 0 55.544 24.453 24.453
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 0 0 0 0 0 92.957 0 0 0 0 0 0 -3.136.253 0 -3.136.253 0 0 0 0 0 -3.136.253 55.544 2.301.017 0 0 2.301.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.356.561 21.481.403 0 0 0 1.929.326 -11.720.975 -9.791.649 70.820.885 70.820.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.209.162 4.577.499
Dönem Karı (Zararı)
32 -11.720.975 6.535.339
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.516.796 16.182.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-28 9.390.604 9.503.857
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
468.313 -2.320.194
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 468.313 -2.320.194
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.386.343 5.003.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 6.386.343 5.003.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.876.956 6.713.396
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.227 -4.796
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.878.183 6.718.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -1.074.016 613.124
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-391.649 -1.056.966
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -391.649 -1.056.966
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-139.755 -2.273.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.602.401 -12.056.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 10.998.103 -3.894.157
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.659.462 -4.458.151
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
75.126 951.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.770.682 -4.319.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.959.316 -336.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.012.305 -1.159.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.971.621 822.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.398.222 10.661.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -5.189.060 -5.848.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -234.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.334.703 -6.451.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
462.145 1.068.927
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
462.145 1.068.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.488.492 -8.879.616
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.924.696 -3.984.601
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -4.563.796 -4.895.015
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.690.417 1.354.635
Alınan Faiz
1.227 4.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.328.221 -9.135.790
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.450.916 14.918.735
Kredilerden Nakit Girişleri
8.450.916 14.918.735
Ödenen Temettüler
-2.916.000 -17.496.000
Ödenen Faiz
-9.863.137 -6.558.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.453.762 -11.009.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.453.762 -11.009.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.015.374 13.058.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.561.612 2.048.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.720.975 6.535.339 -8.937.654 1.636.941
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.091 139.654 55.183 24.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.864 174.568 68.979 31.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.773 -34.914 -13.796 -6.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.773 -34.914 -13.796 -6.228
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.169.512 -11.844.549 -2.713.706 -9.152.597
Yabancı Para Çevrim Farkları
55.544 261.439 64.184 173.687
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
55.544 261.439 64.184 173.687
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.392.461 -15.132.483 -3.472.362 -11.657.856
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.392.461 -15.132.483 -3.472.362 -11.657.856
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-278.493 3.026.495 694.472 2.331.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-278.493 3.026.495 694.472 2.331.572
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.138.421 -11.704.895 -2.658.523 -9.127.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.582.554 -5.169.556 -11.596.177 -7.490.744
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.582.554 -5.169.556 -11.596.177 -7.490.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.561.612 4.015.374
Ticari Alacaklar
8 85.602.227 96.257.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.675 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 85.592.552 96.257.454
Diğer Alacaklar
9 768.042 1.745.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 768.042 1.745.506
Türev Araçlar
22 2.116.444 1.516.756
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 2.116.444 1.516.756
Stoklar
10 106.657.812 103.466.663
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.655.788 1.730.914
Diğer Dönen Varlıklar
22 11.973.125 10.158.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 11.973.125 10.158.992
ARA TOPLAM
210.335.050 218.891.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
210.335.050 218.891.659
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 51.772.429 50.239.535
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 15.513.915 14.058.379
Peşin Ödenmiş Giderler
12 339.910 192.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 339.910 192.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 5.467.372 4.664.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.093.626 69.154.092
TOPLAM VARLIKLAR
283.428.676 288.045.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 154.921.361 146.455.399
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 556.500 582.000
Banka Kredileri
7 556.500 582.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 154.364.861 145.873.399
Banka Kredileri
18 154.364.861 145.873.399
Ticari Borçlar
8 31.752.756 36.436.729
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 233.818 363.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.518.938 36.072.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.048.767 5.269.766
Türev Araçlar
22 0 792.772
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 0 792.772
Ertelenmiş Gelirler
9 1.820.748 861.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 1.820.748 861.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 4.775.518 1.608.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 4.775.518 1.608.642
ARA TOPLAM
199.319.150 191.425.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.319.150 191.425.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.288.641 12.052.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.288.641 12.052.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.288.641 12.052.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.607.791 203.477.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.820.885 84.568.013
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.472.846 -3.105.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.693.155 1.187.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.481.402 21.436.111
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.929.326 245.124
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -11.720.975 4.894.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.820.885 84.568.013
TOPLAM KAYNAKLAR
283.428.676 288.045.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566052


BIST

Canlı Borsa
5.115 18:05
Değişim :  3,13% |  155,17
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.147
En Düşük
5.051
Açılış: 5.103
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 16.051 1,25  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.230 0,79  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--411--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(04.06.2023 04:58:32-04.06.2023 04:58:32)