***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 19:01
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.440.839 3.185.797 -55.607.961 1.573.576 166.865.626 0 166.865.626
Transferler
1.573.576 -1.573.576 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.832 -2.535.782 -2.248.950
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.440.839 0 3.185.797 -46.428.032 -1.611.933 0 164.616.676 0 164.616.676
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 0 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774.737 16.487.927 14.713.190 0 14.713.190
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 0 3.185.797 -44.459.715 16.487.927 0 183.969.783 0 183.969.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.179.964 13.035.795
Dönem Karı (Zararı)
16.487.927 -2.535.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.487.927 -2.535.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.283.555 28.556.166
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 14.380.532 10.953.539
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.077.699 3.829.814
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.077.699 3.829.814
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.505.434 13.614.739
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.505.434 13.614.739
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.242.079 -710.828
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
147.228 960.122
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
147.228 960.122
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
930.583 -91.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.098.532 -11.300.671
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.344.966 -14.589.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.344.966 -14.589.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.596.151 -2.544.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.596.151 -2.544.678
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.135.540 5.405.038
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.685.370 186.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.685.370 186.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.100.453 242.135
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.100.453 242.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.672.950 14.719.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.492.986 -1.683.918
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.110.615 -38.443.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.303.933 1.905.067
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.303.933 1.905.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.414.548 -40.348.887
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -24.414.548 -40.348.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.980.617 26.706.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
221.408.538 281.624.417
Kredilerden Nakit Girişleri
221.408.538 281.624.417
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.903.779 -240.724.576
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.903.779 -240.724.576
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -512.354
Ödenen Faiz
-18.583.351 -13.804.435
Alınan Faiz
59.209 123.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.950.034 1.298.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.950.034 1.298.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.074.182 1.886.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.124.148 3.185.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.124.148 14.074.182
Ticari Alacaklar
257.029.179 202.843.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 257.029.179 202.843.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
971.172 230.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 971.172 230.905
Türev Araçlar
774.105 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 774.105 0
Stoklar
8 100.914.467 61.357.342
Peşin Ödenmiş Giderler
3.165.920 6.732.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.165.920 6.732.180
Diğer Dönen Varlıklar
3.165.955 2.827.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 3.165.955 2.827.150
ARA TOPLAM
371.144.946 288.064.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
371.144.946 288.064.790
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
219.891.810 213.362.888
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 219.891.810 213.362.888
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.635.205 1.581.271
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.635.205 1.581.271
Peşin Ödenmiş Giderler
1.292.419 1.041.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.292.419 1.041.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
225.818.017 216.983.965
TOPLAM VARLIKLAR
596.962.963 505.048.755
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.678.415 160.539.222
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.678.415 160.539.222
Banka Kredileri
13 183.678.415 160.539.222
Ticari Borçlar
180.963.431 137.868.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 36.679.605 21.646.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 144.283.826 116.222.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 3.491.688 2.095.424
Diğer Borçlar
5.601.746 875.049
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.566.207 839.510
Türev Araçlar
14 151.386 30.422
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
151.386 30.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.817.274 1.335.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.625.335 6.505.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.531.561 3.364.517
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.093.774 3.141.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.304.045 7.279.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 5.304.045 7.279.167
ARA TOPLAM
391.633.320 316.529.200
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391.633.320 316.529.200
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.552.600 16.772.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 20.552.600 16.772.588
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 807.260 2.490.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.359.860 19.262.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
412.993.180 335.792.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
183.969.783 169.256.593
Ödenmiş Sermaye
21 200.000.000
Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.999 0,06  
Nasdaq CCO 12.965 0,21  
Xetra DAX DAX 13.697 0,52  
IPC MXX 48.730 -0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--682--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(19.08.2022 01:49:35-19.08.2022 01:49:35)