***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2017 19:53
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.376.887 -229.466 3.185.797 -48.001.608 1.573.576 166.865.626 0 166.865.626
Transferler
1.573.576 -1.573.576 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
229.466 0 -1.611.933 -1.382.467
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.376.887 0 3.185.797 -46.428.032 -1.611.933 0 165.483.159 0 165.483.159
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 165.483.159 0 165.483.159
Transferler
1.968.317 -1.968.317 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.061.255 10.061.255 0 10.061.255
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -44.459.715 10.061.255 0 179.317.848 0 179.317.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.965.856 -1.381.638
Dönem Karı (Zararı)
10.061.255 -1.611.933
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.061.255 -1.611.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.730.631 20.642.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 9.076.434 7.532.784
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.989.026 3.945.888
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.989.026 3.945.888
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.140.274 8.938.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11.140.274 8.938.830
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -70.618 -862.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
108.106 1.101.103
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
108.106 1.101.103
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
487.409 -13.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.689.137 -19.416.714
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.871.479 -10.103.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.871.479 -10.103.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.964.808 -711.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.964.808 -711.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.792.360 11.589.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.458.383 -21.339.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.458.383 -21.339.959
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.481.127 1.149.439
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.481.127 1.149.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.102.749 -386.015
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.136.893 -995.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.416.336 -27.381.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.294.272 1.281.609
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.294.272 1.281.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.752.637 -28.745.098
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -15.752.637 -28.745.098
Alınan Faiz
42.029 82.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.173.662 30.559.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.921.812 208.358.287
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.991.746 -168.339.734
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -341.135
Ödenen Faiz
-11.103.728 -9.117.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.624.142 1.796.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.624.142 1.796.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.074.182 1.886.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.450.040 3.683.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.450.040 14.074.182
Ticari Alacaklar
240.265.470 202.843.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 240.265.470 202.843.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
487.103 230.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 487.103 230.905
Türev Araçlar
368.609 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 368.609 0
Stoklar
8 78.886.921 61.357.342
Peşin Ödenmiş Giderler
1.576.337 6.732.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.576.337 6.732.180
Diğer Dönen Varlıklar
1.662.354 2.827.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.662.354 2.827.150
ARA TOPLAM
328.696.834 288.064.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
328.696.834 288.064.790
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
219.088.864 213.362.888
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 219.088.864 213.362.888
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.129.124 1.581.271
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.129.124 1.581.271
Peşin Ödenmiş Giderler
1.143.975 1.041.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.143.975 1.041.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.360.546 216.983.965
TOPLAM VARLIKLAR
551.057.380 505.048.755
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
164.946.899 160.539.222
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
164.946.899 160.539.222
Banka Kredileri
13 164.946.899 160.539.222
Ticari Borçlar
167.073.425 137.868.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 32.563.619 21.646.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 134.509.806 116.222.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 2.552.315 2.095.424
Diğer Borçlar
1.914.444 875.049
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.878.905 839.510
Türev Araçlar
14 0 30.422
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 30.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.335.766 1.335.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.762.170 6.505.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.186.400 3.364.517
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.575.770 3.141.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.538.181 7.279.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 6.538.181 7.279.167
ARA TOPLAM
352.123.200 316.529.200
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.123.200 316.529.200
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.196.576 16.772.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.196.576 16.772.588
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.419.756 2.490.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.616.332 19.262.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
371.739.532 335.792.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.317.848 169.256.593
Ödenmiş Sermaye
21 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.183.703 -7.183.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.183.703 -7.183.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.183.703 -7.183.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.459.715 -46.428.032
Net Dönem Karı veya Zararı
10.061.255 1.968.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.317.848 169.256.593
TOPLAM KAYNAKLAR
551.057.380 505.048.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
344.220.043 257.421.258 181.612.393 126.590.295
Satışların Maliyeti
-274.715.469 -211.251.304 -141.412.189 -103.468.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.504.574 46.169.954 40.200.204 23.121.986
BRÜT KAR (ZARAR)
69.504.574 46.169.954 40.200.204 23.121.986
Genel Yönetim Giderleri
16 -29.789.551 -25.759.277 -16.771.207 -12.726.199
Pazarlama Giderleri
16 -23.643.846 -19.318.662 -13.324.607 -9.699.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 19.273.456 11.508.928 9.526.819 7.648.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -16.222.755 -6.599.660 -8.141.352 -4.837.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.121.878 6.001.283 11.489.857 3.506.342
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
684.067 700.178 368.106 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-792.171 -1.801.281 -12.169 -15.737
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.013.774 4.900.180 11.845.794 3.490.605
Finansman Giderleri
-9.023.137 -7.374.861 -4.833.068 -4.371.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.990.637 -2.474.681 7.012.726 -880.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
70.618 862.748 -1.226.928 20.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 70.618 862.748 -1.226.928 20.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.061.255 -1.611.933 5.785.798 -859.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.061.255 -1.611.933 5.785.798 -859.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,00050000 -0,00008000 0,00029000 -0,00004000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 229.466 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 229.466 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 229.466 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.061.255 -1.382.467 5.785.798 -859.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623008


BIST

Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.980 -0,50  
Nasdaq CCO 12.938 -1,25  
Xetra DAX DAX 13.627 -2,04  
IPC MXX 48.734 -0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--646--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(18.08.2022 19:16:30-18.08.2022 19:16:30)