***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 21:03
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 3.185.797 -55.607.961 1.573.576 166.865.626 0 166.865.626
Transferler
1.573.576 -1.573.576 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.832 -809.462 -522.630 -522.630
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 8.440.839 -53.747.553 -809.462 0 166.342.996 0 166.342.996
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 0 3.185.797 -53.611.735 1.968.317 169.256.593 0 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.275.456 4.275.456 0 4.275.456
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -51.643.418 4.275.456 0 173.532.049 0 173.532.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.834.263 -7.769.642
Dönem Karı (Zararı)
4.275.456 -809.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.275.456 -809.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.244.077 10.412.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 4.982.528 3.751.342
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.048.327 1.938.388
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.048.327 1.938.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.024.558 4.342.284
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.024.558 4.342.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.297.546 -841.753
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
464.040 1.085.366
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
464.040 1.085.366
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22.170 136.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.353.796 -17.372.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.338.489 -10.502.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.338.489 -10.502.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.553.124 -1.827.067
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.553.124 -1.827.067
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.729.039 7.072.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.808.393 -12.036.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.808.393 -12.036.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.398.271 -79.294
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.398.271 -79.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.834.263 -7.769.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.852.764 -3.996.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
876.607 1.281.609
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
876.607 1.281.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.729.371 -5.278.489
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -6.729.371 -5.278.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
669.224 12.510.545
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.840.978 99.764.025
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
33.840.978 99.764.025
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.156.748 -82.651.749
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.156.748 -82.651.749
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -179.694
Ödenen Faiz
-5.057.034 -4.462.398
Alınan Faiz
42.028 40.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.017.803 744.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.017.803 744.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.074.182 1.886.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.056.379 2.631.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.056.379 14.074.182
Ticari Alacaklar
197.949.429 202.843.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 197.949.429 202.843.031
Diğer Alacaklar
782.464 230.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 782.464 230.905
Türev Araçlar
68.032 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
68.032 0
Stoklar
8 65.118.326 61.357.342
Peşin Ödenmiş Giderler
1.865.236 6.732.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.865.236 6.732.180
Diğer Dönen Varlıklar
12.511.246 2.827.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 12.511.246 2.827.150
ARA TOPLAM
282.351.112 288.064.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
282.351.112 288.064.790
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
214.027.804 213.362.888
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 214.027.804 213.362.888
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.322.552 1.581.271
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.322.552 1.581.271
Peşin Ödenmiş Giderler
211.417 1.041.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 211.417 1.041.223
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.560.356 216.983.965
TOPLAM VARLIKLAR
498.911.468 505.048.755
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
165.587.616 160.539.222
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
165.587.616 160.539.222
Banka Kredileri
13 165.587.616 160.539.222
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
113.652.954 137.868.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 24.818.809 21.646.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 88.834.145 116.222.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 2.626.286 2.095.424
Diğer Borçlar
2.816.275 5.622.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.780.736 5.586.481
Türev Araçlar
743.840 30.422
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
743.840 30.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.335.766 1.335.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.882.782 6.505.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.524.317 3.364.517
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.358.465 3.141.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.988.045 2.532.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 12.988.045 2.532.196
ARA TOPLAM
306.633.564 316.529.200
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.633.564 316.529.200
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.553.027 16.772.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 17.553.027 16.772.588
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.192.828 2.490.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.745.855 19.262.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
325.379.419 335.792.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.532.049 169.256.593
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.183.703 -7.183.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.183.703 -7.183.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.183.703 -7.183.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.459.715 -46.428.032
Net Dönem Karı veya Zararı
4.275.456 1.968.317
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.532.049 169.256.593
TOPLAM KAYNAKLAR
498.911.468 505.048.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
162.607.650 130.830.963
Satışların Maliyeti
-133.303.280 -107.782.995
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.304.370 23.047.968
BRÜT KAR (ZARAR)
29.304.370 23.047.968
Genel Yönetim Giderleri
-13.018.344 -13.033.078
Pazarlama Giderleri
-10.319.239 -9.618.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.746.637 3.803.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.081.403 -1.762.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.632.021 2.437.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
315.962 700.178
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-780.002 -1.785.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.167.981 1.352.208
Finansman Giderleri
-4.190.070 -3.003.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.977.911 -1.651.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.297.545 841.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.297.545 841.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.275.456 -809.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.275.456 -809.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00021000 -0,00004000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.275.456 -809.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604400


BIST
Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.980 -0,50  
Nasdaq CCO 12.938 -1,25  
Xetra DAX DAX 13.627 -2,04  
IPC MXX 48.734 -0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--964--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(18.08.2022 20:12:04-18.08.2022 20:12:04)