***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2017 20:01
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.440.839 3.185.797 -57.163.238 9.161.630 164.457.564 0 164.457.564
Transferler
9.161.630 -9.161.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.063.952 -229.466 1.573.576 2.408.062 2.408.062
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.376.887 -229.466 3.185.797 -48.001.608 1.573.576 0 166.865.626 0 166.865.626
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.376.887 -229.466 3.185.797 -48.001.608 1.573.576 166.865.626 0 166.865.626
Transferler
1.573.576 -1.573.576 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
193.184 229.466 1.968.317 2.390.967 0 2.390.967
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 0 169.256.593 0 169.256.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.159.396 29.815.171
Dönem Karı (Zararı)
1.968.317 1.573.576
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.968.317 1.573.576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.460.087 29.419.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 15.863.631 14.226.879
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.000.130 3.509.252
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.000.130 3.509.252
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.633.556 9.098.855
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.633.556 9.098.855
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 439.948
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 439.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.011.583 2.168.136
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.602.365 -107.123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -9.602.365 -107.123
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
553.552 83.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.400.188 861.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.521.617 -28.489.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.489.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.594.968 -4.841.700
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.594.968 -4.841.700
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.755.078 -19.192.729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.453.303 52.230.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.453.303 52.230.259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.318.080 1.154.753
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.318.080 1.154.753
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.028.216 31.854.977
Alınan Faiz
163.513 174.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.032.333 -1.490.122
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 0 -724.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.560.479 -46.129.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.758.505 315.175
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 19.758.505 315.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.318.984 -46.445.161
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -63.318.984 -46.445.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.588.284 13.386.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
355.095.923 251.602.420
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
355.095.923 251.602.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.999.511 -225.080.358
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.999.511 -225.080.358
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-635.980 -386.825
Ödenen Faiz
-18.872.148 -12.748.372
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.187.201 -2.927.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.187.201 -2.927.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.886.981 4.814.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.074.182 1.886.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.074.182 1.886.981
Ticari Alacaklar
202.843.031 158.790.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 202.843.031 158.790.262
Diğer Alacaklar
230.905 758.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 230.905 758.382
Türev Araçlar
0 457.817
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 457.817
Stoklar
8 61.357.342 65.514.540
Peşin Ödenmiş Giderler
6.732.180 2.353.552
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.732.180 2.353.552
Diğer Dönen Varlıklar
2.827.150 4.275.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 2.827.150 4.275.450
ARA TOPLAM
288.064.790 234.036.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 0 6.665.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.064.790 240.702.758
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
213.362.888 168.322.182
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 213.362.888 168.322.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.581.271 2.656.991
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.581.271 2.656.991
Peşin Ödenmiş Giderler
1.041.223 6.818.648
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.041.223 6.818.648
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.983.965 178.796.404
TOPLAM VARLIKLAR
505.048.755 419.499.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.539.222 106.108.364
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.539.222 106.108.364
Banka Kredileri
14 160.539.222 106.108.364
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 635.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 635.980
Banka Kredileri
14 0 635.980
Ticari Borçlar
137.868.473 114.397.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 21.646.318 13.518.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 116.222.155 100.879.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 2.095.424 968.283
Diğer Borçlar
5.622.020 3.828.223
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.586.481 3.792.684
Türev Araçlar
30.422 1.184.597
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
30.422 1.184.597
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.335.766 1.335.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.505.677 5.459.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.364.517 2.600.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.141.160 2.858.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.532.196 1.417.547
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 2.532.196 1.417.547
ARA TOPLAM
316.529.200 235.335.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.529.200 235.335.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16.772.588 15.924.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 16.772.588 15.924.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 2.490.374 1.373.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.262.962 17.297.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
335.792.162 252.633.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
169.256.593 166.865.626
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.183.703 -7.376.887
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.183.703 -7.376.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.183.703 -7.376.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -229.466
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -229.466
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -229.466
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-46.428.032 -48.001.608
Net Dönem Karı veya Zararı
1.968.317 1.573.576
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
169.256.593 166.865.626
TOPLAM KAYNAKLAR
505.048.755 419.499.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 521.375.369 486.311.935
Satışların Maliyeti
23 -433.982.514 -401.096.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.392.855 85.215.766
BRÜT KAR (ZARAR)
87.392.855 85.215.766
Genel Yönetim Giderleri
24 -49.117.530 -43.291.558
Pazarlama Giderleri
24 -38.300.040 -40.802.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 30.867.747 26.974.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -20.560.924 -14.089.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.282.108 14.007.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 11.087.902 507.286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.485.538 -400.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.884.472 14.114.569
Finansman Giderleri
27 -16.904.572 -10.372.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.979.900 3.741.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.011.583 -2.168.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.011.583 -2.168.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.968.317 1.573.576
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.968.317 1.573.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00010000 0,00008000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
193.184 1.063.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
241.480 1.329.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.296 -265.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-48.296 -265.988
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
229.466 -229.466
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
286.832 -286.832
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
286.832 -286.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.366 57.366
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-57.366 57.366
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
422.650 834.486
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.390.967 2.408.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592512


BIST

Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.980 -0,50  
Nasdaq CCO 12.938 -1,25  
Xetra DAX DAX 13.627 -2,04  
IPC MXX 48.734 -0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--871--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(18.08.2022 20:18:14-18.08.2022 20:18:15)