***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 19:18
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
64.144.573 -64.144.573 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.426.327 55.426.327 55.426.327
Dönem Karı (Zararı)
55.426.327 55.426.327 55.426.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 101.453.572 55.426.327 358.405.036 358.405.036
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -17.969.855 6.532.696 98.106.673 338.437.853 642.821.581 642.821.581
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25.590.513 312.847.340 -338.437.853 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
216.286.504 216.286.504 216.286.504
Dönem Karı (Zararı)
216.286.504 216.286.504 216.286.504
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -17.969.855 32.123.209 410.954.013 216.286.504 859.108.085 859.108.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-222.414.051 -10.202.713
Dönem Karı (Zararı)
216.286.504 55.426.327
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
216.286.504 55.426.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.211.700 25.083.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 15.552.299 669.922
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.966.674 2.144.425
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.887.477 2.686.337
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 79.197 -541.912
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.401.466 1.722.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.152.723 1.736.724
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 248.743 14.371
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -28.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-966.638 4.718.762
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -165.157 -93.769
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 23.681.907 11.034.604
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 20.917.137 8.877.213
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -45.400.525 -15.099.286
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.242.789 10.490.658
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.468.203 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.468.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 60.201.228 5.578.486
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -168.743 -241.243
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-168.743 -241.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-502.522.948 -90.712.403
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.173.378 -112.120.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.904.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-424.268.598 -112.120.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.038 -870.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -32.038 -870.588
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 2.238.653 -5.802.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -262.207.593 -31.908.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 7.739.286 1.506.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
198.980.384 58.470.028
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.a 189.380.763 10.914.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.599.621 47.555.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.162.345 1.273.055
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.546 -319.215
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-373.546 -319.215
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -60.811.587 -2.958.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.954.526 2.017.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 7.699.897 4.273.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 39.254.629 -2.255.947
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-173.024.744 -10.202.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -49.389.307 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.051.185 -8.511.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.058.623 246.341
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.058.623 246.341
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.012.875 -6.068.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -67.012.875 -6.068.416
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
243.504.664 26.232.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
380.000.000 371.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 380.000.000 371.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.834.842 -341.827.925
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -104.834.842 -341.827.925
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.978.587 8.001.430
Ödenen Faiz
-23.847.065 -11.034.604
Alınan Faiz
165.158 93.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.960.572 7.518.718
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.339.055 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.621.517 7.518.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.753.824 7.137.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.132.307 14.655.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.132.307 39.753.824
Ticari Alacaklar
1.530.749.587 1.070.293.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 48.584.579 36.679.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.482.165.008 1.033.613.371
Diğer Alacaklar
956.032 923.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 956.032 923.994
Türev Araçlar
873.937 3.112.590
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 873.937 3.112.590
Stoklar
8 672.177.673 410.049.277
Peşin Ödenmiş Giderler
18.417.589 26.156.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.417.589 26.156.875
Diğer Dönen Varlıklar
3.714.510 11.414.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 3.714.510 11.414.407
ARA TOPLAM
2.243.021.635 1.561.704.137
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.243.021.635 1.561.704.137
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 399.660.685 342.872.838
Arazi ve Arsalar
9.874.468 9.874.468
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.102.711 3.116.513
Binalar
61.814.178 61.559.239
Tesis, Makine ve Cihazlar
217.133.976 224.395.280
Taşıtlar
8.500 8.500
Mobilya ve Demirbaşlar
25.760.559 26.852.577
Yapılmakta Olan Yatırımlar
81.966.293 17.066.261
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 16.350.441 9.177.408
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.533.995 4.915.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.533.995 4.915.739
Peşin Ödenmiş Giderler
25.309.836 42.212.903
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.309.836 42.212.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 67.952.759 68.852.056
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
514.806.299 469.029.527
TOPLAM VARLIKLAR
2.757.827.934 2.030.733.664
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
628.425.822 348.545.534
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
628.425.822 348.545.534
Banka Kredileri
13 616.000.000 341.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 12.425.822 7.545.534
Ticari Borçlar
1.053.611.995 825.848.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 367.306.999 177.926.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 686.304.996 647.921.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 8.152.632 6.990.287
Diğer Borçlar
3.155.674 3.529.220
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.120.135 3.493.681
Türev Araçlar
26 7.342.140 61.685.524
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7.342.140 61.685.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 60.571.346 50.658.723
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.243.758 17.122.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.039.533 11.166.834
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.204.225 5.955.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.696.775 18.442.141
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 57.696.775 18.442.141
ARA TOPLAM
1.836.200.142 1.332.821.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.836.200.142 1.332.821.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.592.699 8.443.137
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.592.699 8.443.137
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 11.592.699 8.443.137
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.927.008 46.646.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 50.927.008 46.646.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.519.707 55.090.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.898.719.849 1.387.912.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
859.108.085 642.821.581
Ödenmiş Sermaye
18 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.969.855 -17.969.855
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.969.855 -17.969.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.969.855 -17.969.855
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32.123.209 6.532.696
Yasal Yedekler
18 32.123.209 6.532.696
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
410.954.013 98.106.673
Net Dönem Karı veya Zararı
216.286.504 338.437.853
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
859.108.085 642.821.581
TOPLAM KAYNAKLAR
2.757.827.934 2.030.733.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.337.130.461 485.435.893
Satışların Maliyeti
19 -928.299.408 -359.313.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
408.831.053 126.122.169
BRÜT KAR (ZARAR)
408.831.053 126.122.169
Genel Yönetim Giderleri
20 -54.229.671 -31.643.436
Pazarlama Giderleri
20 -49.976.918 -20.506.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 60.182.561 21.364.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -72.400.664 -26.849.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
292.406.361 68.486.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 168.743 241.243
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.473.896 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
291.101.208 68.727.716
Finansman Gelirleri
23 63.508.696 8.854.378
Finansman Giderleri
23 -78.122.173 -16.577.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
276.487.731 61.004.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.201.227 -5.578.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -59.301.930 -6.948.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -899.297 1.370.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
216.286.504 55.426.327
DÖNEM KARI (ZARARI)
216.286.504 55.426.327
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
216.286.504 55.426.327
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01081000 0,00277000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
216.286.504 55.426.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
216.286.504 55.426.327
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025949


BIST

Canlı Borsa
2.857 18:05
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
Açılış: 2.875
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.912 0,45  
Nasdaq CCO 13.128 0,62  
Xetra DAX DAX 13.817 0,15  
IPC MXX 48.638 -0,44  
Shanghai Composite SHCOMP 3.276 0,00  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--168--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(16.08.2022 04:12:01-16.08.2022 04:12:01)