***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 18:16
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayi Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-16.144.653 16.144.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.423.694 28.423.694 28.423.694
Dönem Karı (Zararı)
28.423.694 28.423.694 28.423.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 28.423.694 275.864.489 275.864.489
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 37.308.999 64.144.573 302.978.709 302.978.709
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
64.144.573 -64.144.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
203.699.429 203.699.429 203.699.429
Dönem Karı (Zararı)
203.699.429 203.699.429 203.699.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 101.453.572 203.699.429 506.678.138 506.678.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.765.440 45.075.572
Dönem Karı (Zararı)
203.699.429 28.423.695
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
203.699.429 28.423.695
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.856.464 18.916.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 25.116.153 22.566.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.065.279 326.574
Alacaklarda D 6 11.748.722 814.005
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.548.391 -487.431
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.864.948 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.459.912 7.515.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.885.606 7.371.254
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 574.306 -144.713
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 289.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.204.563 2.216.383
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -366.419 -31.462
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 43.769.551 18.462.709
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 10.192.627 3.313.813
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -62.800.322 -19.528.677
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-23.548.290 -15.224.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 37.929.619 4.139.720
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -4.961.646 -2.624.545
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.961.646 -2.624.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-211.735.012 8.923.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.087.601 -14.617.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-214.087.601 -14.617.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -55.323 -143.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.323 -143.669
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -1.537.671 801.906
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -98.944.884 -28.602.846
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 4.887.011 -5.960.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 84.696.091 44.525.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
42.311.952 7.170.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
42.384.139 37.354.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.820.314 601.979
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.574.734 2.031.424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.574.734 2.031.424
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 -3.515.581 -167.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.577.366 10.454.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.368.988 485.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.208.378 9.969.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.820.881 56.263.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.588.018 -2.908.101
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.467.423 -8.279.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.748.036 -45.830.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.883.560 6.437.834
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.883.560 6.437.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -34.061.081 -37.805.149
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.061.081 -37.805.149
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-32.570.515 -14.462.843
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -32.570.515 -14.462.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.285.497 1.720.744
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
416.000.000 137.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 416.000.000 137.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-345.866.955 -118.265.993
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -345.866.955 -118.265.993
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8.555.584 917.984
Ödenen Faiz
21 -43.769.551 -18.462.709
Alınan Faiz
366.419 31.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.697.099 966.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.697.099 966.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.137.212 11.591.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.440.113 12.557.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.440.113 7.137.212
Ticari Alacaklar
732.133.847 462.316.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 732.133.847 462.316.201
Diğer Alacaklar
997.229 941.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
997.229 941.906
Türev Araçlar
2.274.740 737.069
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 2.274.740 737.069
Stoklar
8 247.692.928 146.199.653
Peşin Ödenmiş Giderler
6.430.796 11.317.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.430.796 11.317.807
Diğer Dönen Varlıklar
1.242.611 5.611.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 1.242.611 5.611.599
ARA TOPLAM
995.212.264 634.261.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
995.212.264 634.261.447
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 340.717.093 340.015.073
Arazi ve Arsalar
9.780.227 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.172.728 2.915.136
Binalar
54.594.149 53.516.194
Tesis, Makine ve Cihazlar
205.779.874 225.101.552
Taşıtlar
8.500 0
Mobilya ve Demirbaşlar
23.415.970 19.551.448
Özel Maliyetler
2.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
43.965.645 30.296.232
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 11.472.510 2.759.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.112.261 9.460.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.112.261 9.460.611
Peşin Ödenmiş Giderler
33.833.833 1.263.318
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 33.833.833 1.263.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 14.905.910 7.169.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
408.040.190 361.666.711
TOPLAM VARLIKLAR
1.403.252.454 995.928.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 349.756.602 274.521.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
349.756.602 274.521.270
Banka Kredileri
341.960.969 271.827.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.795.633 2.693.346
Ticari Borçlar
419.023.825 343.004.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 106.830.671 64.518.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 312.193.154 278.486.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.413.173 3.592.859
Diğer Borçlar
2.218.534 4.793.266
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.182.995 4.757.727
Türev Araçlar
150.112 3.665.693
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 150.112 3.665.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 27.198.451 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.912.190 9.712.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.934.168 7.308.964
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.978.022 2.403.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.747.859 13.539.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 25.747.859 13.539.480
ARA TOPLAM
842.420.746 652.830.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
842.420.746 652.830.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.514.519 1.152.579
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.514.519 1.152.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 7.514.519 1.152.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.639.051 38.966.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
46.639.051 38.966.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.153.570 40.119.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
896.574.316 692.949.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
506.678.138 302.978.709
Ödenmiş Sermaye
15 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.374.874 -19.374.874
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.374.874 -19.374.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.374.874 -19.374.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
15 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.453.572 37.308.999
Net Dönem Karı veya Zararı
203.699.429 64.144.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
506.678.138 302.978.709
TOPLAM KAYNAKLAR
1.403.252.454 995.928.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.677.717.190 828.935.538 615.813.133 286.997.842
Satışların Maliyeti
17 -1.271.704.138 -681.042.534 -483.404.550 -242.162.007
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
406.013.052 147.893.004 132.408.583 44.835.835
BRÜT KAR (ZARAR)
406.013.052 147.893.004 132.408.583 44.835.835
Genel Yönetim Giderleri
18 -87.548.022 -63.584.244 -29.806.412 -20.498.996
Pazarlama Giderleri
18 -61.821.881 -44.367.800 -21.205.569 -15.256.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 82.416.702 43.427.743 31.154.596 20.942.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -56.738.735 -47.853.074 -5.994.674 -24.009.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.321.116 35.515.629 106.556.524 6.013.086
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 7.826.594 1.007.887 458.567 177.834
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.864.948 -3.632.432 0 -147.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
287.282.762 32.891.084 -17.653.051 4.259.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.736.255 4.139.721 3.672.914 -193.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,01018000 0,00142000 0,00363000 0,00052000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972935


BIST

Canlı Borsa
2.868 18:05
Değişim :  1,37% |  38,86
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
Açılış: 2.847
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.337 0,08  
Nasdaq CCO 12.780 -0,58  
Xetra DAX DAX 13.695 -0,05  
IPC MXX 48.461 1,36  
Shanghai Composite SHCOMP 3.282 1,60  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--579--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(12.08.2022 00:47:15-12.08.2022 00:47:15)