***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 22:00
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Transferler
-16.144.653 16.144.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.984.681 17.984.681 17.984.681
Dönem Karı (Zararı)
17.984.681 17.984.681 17.984.681
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 17.984.681 265.425.476 265.425.476
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 37.308.999 64.144.573 302.978.709 302.978.709
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
64.144.573 -64.144.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.028.400 131.028.400 131.028.400
Dönem Karı (Zararı)
131.028.400 131.028.400 131.028.400
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 101.453.572 131.028.400 434.007.109 434.007.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.734.907 45.492.044
Dönem Karı (Zararı)
131.028.400 17.984.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
131.028.400 17.984.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.628.174 8.896.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 23.354.670 17.826.151
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.136.601 448.680
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.766.378 814.005
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.494.725 -365.325
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.864.948 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.297.308 3.676.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.555.558 3.868.178
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -258.250 191.825
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -383.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.540.231 1.538.308
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -305.995 -27.090
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 27.732.966 11.670.243
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 10.637.158 3.222.489
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -39.604.360 -13.327.334
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-28.201.630 -11.864.484
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 23.949.483 -74.265
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -7.368.027 -2.654.538
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.368.027 -2.654.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-131.815.561 20.215.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-208.615.934 -28.294.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-208.615.934 -28.294.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -262.552 -153.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-262.552 -153.811
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 483.271 1.404.948
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -97.499.163 -48.226.461
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -246.607 -9.096.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 170.410.412 99.539.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.155.499 30.792.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
114.254.913 68.746.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
295.161 949.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.679.779 178.018
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.679.779 178.018
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 -1.639.141 444.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.938.771 3.471.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-546.806 514.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.485.577 2.957.146
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.841.013 47.096.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.106.106 -1.604.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.911.840 -29.323.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.208.805 6.467.827
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.208.805 6.467.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -17.254.971 -23.854.946
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.254.971 -23.854.946
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-20.865.674 -11.936.402
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -20.865.674 -11.936.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.132.811 -25.616.435
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
381.000.000 152.435.248
Kredilerden Nakit Girişleri
13 381.000.000 152.435.248
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.827.924 -163.201.242
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -351.827.924 -163.201.242
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.877.916 -4.035.213
Ödenen Faiz
21 -27.732.966 -10.842.318
Alınan Faiz
305.995 27.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.309.744 -9.447.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.309.744 -9.447.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.137.212 11.591.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.827.468 2.143.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.827.468 7.137.212
Ticari Alacaklar
707.486.313 462.316.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 707.486.313 462.316.201
Diğer Alacaklar
1.204.458 941.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.204.458 941.906
Türev Araçlar
253.798 737.069
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 253.798 737.069
Stoklar
8 246.193.541 146.199.653
Peşin Ödenmiş Giderler
11.564.414 11.317.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.564.414 11.317.807
Diğer Dönen Varlıklar
6.158.405 5.611.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 6.158.405 5.611.599
ARA TOPLAM
974.688.397 634.261.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
974.688.397 634.261.447
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 335.475.932 340.015.073
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.187.744 2.915.136
Binalar
53.948.349 53.516.194
Tesis, Makine ve Cihazlar
209.394.108 225.101.552
Taşıtlar
8.500 0
Mobilya ve Demirbaşlar
19.039.636 19.551.448
Özel Maliyetler
0 2.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
41.265.488 30.296.232
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 12.192.582 2.759.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.170.463 9.460.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.170.463 9.460.611
Peşin Ödenmiş Giderler
22.128.992 1.263.318
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.128.992 1.263.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 11.232.995 7.169.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
389.199.547 361.666.711
TOPLAM VARLIKLAR
1.363.887.944 995.928.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 309.302.095 274.521.270
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
309.302.095 274.521.270
Banka Kredileri
301.000.000 271.827.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.302.095 2.693.346
Ticari Borçlar
501.567.090 343.004.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 120.674.218 64.518.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 380.892.872 278.486.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.888.020 3.592.859
Diğer Borçlar
3.113.486 4.793.266
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.077.947 4.757.727
Türev Araçlar
2.026.552 3.665.693
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 2.026.552 3.665.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 28.012.823 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.709.977 9.712.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.564.511 7.308.964
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.145.466 2.403.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.025.061 13.539.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.025.061 13.539.480
ARA TOPLAM
878.645.104 652.830.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
878.645.104 652.830.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.075.159 1.152.579
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.075.159 1.152.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 7.075.159 1.152.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.160.572 38.966.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.160.572 38.966.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.235.731 40.119.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
929.880.835 692.949.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
434.007.109 302.978.709
Ödenmiş Sermaye
15 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.374.874 -19.374.874
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.374.874 -19.374.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.374.874 -19.374.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
15 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.453.572 37.308.999
Net Dönem Karı veya Zararı
131.028.400 64.144.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
434.007.109 302.978.709
TOPLAM KAYNAKLAR
1.363.887.944 995.928.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.061.904.057 541.937.696 576.468.164 286.513.630
Satışların Maliyeti
17 -788.299.588 -438.880.527 -422.463.872 -229.552.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
273.604.469 103.057.169 154.004.292 56.960.814
BRÜT KAR (ZARAR)
273.604.469 103.057.169 154.004.292 56.960.814
Genel Yönetim Giderleri
18 -57.741.610 -43.085.248 -29.902.557 -21.932.360
Pazarlama Giderleri
18 -40.616.312 -29.110.919 -22.827.127 -14.382.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 51.262.106 22.485.411 29.898.026 11.363.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -50.744.061 -23.843.870 -23.894.515 -12.594.927
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
175.764.592 29.502.543 107.278.119 19.414.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 7.368.027 830.053 7.126.784 830.053
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.864.948 -3.484.591 -2.864.948 -826.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
180.267.671 26.848.005 111.539.955 19.417.873
Finansman Gelirleri
21 10.119.303 5.019.726 1.264.925 2.420.741
Finansman Giderleri
21 -35.409.091 -13.957.315 -18.831.810 -7.296.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
154.977.883 17.910.416 93.973.070 14.542.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -23.949.483 74.265 -18.370.997 -3.214.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.012.823 -4.259.416 -21.063.990 -4.259.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.063.340 4.333.681 2.692.993 1.044.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00655000 0,00090000 0,00378000 0,00057000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956547


BIST
Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.980 -0,50  
Nasdaq CCO 12.938 -1,25  
Xetra DAX DAX 13.627 -2,04  
IPC MXX 48.734 -0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--949--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(18.08.2022 20:08:24-18.08.2022 20:08:24)