***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 18:55
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Transferler
-16.144.653 16.144.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.657.031 6.657.031 6.657.031
Dönem Karı (Zararı)
6.657.031 6.657.031 6.657.031
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 6.657.031 254.097.826 254.097.826
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 37.308.999 302.978.709
Transferler
64.144.573 -64.144.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.426.327 55.426.327 55.426.327
Dönem Karı (Zararı)
55.426.327 55.426.327 55.426.327
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 0 -51.944 -19.374.874 3.185.797 101.453.572 55.426.327 0 358.405.036 358.405.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.202.713 40.158.463
Dönem Karı (Zararı)
55.426.327 6.657.031
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.426.327 6.657.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.083.363 8.801.589
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10- 11 -12 669.922 7.682.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.144.425 -628.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.686.337 -296.324
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -541.912 -331.761
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.722.353 -1.005.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.736.724 -813.499
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.371 191.911
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-28.742 -383.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.718.762 2.121.315
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21.i -93.769 -27.090
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.i.i 11.034.604 6.062.978
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 8.877.213 2.576.827
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -15.099.286 -6.491.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.578.486 3.289.126
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-241.243 -2.658.121
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -241.243 -2.658.121
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.490.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.712.403 31.278.095
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.120.451 10.267.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.120.451 10.267.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-870.588 312.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -870.588 312.741
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -5.802.439 -546.160
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -31.908.734 -6.021.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 1.506.667 5.376.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.a 58.470.028 15.984.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.914.473 15.327.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.555.555 657.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.273.055 -2.616.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.215 -587.607
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-319.215 -587.607
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 -2.958.171 688.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.017.445 8.419.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.273.392 1.674.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.255.947 6.745.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.202.713 46.736.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 -6.578.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.511.239 -20.203.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.341 6.471.410
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.341 6.471.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.068.416 -16.653.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -6.068.416 -16.653.201
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.689.164 -10.021.958
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.b -2.689.164 -10.021.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.232.670 -24.015.513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
371.000.000 307.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 371.000.000 307.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-341.827.925 -325.780.518
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -341.827.925 -325.780.518
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8.001.430 300.893
Ödenen Faiz
-11.034.604 -6.062.978
Alınan Faiz
93.769 27.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.518.718 -4.060.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.518.718 -4.060.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.137.212 11.591.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.655.930 7.530.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.655.930 7.137.212
Ticari Alacaklar
589.128.594 462.316.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 589.128.594 462.316.201
Diğer Alacaklar
1.812.494 941.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.812.494 941.906
Türev Araçlar
6.539.508 737.069
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 6.539.508 737.069
Stoklar
8 178.650.299 146.199.653
Peşin Ödenmiş Giderler
9.811.140 11.317.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.811.140 11.317.807
Diğer Dönen Varlıklar
1.338.207 5.611.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.338.207 5.611.599
ARA TOPLAM
801.936.172 634.261.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
801.936.172 634.261.447
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 337.762.460 340.015.073
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.329.649 2.915.136
Binalar
53.379.723 53.516.194
Tesis, Makine ve Cihazlar
219.735.079 225.101.552
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
18.909.070 19.551.448
Özel Maliyetler
0 2.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
33.776.832 30.296.232
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 9.297.444 2.759.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.312.743 9.460.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.312.743 9.460.611
Peşin Ödenmiş Giderler
3.952.482 1.263.318
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.952.482 1.263.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 8.540.002 7.169.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
368.863.714 361.666.711
TOPLAM VARLIKLAR
1.170.799.886 995.928.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
306.185.343 274.521.270
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
306.185.343 274.521.270
Banka Kredileri
300.999.999 271.827.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 5.185.344 2.693.346
Ticari Borçlar
423.121.843 343.004.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 75.433.192 64.518.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 347.688.651 278.486.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.865.914 3.592.859
Diğer Borçlar
4.474.059 4.793.266
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.438.520 4.757.727
Türev Araçlar
707.523 3.665.693
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 707.523 3.665.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 6.948.833 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.716.442 9.712.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.327.097 7.308.964
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.389.345 2.403.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.283.534 13.539.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.283.534 13.539.480
ARA TOPLAM
766.303.491 652.830.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
766.303.491 652.830.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.406.101 1.152.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.406.101 1.152.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 4.406.101 1.152.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.685.258 38.966.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 41.685.258 38.966.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.091.359 40.119.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
812.394.850 692.949.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.405.036 302.978.709
Ödenmiş Sermaye
16 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.374.874 -19.374.874
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.374.874 -19.374.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -19.374.874 -19.374.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.453.572 37.308.999
Net Dönem Karı veya Zararı
55.426.327 64.144.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.405.036 302.978.709
TOPLAM KAYNAKLAR
1.170.799.886 995.928.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 485.435.893 255.424.066
Satışların Maliyeti
17 -365.835.716 -209.327.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.600.177 46.096.355
BRÜT KAR (ZARAR)
119.600.177 46.096.355
Genel Yönetim Giderleri
18 -27.839.053 -21.152.888
Pazarlama Giderleri
18 -17.789.185 -14.727.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.364.080 11.121.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -26.849.546 -11.248.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.486.473 10.088.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 241.243
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.658.121
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.727.716 7.430.132
Finansman Gelirleri
21 8.854.378 2.598.985
Finansman Giderleri
21 -16.577.281 -6.661.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.004.813 3.367.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.578.486 3.289.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -6.948.833 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.370.347 3.289.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.426.327 6.657.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.426.327 6.657.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.426.327 6.657.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00277000 0,00033000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.426.327 6.657.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.426.327 6.657.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932623


BIST

Canlı Borsa
2.857 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
0
En Düşük
0
Açılış: 0
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.912 0,45  
Nasdaq CCO 13.128 0,62  
Xetra DAX DAX 13.817 0,15  
IPC MXX 48.638 -0,44  
Shanghai Composite SHCOMP 3.277 0,02  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1180--//-//192.168.116.194--//-//1 sn-(16.08.2022 10:10:49-16.08.2022 10:10:50)