***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 20:22
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Transferler
75.736.359 -75.736.359
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.973.684 -22.973.684 -22.973.684
Dönem Karı (Zararı)
-22.973.684 -22.973.684 -22.973.684
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 53.453.652 -22.973.684 242.545.477 242.545.477
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Transferler
-16.144.653 16.144.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.984.681 17.984.681 17.984.681
Dönem Karı (Zararı)
17.984.681 17.984.681 17.984.681
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 17.984.681 265.425.476 265.425.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.492.044 46.727.758
Dönem Karı (Zararı)
17.984.681 -22.973.684
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.984.681 -22.973.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.896.202 29.583.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 17.826.151 14.241.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
448.680 4.728.467
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 814.005 -1.828.861
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -365.325 2.298.213
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 4.259.115
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.676.350 872.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.868.178 1.525.295
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 191.825 767.623
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-383.653 -1.420.788
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.538.308 15.815.521
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -27.090 -205.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 11.670.243 38.650.624
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.222.489 14.572.327
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-13.327.334 -37.202.218
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.864.484 -4.225.638
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -74.265 -1.440.983
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.654.538 -407.440
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.654.538 -407.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.215.881 42.729.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.294.872 111.630.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.294.872 111.630.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.811 80.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -153.811 80.508
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 1.404.948 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -48.226.461 36.900.163
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -9.096.454 -5.643.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 99.539.294 -97.506.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.792.582 -41.130.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.746.712 -56.375.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
949.414 1.314.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
178.018 1.860.130
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
178.018 1.860.130
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 444.493 -2.030.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.471.312 -3.875.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
514.166 -676.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.957.146 -3.198.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.096.764 49.339.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.604.720 -307.774
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.303.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.323.521 -9.173.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.467.827 412.992
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.467.827 412.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -23.854.946 -23.569.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.854.946 -23.534.585
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.662
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-11.936.402 13.982.540
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -11.936.402 13.982.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.616.435 -28.324.229
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.435.248 204.284.377
Kredilerden Nakit Girişleri
13 152.435.248 204.284.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.201.242 -190.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -163.201.242 -190.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.035.213 -3.546.097
Ödenen Faiz
-10.842.318 -38.767.721
Alınan Faiz
27.090 205.212
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.447.912 9.229.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.447.912 9.229.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.591.756 5.565.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.143.844 14.794.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.143.844 11.591.756
Ticari Alacaklar
367.607.260 329.950.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 367.607.260 329.950.995
Diğer Alacaklar
1.095.717 941.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.095.717 941.906
Türev Araçlar
341.090 1.746.038
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 341.090 1.746.038
Stoklar
8 144.725.598 96.133.812
Peşin Ödenmiş Giderler
16.271.498 7.175.044
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.271.498 7.175.044
Diğer Dönen Varlıklar
3.447.230 3.455.456
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.447.230 3.455.456
ARA TOPLAM
535.632.237 450.995.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
535.632.237 450.995.007
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 291.294.810 287.327.348
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.777.845 2.744.382
Binalar
49.821.253 49.963.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
177.383.965 181.564.906
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
12.231.548 11.929.295
Özel Maliyetler
0 2.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.448.092 32.490.364
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.971.784 8.566.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.867.575 8.449.284
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.867.575 8.449.284
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.770.931 1.834.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.770.931 1.834.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 8.215.961 3.882.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
330.119.644 311.059.002
TOPLAM VARLIKLAR
865.751.881 762.054.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 257.118.159 269.165.477
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
257.118.159 269.165.477
Banka Kredileri
251.827.924 262.593.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.290.235 6.571.560
Ticari Borçlar
278.969.856 191.224.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 61.261.071 30.468.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 217.708.785 160.755.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.056.739 3.107.325
Diğer Borçlar
3.012.779 2.834.761
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.977.240 2.799.222
Türev Araçlar
937.326 492.833
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 937.326 492.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 4.259.416 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.325.780 10.550.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.104.427 8.137.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.221.353 2.413.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.054.251 10.097.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.054.251 10.097.105
ARA TOPLAM
570.734.306 487.472.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.734.306 487.472.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.986.456 2.831.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.986.456 2.831.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.986.456 2.831.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.605.643 24.309.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.605.643 24.309.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.592.099 27.140.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
600.326.405 514.613.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.425.476 247.440.795
Ödenmiş Sermaye
15 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.768.215 -10.768.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.768.215 -10.768.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.768.215 -10.768.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
15 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.308.999 53.453.652
Net Dönem Karı veya Zararı
17.984.681 -16.144.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.425.476 247.440.795
TOPLAM KAYNAKLAR
865.751.881 762.054.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 541.937.696 520.058.404 286.513.630 262.175.508
Satışların Maliyeti
17 -438.880.527 -448.911.111 -229.552.816 -230.986.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.057.169 71.147.293 56.960.814 31.188.663
BRÜT KAR (ZARAR)
103.057.169 71.147.293 56.960.814 31.188.663
Genel Yönetim Giderleri
18 -43.085.248 -41.031.719 -21.932.360 -19.540.146
Pazarlama Giderleri
18 -29.110.919 -26.260.395 -14.382.940 -13.439.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 22.485.411 71.560.746 11.363.703 43.259.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -23.843.870 -50.405.694 -12.594.927 -31.762.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.502.543 25.010.231 19.414.290 9.705.964
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 830.053 407.441 830.053 185.558
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -3.484.591 -4.259.115 -826.470 -4.259.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.848.005 21.158.557 19.417.873 5.632.407
Finansman Gelirleri
21 5.019.726 4.907.237 2.420.741 1.149.947
Finansman Giderleri
21 -13.957.315 -50.480.461 -7.296.103 -23.007.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.910.416 -24.414.667 14.542.511 -16.225.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 74.265 1.440.983 -3.214.862 -4.065.437
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.259.416 0 -4.259.416 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.333.681 1.440.983 1.044.554 -4.065.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 23 0,00090000 -0,00115000 0,00057000 0,00101000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866919


BIST

Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.980 -0,50  
Nasdaq CCO 12.938 -1,25  
Xetra DAX DAX 13.627 -2,04  
IPC MXX 48.734 -0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1024--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(18.08.2022 19:56:46-18.08.2022 19:56:46)