***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 18:58 22.177.008 -22.177.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.796.932 42.796.932 42.796.932
Dönem Karı (Zararı)
42.796.932 42.796.932 42.796.932
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -22.282.707 42.796.932 232.455.796 232.455.796
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Diğer Düzeltmeler
0 0
Transferler
75.736.359 -75.736.359 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.591.100 -16.591.100 -16.591.100
Dönem Karı (Zararı)
-16.591.100 -16.591.100 -16.591.100
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 53.453.652 -16.591.100 248.928.061 248.928.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.988.296 18.058.490
Dönem Karı (Zararı)
-16.591.100 42.796.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.591.100 42.796.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.509.735 47.696.553
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.174.225 17.569.523
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.196.407 8.352.451
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 527.030 7.814.598
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.410.262 537.853
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.259.115 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.381.983 2.629.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.485.148 2.280.585
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -317.623 348.676
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-785.542 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.112.398 27.208.164
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16.i -205.212 -279.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.ii 52.525.842 36.455.067
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18.167.688 10.829.396
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-45.375.920 -19.796.483
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -25.442 -9.606.386
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
670.164 1.543.540
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
670.164 1.543.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
48.821.805 -80.234.867
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
117.435.567 -97.328.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
117.435.567 -97.328.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.327 -1.183.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
144.327 -1.183.585
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 137.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 36.469.831 -76.317.102
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.913.050 2.817.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.869.090 87.801.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -42.046.681 26.256.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.822.409 61.545.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.785.256 -1.007.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.838 807.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
171.838 807.918
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-164.904 3.426.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.762.030 610.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-420.756 -1.053.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.182.786 1.664.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.740.440 10.258.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.499.211 -1.602.126
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.252.933 9.401.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.873.340 -38.817.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-644.382 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-644.382 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.804.275 -28.299.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -44.804.275 -28.299.990
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8.575.317 -10.517.100
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
8.b 8.575.317 -10.517.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.165.589 20.221.813
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.399.772 56.397.063
Kredilerden Nakit Girişleri
7.399.772 56.397.063
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.731 0
Ödenen Faiz
-52.525.842 -36.455.067
Alınan Faiz
205.212 279.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
949.367 -536.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
949.367 -536.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.565.072 11.163.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.514.439 10.626.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.514.439 5.565.072
Ticari Alacaklar
351.671.626 424.258.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 351.671.626 424.258.303
Diğer Alacaklar
892.429 1.036.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
892.429 1.036.756
Stoklar
7 110.925.603 149.805.696
Peşin Ödenmiş Giderler
5.697.283 3.784.233
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.697.283 3.784.233
Diğer Dönen Varlıklar
817.797 397.041
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
817.797 397.041
ARA TOPLAM
476.519.177 584.847.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
476.519.177 584.847.101
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
9 286.506.387 262.407.278
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.416.553 2.613.297
Binalar
42.067.658 39.868.507
Tesis, Makine ve Cihazlar
170.029.449 149.999.671
Mobilya ve Demirbaşlar
8.394.520 6.716.379
Özel Maliyetler
4.559 9.026
Yapılmakta Olan Yatırımlar
54.961.541 54.568.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.189.785 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.804.723 10.558.678
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.804.723 10.558.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.991.483 21.566.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.991.483 21.566.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 6.039.562 6.065.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
319.530.523 301.596.343
TOPLAM VARLIKLAR
796.049.700 886.443.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
268.389.778 259.748.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
268.389.778 259.748.075
Banka Kredileri
10 267.147.847 259.748.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.241.931 0
Ticari Borçlar
220.398.596 310.099.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 46.714.246 88.760.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 173.684.350 221.339.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.427.458 1.642.202
Diğer Borçlar
1.445.938 1.274.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.410.399 1.238.561
Türev Araçlar
2.292.885 2.457.789
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.292.885 2.457.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 2.303.817
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.903.737 7.683.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.577.614 5.253.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.326.123 2.429.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.116.849 11.934.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.116.849 11.934.062
ARA TOPLAM
518.975.241 597.143.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
518.975.241 597.143.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.703.123 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.703.123 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.703.123 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.443.275 23.781.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.443.275 23.781.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.146.398 23.781.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
547.121.639 620.924.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.928.061 265.519.161
Ödenmiş Sermaye
12 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.834.502 -8.834.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.834.502 -8.834.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.834.502 -8.834.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
12 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.453.652 -22.282.707
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.591.100 75.736.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.928.061 265.519.161
TOPLAM KAYNAKLAR
796.049.700 886.443.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 787.062.798 783.309.135 267.004.394 286.183.847
Satışların Maliyeti
13 -665.900.626 -609.953.721 -212.945.330 -222.513.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.162.172 173.355.414 54.059.064 63.670.465
BRÜT KAR (ZARAR)
121.162.172 173.355.414 54.059.064 63.670.465
Genel Yönetim Giderleri
14 -57.514.125 -52.966.089 -19.831.122 -20.526.721
Pazarlama Giderleri
14 -37.609.410 -30.969.454 -12.330.339 -9.758.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 70.971.986 58.437.431 11.251.600 28.274.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -45.034.337 -78.509.415 -6.311.039 -43.842.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.976.286 69.347.887 26.838.164 17.816.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
670.163 39.870 262.723 39.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
9 -4.259.115 -1.623.279 0 -195.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.387.334 67.764.478 27.100.887 17.660.179
Finansman Gelirleri
16 2.707.066 25.606.069 -3.436.022 23.514.774
Finansman Giderleri
16 -67.660.058 -40.967.229 -15.815.856 -21.867.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.565.658 52.403.318 7.849.009 19.307.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -25.442 -9.606.386 -1.466.425 -4.301.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -18.679.145 0 -8.697.420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.442 9.072.759 -1.466.425 4.396.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00083000 0,00214000 0,00032000 0,00075000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795010


BIST

Canlı Borsa
2.857 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
0
En Düşük
0
Açılış: 0
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.912 0,45  
Nasdaq CCO 13.128 0,62  
Xetra DAX DAX 13.817 0,15  
IPC MXX 48.638 -0,44  
Shanghai Composite SHCOMP 3.280 0,12  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--692--//-//192.168.116.194--//-//1 sn-(16.08.2022 09:43:04-16.08.2022 09:43:05)