***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2019 18:30
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Transferler
22.177.008 -22.177.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.791.268 27.791.268 27.791.268
Dönem Karı (Zararı)
27.791.268 27.791.268 27.791.268
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -22.282.707 27.791.268 217.450.132 217.450.132
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Diğer Düzeltmeler
0 0
Transferler
75.736.359 -75.736.359 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.973.684 -22.973.684 -22.973.684
Dönem Karı (Zararı)
-22.973.684 -22.973.684 -22.973.684
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 53.453.652 -22.973.684 242.545.477 242.545.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.727.758 -15.301.715
Dönem Karı (Zararı)
-22.973.684 27.791.268
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.973.684 27.791.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.583.366 36.866.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.241.309 10.847.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.728.467 6.201.547
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.828.861 6.061.471
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.298.213 140.076
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.259.115 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
872.130 1.867.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.525.295 1.707.466
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 767.623 -168.947
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.420.788 328.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.815.521 11.217.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16.i -205.212 -8.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.ii 38.650.624 17.350.151
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14.572.327 5.778.095
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-37.202.218 -11.901.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.225.638 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.440.983 5.305.005
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-407.440 1.427.327
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-407.440 1.427.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.729.667 -75.240.652
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
111.630.525 -41.360.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
111.630.525 -41.360.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
80.508 -1.277.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
80.508 -1.277.329
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 137.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 36.900.163 -25.502.722
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.643.044 3.061.098
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.506.589 -11.764.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -41.130.857 -14.167.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.375.732 2.402.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.314.025 -66.389
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.860.130 405.411
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.860.130 405.411
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.030.907 710.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.875.144 416.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-676.244 448.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.198.900 -32.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.339.349 -10.583.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-307.774 -814.140
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -2.303.817 -3.904.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.968.503 -30.132.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
412.992 40.192
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
412.992 40.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.569.247 -21.812.951
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -23.534.585 -21.812.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.662 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
13.982.540 -8.368.139
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
13.982.540 -8.368.139
Alınan Faiz
205.212 8.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.529.441 45.921.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
204.284.377 160.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
10 204.284.377 160.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.500.000 -100.961.359
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.500.000 -100.961.359
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.546.097 0
Ödenen Faiz
-38.767.721 -13.616.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.229.814 487.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.229.814 487.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.565.072 11.163.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.794.886 11.651.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.794.886 5.565.072
Ticari Alacaklar
349.668.966 424.258.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 349.668.966 424.258.303
Diğer Alacaklar
956.248 1.036.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
956.248 1.036.756
Stoklar
7 110.607.320 149.805.696
Peşin Ödenmiş Giderler
9.427.277 3.784.233
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.427.277 3.784.233
Diğer Dönen Varlıklar
1.073.285 397.041
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.073.285 397.041
ARA TOPLAM
486.527.982 584.847.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
486.527.982 584.847.101
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
9 271.463.968 262.407.278
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.485.521 2.613.297
Binalar
41.368.415 39.868.507
Tesis, Makine ve Cihazlar
142.591.211 149.999.671
Mobilya ve Demirbaşlar
6.168.619 6.716.379
Özel Maliyetler
6.214 9.026
Yapılmakta Olan Yatırımlar
70.211.881 54.568.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.028.167 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.750.658 10.558.678
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.750.658 10.558.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.584.260 21.566.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.584.260 21.566.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.505.987 6.065.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
302.331.623 301.596.343
TOPLAM VARLIKLAR
788.859.605 886.443.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
273.789.974 259.748.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
273.789.974 259.748.075
Banka Kredileri
10 272.350.264 259.748.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.439.710 0
Ticari Borçlar
220.950.207 310.099.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 47.630.070 88.760.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 173.320.137 221.339.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.956.227 1.642.202
Diğer Borçlar
3.134.230 1.274.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.098.691 1.238.561
Türev Araçlar
426.882 2.457.789
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
426.882 2.457.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 2.303.817
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.593.425 7.683.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.817.302 5.253.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.776.123 2.429.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.735.162 11.934.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.735.162 11.934.062
ARA TOPLAM
518.586.107 597.143.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
518.586.107 597.143.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.292.850 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.292.850 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.292.850 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.435.171 23.781.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.435.171 23.781.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.728.021 23.781.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
546.314.128 620.924.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
242.545.477 265.519.161
Ödenmiş Sermaye
12 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.834.502 -8.834.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.834.502 -8.834.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.834.502 -8.834.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
12 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.453.652 -22.282.707
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.973.684 75.736.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.545.477 265.519.161
TOPLAM KAYNAKLAR
788.859.605 886.443.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 520.058.404 497.125.288 262.175.508 258.946.081
Satışların Maliyeti
13 -448.911.111 -387.440.339 -230.986.845 -201.074.736
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.147.293 109.684.949 31.188.663 57.871.345
BRÜT KAR (ZARAR)
71.147.293 109.684.949 31.188.663 57.871.345
Genel Yönetim Giderleri
14 -41.031.719 -32.439.369 -19.540.146 -15.654.117
Pazarlama Giderleri
14 -26.260.395 -21.210.536 -13.439.561 -9.890.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 71.560.746 30.163.067 43.259.637 15.016.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -50.405.694 -34.666.486 -31.762.629 -16.464.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.010.231 51.531.625 9.705.964 30.878.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
407.441 31.395 185.578 31.395
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
9 -4.259.115 -1.458.722 -4.259.115 -45.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.158.557 50.104.298 5.632.427 30.864.645
Finansman Gelirleri
16 4.907.237 2.091.295 1.149.927 -605.503
Finansman Giderleri
16 -50.480.461 -19.099.320 -23.007.488 -9.804.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.414.667 33.096.273 -16.225.134 20.454.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 1.440.983 -5.305.005 -4.065.437 -4.281.104
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -9.981.725 0 -6.272.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.440.983 4.676.720 -4.065.437 1.991.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.973.684 27.791.268 -20.290.571 16.173.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.973.684 27.791.268 -20.290.571 16.173.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.973.684 27.791.268 -20.290.571 16.173.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)Kazanç 18 0,00115000 0,00139000 0,00128000 0,00081000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.973.684 27.791.268 -20.290.571 16.173.496
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.973.684 27.791.268 -20.290.571 16.173.496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782486


BIST

Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.999 0,06  
Nasdaq CCO 12.965 0,21  
Xetra DAX DAX 13.697 0,52  
IPC MXX 48.730 -0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1393--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(19.08.2022 01:59:41-19.08.2022 01:59:41)