***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 18:34
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.866 189.658.866
Transferler
22.177.010 -22.177.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.617.772 11.617.772 11.617.772
Dönem Karı (Zararı)
11.617.772 11.617.772 11.617.772
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -22.282.705 11.617.772 201.276.638 201.276.638
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Diğer Düzeltmeler
-647.284 -647.284 -647.284
Transferler
75.736.359 -75.736.359 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.683.113 -2.683.113 -2.683.113
Dönem Karı (Zararı)
-2.683.113 -2.683.113 -2.683.113
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 52.806.368 -2.683.113 262.188.764 262.188.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.547.171 -31.546.160
Dönem Karı (Zararı)
-2.683.113 11.617.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.645.185 17.099.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 - 11 6.509.910 6.058.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.736.907 5.668.910
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.838.300 5.519.355
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 101.393 149.555
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.262.275 -509.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.037.275 -2.191
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 225.000 225.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -732.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.972.654 5.492.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22.i -191.518 -8.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.i.i 18.552.911 9.152.873
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.715.606 4.837.247
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-17.104.345 -8.489.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.506.420 -1.023.901
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-221.883 1.413.380
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -221.883 1.413.380
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-647.284 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.391.887 -62.311.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
83.083.188 -24.782.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
83.083.188 -24.782.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
118.172 609.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 118.172 609.638
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -1.340.959 -593.328
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 40.334.035 -21.447.992
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9a 429.773 5.002.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5a -136.947.728 -20.816.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.433.131 -11.999.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.514.597 -8.817.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 842.715 -1.085.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
764.283 334.540
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
764.283 334.540
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -2.457.789 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.217.577 468.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -585.580 3.453.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -631.997 -2.985.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
570.185 -33.593.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -136.465 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.980.891 2.047.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.078.274 -17.136.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
221.883 -1.413.380
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
221.883 -1.413.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 , 11 -12.658.201 -15.657.386
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.658.201 -15.657.386
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8.358.044 -66.124
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.b 8.358.044 -66.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.707.405 51.866.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.068.797 61.010.983
Kredilerden Nakit Girişleri
13 42.068.797 61.010.983
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
22.i.i -18.552.911 -9.152.873
Alınan Faiz
191.519 8.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.081.960 3.183.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.081.960 3.183.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.565.072 11.163.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.647.032 14.346.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.647.032 5.565.072
Ticari Alacaklar
361.117.760 424.258.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 361.117.760 424.258.303
Diğer Alacaklar
918.584 1.036.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 918.584 1.036.756
Türev Araçlar
1.340.959 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 1.340.959 0
Stoklar
8 109.370.268 149.805.696
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.354.460 3.784.233
Diğer Dönen Varlıklar
982.621 397.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 982.621 397.041
ARA TOPLAM
490.731.684 584.847.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
490.731.684 584.847.101
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 262.364.985 262.407.278
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.544.497 2.613.297
Binalar
41.865.944 39.868.507
Tesis, Makine ve Cihazlar
147.391.373 149.999.671
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
6.431.596 6.716.379
Özel Maliyetler
7.371 9.026
Yapılmakta Olan Yatırımlar
55.492.097 54.568.291
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 7.104.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.644.303 10.558.678
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.644.303 10.558.678
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.208.756 21.566.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.208.756 21.566.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 11.571.424 6.065.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
304.893.010 301.596.343
TOPLAM VARLIKLAR
795.624.694 886.443.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 301.816.872 259.748.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
301.816.872 259.748.075
Banka Kredileri
301.816.872 259.748.075
Ticari Borçlar
180.867.876 310.099.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 38.205.737 88.760.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 142.662.139 221.339.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.484.917 1.642.202
Diğer Borçlar
2.038.383 1.274.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.002.844 1.238.561
Türev Araçlar
0 2.457.789
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 0 2.457.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.335.766 2.303.817
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.417.900 7.683.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.763.612 5.253.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.654.288 2.429.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 11.302.066 11.934.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.302.066 11.934.062
ARA TOPLAM
508.263.780 597.143.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.263.780 597.143.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25.172.150 23.781.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.172.150 23.781.212
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.172.150 23.781.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
533.435.930 620.924.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
262.188.764 265.519.161
Ödenmiş Sermaye
17 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.834.502 -8.834.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.834.502 -8.834.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.834.502 -8.834.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
17 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.806.368 -22.282.707
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.683.113 75.736.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
262.188.764 265.519.161
TOPLAM KAYNAKLAR
795.624.694 886.443.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 257.882.896 238.179.207
Satışların Maliyeti
18 -217.924.266 -186.365.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.958.630 51.813.604
BRÜT KAR (ZARAR)
39.958.630 51.813.604
Genel Yönetim Giderleri
19 -21.491.573 -16.785.252
Pazarlama Giderleri
19 -12.820.834 -11.320.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 28.301.109 15.146.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -18.643.065 -18.201.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.304.267 20.653.033
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 221.883 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -1.413.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.526.150 19.239.653
Finansman Gelirleri
22 5.525.130 2.696.798
Finansman Giderleri
22 -29.240.813 -9.294.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.189.533 12.641.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 5.506.420 -1.023.901
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -3.709.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 5.506.420 2.685.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.683.113 11.617.772
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.683.113 11.617.772
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.683.113 11.617.772
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli Pay Başına Kazanç 24 0,00013000 0,00058000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.683.113 11.617.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.683.113 11.617.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758850


BIST

Canlı Borsa
2.868 18:05
Değişim :  1,37% |  38,86
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
Açılış: 2.847
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.310 1,63  
Nasdaq CCO 12.855 2,89  
Xetra DAX DAX 13.695 -0,05  
IPC MXX 47.808 1,20  
Shanghai Composite SHCOMP 3.282 1,60  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--264--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(12.08.2022-12.08.2022)