***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 21:13
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774.737 22.177.008 20.402.271 20.402.271
Dönem Karı (Zararı)
22.177.008 22.177.008 22.177.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774.737 -1.774.737 -1.774.737
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Transferler
22.177.008 -22.177.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.938 75.736.359 75.860.297 75.860.297
Dönem Karı (Zararı)
75.736.359 75.736.359 75.736.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.938 123.938 123.938
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.434.396 29.500.897
Dönem Karı (Zararı)
75.736.359 22.177.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
111.022.947 43.045.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 24.978.686 21.026.794
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.413.201 2.473.051
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 20.170.028 2.484.814
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 243.173 -11.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.632.173 7.098.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.543.082 5.899.284
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.593.286 1.199.037
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-317.623 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.191.460 10.392.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23.i -333.725 -73.398
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.i.i 48.909.756 22.489.208
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29.514.661 16.613.871
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-52.899.232 -28.636.831
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.894.301 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 11.782.069 76.506
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.131.057 1.977.506
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.131.057 1.977.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.448.062 -32.955.564
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.643.458 -55.320.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-104.643.458 -55.320.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
227.522 -1.033.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 227.522 -1.033.373
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 137.425 -137.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -49.196.719 -39.483.045
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 4.729.420 -1.781.473
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.a 37.443.675 62.194.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.073.208 29.809.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.370.467 32.385.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.410.013 956.791
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
877.258 -478.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
877.258 -478.207
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 2.457.789 -30.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.929.039 2.157.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 3.787.485 -1.357.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 1.141.554 3.514.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.311.244 32.266.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.188.030 -1.977.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.688.818 -788.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.579.962 -41.081.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
652.500 -199.618
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
652.500 -199.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -68.352.072 -39.236.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.352.072 -39.236.649
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-18.880.390 -1.645.187
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.b -18.880.390 -1.645.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.547.553 8.669.460
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
212.123.583 205.781.194
Kredilerden Nakit Girişleri
13 212.123.583 205.781.194
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.000.000 -174.695.924
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.000.000 -174.695.924
Ödenen Faiz
23.ii -48.909.756 -22.489.208
Alınan Faiz
333.726 73.398
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.598.013 -2.911.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.598.013 -2.911.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.163.085 14.074.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.565.072 11.163.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.565.072 11.163.085
Ticari Alacaklar
424.258.303 284.315.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 424.258.303 284.315.461
Diğer Alacaklar
1.036.756 1.264.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.036.756 1.264.278
Türev Araçlar
0 137.425
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 0 137.425
Stoklar
8 149.805.696 100.852.150
Peşin Ödenmiş Giderler
3.784.233 8.513.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.784.233 8.513.653
Diğer Dönen Varlıklar
17 397.041 4.184.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
397.041 4.184.526
ARA TOPLAM
584.847.101 410.430.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
584.847.101 410.430.578
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 262.407.278 220.947.232
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.613.297 2.763.241
Binalar
39.868.507 29.627.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
149.999.671 145.183.369
Mobilya ve Demirbaşlar
6.716.379 4.759.407
Özel Maliyetler
9.026 18.235
Yapılmakta Olan Yatırımlar
54.568.291 29.963.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.558.678 10.428.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.558.678 10.428.894
Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.566.800 2.686.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.566.800 2.686.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.065.004 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
301.596.343 235.061.119
TOPLAM VARLIKLAR
886.443.444 645.491.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 259.748.075 191.624.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
259.748.075 191.624.492
Banka Kredileri
259.748.075 191.624.492
Ticari Borçlar
310.099.998 216.677.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 88.760.927 51.455.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 221.339.071 165.221.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.642.202 3.052.215
Diğer Borçlar
1.274.100 396.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.238.561 361.303
Türev Araçlar
2.457.789 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 2.457.789 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.303.817 1.896.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.683.028 9.621.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.253.740 5.281.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.429.288 4.340.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 11.934.062 10.793.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.934.062 10.793.708
ARA TOPLAM
597.143.071 434.061.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
597.143.071 434.061.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
23.781.212 20.552.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 23.781.212 20.552.595
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 1.218.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.781.212 21.770.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
620.924.283 455.832.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.519.161 189.658.864
Ödenmiş Sermaye
18 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.834.502 -8.958.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.834.502 -8.958.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.834.502 -8.958.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
18 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.282.707 -44.459.715
Net Dönem Karı veya Zararı
75.736.359 22.177.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.519.161 189.658.864
TOPLAM KAYNAKLAR
886.443.444 645.491.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.121.962.798 761.509.030
Satışların Maliyeti
19 -861.027.845 -625.323.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
260.934.953 136.185.038
BRÜT KAR (ZARAR)
260.934.953 136.185.038
Genel Yönetim Giderleri
20 -72.501.108 -53.002.004
Pazarlama Giderleri
20 -42.440.230 -38.142.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 92.324.563 38.139.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -106.727.081 -40.277.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.591.097 42.903.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 825.560 736.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.956.617 -3.418.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.460.040 40.221.251
Finansman Gelirleri
23 10.507.856 5.737.714
Finansman Giderleri
23 -53.449.468 -23.705.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.518.428 22.253.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.782.069 -76.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -19.096.380 -904.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 7.314.311 828.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.736.359 22.177.008
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.736.359 22.177.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
75.736.359 22.177.008
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli Pay Başına Kazanç 25 0,00379000 0,00111000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
123.938 -1.774.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
123.938 -1.774.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.938 -1.774.737
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.860.297 20.402.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
75.860.297 20.402.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743508


BIST
Canlı Borsa
2.857 18:05
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
Açılış: 2.875
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.912 0,45  
Nasdaq CCO 13.128 0,62  
Xetra DAX DAX 13.817 0,15  
IPC MXX 48.638 -0,44  
Shanghai Composite SHCOMP 3.276 0,00  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--300--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(16.08.2022 04:39:45-16.08.2022 04:39:46)