***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 20:35
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.061.255 10.061.255 10.061.255
Dönem Karı (Zararı)
10.061.255 10.061.255 10.061.255
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 3.185.797 -44.459.715 10.061.225 179.317.848 179.317.848
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Transferler
22.177.008 -22.177.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.791.268 27.791.268 27.791.268
Dönem Karı (Zararı)
27.791.268 27.791.268 27.791.268
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -22.282.707 27.791.268 217.450.132 217.450.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.292.880 11.013.699
Dönem Karı (Zararı)
27.791.268 10.061.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.791.268 10.061.255
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.866.300 17.821.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 10.847.565 9.076.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.201.547 1.964.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.061.471 2.172.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 140.076 -207.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.867.141 2.817.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.707.466 2.382.764
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -168.947 434.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
328.622 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.217.715 3.925.204
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21.i -8.835 -42.028
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.ii 17.350.151 9.484.399
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.778.095 7.122.036
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-11.901.696 -12.639.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.305.005 -70.618
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.427.327 108.104
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.427.327 108.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.240.652 -15.773.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.360.455 -26.955.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.360.455 -26.955.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.277.329 -256.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.277.329 -256.198
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
137.425 -368.609
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -25.502.722 -17.321.822
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 3.061.098 5.155.843
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.764.466 22.082.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.a -14.167.027 10.917.301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.402.561 11.165.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -66.389 456.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.411 1.039.395
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
405.411 1.039.395
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
710.099 -30.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
416.676 423.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
448.820 1.164.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-32.144 -740.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.583.084 12.108.564
Alınan Faiz
21 8.835 42.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -814.140 -1.136.893
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.904.491 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.140.898 -14.561.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.192 1.294.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.192 1.294.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.812.951 -15.752.638
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -21.812.951 -15.752.638
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.368.139 -102.752
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.b -8.368.139 -102.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.921.705 -5.076.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.538.641 4.407.677
Kredilerden Nakit Girişleri
13 59.538.641 4.407.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
21.ii -13.616.936 -9.484.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.927 -8.624.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.927 -8.624.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.163.085 14.074.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.651.012 5.450.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.651.012 11.163.085
Ticari Alacaklar
331.516.141 284.315.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 331.516.141 284.315.461
Diğer Alacaklar
2.541.607 1.264.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.541.607 1.264.278
Türev Araçlar
137.425
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
137.425
Stoklar
8 126.214.796 100.852.150
Peşin Ödenmiş Giderler
5.452.555 8.513.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.452.555 8.513.653
Diğer Dönen Varlıklar
3.735.706 4.184.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 3.735.706 4.184.526
ARA TOPLAM
481.111.817 410.430.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
481.111.817 410.430.578
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 227.933.068 220.947.232
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.763.442 2.763.241
Binalar
34.546.598 29.627.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
148.164.744 145.183.369
Mobilya ve Demirbaşlar
4.502.150 4.759.407
Özel Maliyetler
12.836 18.235
Yapılmakta Olan Yatırımlar
29.311.191 29.963.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.940.925 10.428.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.940.925 10.428.894
Peşin Ödenmiş Giderler
11.054.549 2.686.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.054.549 2.686.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.458.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
256.385.523 235.061.119
TOPLAM VARLIKLAR
737.497.340 645.491.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
254.896.348 191.624.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
254.896.348 191.624.492
Banka Kredileri
13 254.896.348 191.624.492
Ticari Borçlar
210.690.810 216.677.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 37.288.452 51.455.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 173.402.358 165.221.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.985.826 3.052.215
Diğer Borçlar
802.253 396.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
766.714 361.303
Türev Araçlar
710.099 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
710.099 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 7.973.489 1.896.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.724.091 9.621.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.224.219 5.281.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.499.872 4.340.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.761.565 10.793.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 10.761.565 10.793.708
ARA TOPLAM
498.544.481 434.061.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.544.481 434.061.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.502.727 20.552.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.502.727 20.552.595
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 1.218.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.502.727 21.770.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
520.047.208 455.832.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.450.132 189.658.864
Ödenmiş Sermaye
17 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.958.440 -8.958.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -8.958.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -8.958.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
17 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.282.707 -44.459.715
Net Dönem Karı veya Zararı
27.791.268 22.177.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
217.450.132 189.658.864
TOPLAM KAYNAKLAR
737.497.340 645.491.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 497.125.288 344.220.043 258.946.081 181.612.393
Satışların Maliyeti
18 -383.486.466 -279.801.668 -199.293.422 -141.412.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.638.822 64.418.375 59.652.659 40.200.204
BRÜT KAR (ZARAR)
113.638.822 64.418.375 59.652.659 40.200.204
Genel Yönetim Giderleri
19 -41.665.600 -28.695.815 -15.748.059 -16.771.207
Pazarlama Giderleri
19 -21.999.648 -19.651.383 -11.063.319 -13.324.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 30.163.067 19.273.456 14.146.813 9.526.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -28.605.016 -16.222.755 -16.109.502 -8.141.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.531.625 19.121.878 30.878.592 11.489.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.395 684.067 31.395 368.105
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.458.722 -792.171 -45.341 -12.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.104.298 19.013.774 30.864.646 11.845.793
Finansman Gelirleri
21 2.091.295 1.048.632 1.817.111 -196.868
Finansman Giderleri
21 -19.099.320 -10.071.769 -12.227.157 -4.636.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.096.273 9.990.637 20.454.600 7.012.725
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.305.005 70.618 -4.281.104 -1.226.928
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.981.725 -6.272.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.676.720 70.618 1.991.382 -1.226.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.791.268 10.061.255 16.173.496 5.785.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.791.268 10.061.255 16.173.496 5.785.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.791.268 10.061.255 16.173.496 5.785.797
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 23 0,00139000 0,00050000 0,00081000 0,00029000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.791.268 10.061.255 16.173.496 5.785.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.791.268 10.061.255 16.173.496 5.785.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701678


BIST

Canlı Borsa
2.868 18:05
Değişim :  1,37% |  38,86
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
Açılış: 2.847
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.310 1,63  
Nasdaq CCO 12.855 2,89  
Xetra DAX DAX 13.695 -0,05  
IPC MXX 47.808 1,20  
Shanghai Composite SHCOMP 3.282 1,60  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--569--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(11.08.2022 23:48:15-11.08.2022 23:48:15)