***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 18:16
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.275.457 4.275.457 4.275.457
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 3.185.797 -44.459.715 4.275.457 173.532.050 173.532.050
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Transferler
22.177.010 -22.177.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.617.772 11.617.772 11.617.772
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 22.282.710 11.617.772 201.276.633 201.276.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.423.501 -4.834.264
Dönem Karı (Zararı)
11.617.772 4.275.456
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.617.772 4.275.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.625.744 10.244.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 6.058.620 4.982.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.994.308 1.048.327
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.994.308 1.048.327
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.152.872 5.024.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.152.872 5.024.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.023.901 -1.297.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 464.040
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 464.040
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
396.043 22.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.667.017 -19.353.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.740.136 4.338.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.740.136 4.338.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.714.356 -4.553.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.714.356 -4.553.125
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.294.725 -3.729.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.907.496 -23.808.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.907.496 -23.808.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.439.016 8.398.271
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.439.016 8.398.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.423.501 -4.834.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.657.384 -5.852.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 876.607
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 876.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.657.384 -6.729.371
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -15.657.384 -6.729.371
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.264.781 669.224
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.849.973 33.840.978
Kredilerden Nakit Girişleri
128.849.973 33.840.978
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.147.139 -28.156.748
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.147.139 -28.156.748
Ödenen Faiz
-7.446.889 -5.057.034
Alınan Faiz
8.836 42.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.183.896 -10.017.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.183.896 -10.017.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.163.085 14.074.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.346.981 4.056.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.346.981 11.163.085
Ticari Alacaklar
312.067.966 284.315.461
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 312.067.966 284.315.461
Diğer Alacaklar
654.640 1.264.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 654.640 1.264.278
Türev Araçlar
730.753 137.425
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 730.753 137.425
Stoklar
8 122.150.587 100.852.150
Peşin Ödenmiş Giderler
3.510.654 8.513.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.510.654 8.513.653
Diğer Dönen Varlıklar
731.317 4.184.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 731.317 4.184.526
ARA TOPLAM
454.192.898 410.430.578
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
454.192.898 410.430.578
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
227.501.059 220.947.232
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 227.501.059 220.947.232
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.473.833 10.428.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.473.833 10.428.894
Peşin Ödenmiş Giderler
2.752.534 2.686.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.752.534 2.686.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.467.016 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.193.025 235.061.119
TOPLAM VARLIKLAR
700.385.923 645.491.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
252.635.475 191.624.492
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 252.635.475 191.624.492
Banka Kredileri
252.635.475 191.624.492
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
200.697.451 216.677.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 39.455.562 51.455.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 161.241.889 165.221.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 1.966.680 3.052.215
Diğer Borçlar
731.382 396.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 695.843 361.303
Türev Araçlar
14 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.605.494 1.896.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.229.471 9.621.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.396.697 5.281.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.832.774 4.340.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.808.605 10.793.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 7.808.605 10.793.708
ARA TOPLAM
477.674.558 434.061.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
477.674.558 434.061.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.434.732 20.552.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 21.434.732 20.552.595
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.218.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.434.732 21.770.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
499.109.290 455.832.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.276.633 189.658.864
Ödenmiş Sermaye
21 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.958.440 -8.958.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -8.958.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -8.958.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.282.710 -44.459.715
Net Dönem Karı veya Zararı
11.617.772 22.177.008
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.276.633 189.658.864
TOPLAM KAYNAKLAR
700.385.923 645.491.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
238.179.207 162.607.650
Satışların Maliyeti
-184.193.044 -133.303.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.986.163 29.304.370
BRÜT KAR (ZARAR)
53.986.163 29.304.370
Genel Yönetim Giderleri
-25.917.541 -13.018.344
Pazarlama Giderleri
-10.936.329 -10.319.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.016.254 9.746.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.495.514 -8.081.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.653.033 7.632.021
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 315.962
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.413.381 -780.002
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.239.652 7.167.981
Finansman Giderleri
-6.597.979 -4.190.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.641.673 2.977.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.023.901 1.297.545
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.709.239 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.685.338 1.297.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.617.772 4.275.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.617.772 4.275.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.617.772 4.275.456
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00058000 0,00021000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.617.772 4.275.456
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.617.772 4.275.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679477


BIST
Canlı Borsa
2.868 18:05
Değişim :  1,37% |  38,86
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
Açılış: 2.847
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.310 1,63  
Nasdaq CCO 12.855 2,89  
Xetra DAX DAX 13.695 -0,05  
IPC MXX 48.461 1,36  
Shanghai Composite SHCOMP 3.282 1,60  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--340--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(12.08.2022 00:34:38-12.08.2022 00:34:38)