***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 22:49
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.376.887 -229.466 3.185.797 -48.001.608 1.573.576 166.865.626 0 166.865.626
Transferler
1.573.576 -1.573.576 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
193.184 229.466 1.968.317 2.390.967
Dönem Karı (Zararı)
1.968.317 1.968.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
193.184 229.466 422.650
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 0 169.256.593 0 169.256.593
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 0 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 0 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774.737 22.177.008 20.402.271 0 20.402.271
Dönem Karı (Zararı)
22.177.008 22.177.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774.737 -1.774.737
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 0 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 0 189.658.864 0 189.658.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.574.295 21.180.474
Dönem Karı (Zararı)
22.177.008 1.968.317
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.177.008 1.968.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.892.016 27.447.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 21.026.794 15.863.630
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.473.051 1.361.645
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.484.814 1.211.643
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -11.763 150.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.098.321 6.000.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.899.284 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.199.037 282.493
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.717.637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.392.850 12.259.358
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23.i -73.398 -163.512
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.i.i 22.489.208 18.818.147
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16.613.871 8.742.525
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-28.636.831 -15.137.802
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-76.506 1.011.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.977.506 -9.602.365
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.977.506 -9.602.365
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
553.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.955.564 -6.366.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.320.413 -32.595.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.320.413 -32.595.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.033.373 2.594.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.033.373 2.594.968
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -137.425 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -39.483.045 4.605.076
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a -1.781.473 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.a 62.194.838 14.710.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.809.161 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.385.677 14.710.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
956.791
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-478.207 4.318.080
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-478.207 4.318.080
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -30.422 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.157.165 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -1.357.376 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 3.514.541 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15 32.113.460 23.049.294
Alınan Faiz
23 73.398 163.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.977.506 -2.032.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-635.057 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.081.454 -43.560.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-199.618 19.758.505
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-199.618 19.758.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.236.649 -63.318.983
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -39.236.649 -63.318.983
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.645.187 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.b -1.645.187 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.596.062 34.567.205
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.085.270 355.095.923
Kredilerden Nakit Girişleri
13 31.085.270 355.095.923
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -301.656.570
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -301.020.590
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -635.980
Ödenen Faiz
23.ii -22.489.208 -18.872.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.911.097 12.187.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.911.097 12.187.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.074.182 1.886.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.163.085 14.074.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.163.085 14.074.182
Ticari Alacaklar
284.315.461 202.843.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 284.315.461 202.843.031
Diğer Alacaklar
1.264.278 230.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.264.278 230.905
Türev Araçlar
137.425 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 137.425 0
Stoklar
8 100.852.150 61.357.342
Peşin Ödenmiş Giderler
8.513.653 6.732.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.513.653 6.732.180
Diğer Dönen Varlıklar
4.184.526 2.827.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 4.184.526 2.827.150
ARA TOPLAM
410.430.578 288.064.790
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.430.578 288.064.790
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 220.947.232 213.362.888
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.763.241 2.839.742
Binalar
29.627.700 29.741.593
Tesis, Makine ve Cihazlar
145.183.369 136.462.703
Mobilya ve Demirbaşlar
4.759.407 2.713.732
Özel Maliyetler
18.235 51.977
Yapılmakta Olan Yatırımlar
29.963.173 32.921.034
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.428.894 1.581.271
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.428.894 1.581.271
Peşin Ödenmiş Giderler
2.686.410 1.041.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.686.410 1.041.223
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
235.061.119 216.983.965
TOPLAM VARLIKLAR
645.491.697 505.048.755
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 191.624.492 160.539.222
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
191.624.492 160.539.222
Banka Kredileri
191.624.492 160.539.222
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
216.677.182 137.868.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 51.455.479 21.646.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 165.221.703 116.222.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.052.215 2.095.424
Diğer Borçlar
396.842 875.049
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 361.303 839.510
Türev Araçlar
26 0 30.422
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 0 30.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.896.255 1.335.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.621.222 6.505.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.281.025 3.364.517
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.340.197 3.141.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.793.708 7.279.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 10.793.708 7.279.167
ARA TOPLAM
434.061.916 316.529.200
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
434.061.916 316.529.200
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.552.595 16.772.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.552.595 16.772.588
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.218.322 2.490.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.770.917 19.262.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
455.832.833 335.792.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
189.658.864 169.256.593
Ödenmiş Sermaye
18 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.958.440 -7.183.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -7.183.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -7.183.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.459.715 -46.428.032
Net Dönem Karı veya Zararı
22.177.008 1.968.317
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
189.658.864 169.256.593
TOPLAM KAYNAKLAR
645.491.697 505.048.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 761.509.030 521.375.369
Satışların Maliyeti
19 -614.157.344 -433.982.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.351.686 87.392.855
BRÜT KAR (ZARAR)
147.351.686 87.392.855
Genel Yönetim Giderleri
20 -67.856.839 -49.117.530
Pazarlama Giderleri
20 -39.759.894 -38.300.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 43.388.349 30.704.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -35.684.274 -20.560.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.439.028 10.118.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 736.602 11.087.902
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -3.418.613 -1.485.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.757.017 19.720.960
Finansman Gelirleri
23 1.201.948 1.212.634
Finansman Giderleri
23 -23.705.451 -17.953.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.253.514 2.979.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -76.506 -1.011.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -904.874 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 828.368 -1.011.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.177.008 1.968.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.177.008 1.968.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 25 0,00111000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.774.737 193.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.774.737 193.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 229.466
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 229.466
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 229.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.774.737 422.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.402.271 2.390.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665184


BIST
Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.980 -0,50  
Nasdaq CCO 12.938 -1,25  
Xetra DAX DAX 13.627 -2,04  
IPC MXX 48.734 -0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1171--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(18.08.2022 18:49:48-18.08.2022 18:49:48)