***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

05.08.2016 18:51
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.440.839 3.185.797 -57.163.338 9.161.630 164.457.564 0 164.457.564
Transferler
9.161.630 -9.161.630
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.652.840 -1.652.840
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.440.839 3.185.797 -48.001.608 -1.652.840 162.804.724 0 162.804.724
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.376.887 -229.466 3.185.797 -48.001.608 1.573.576 166.865.626 0 166.865.626
Transferler
1.573.576 -1.573.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
229.466 -1.611.933 -1.382.467
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.376.887 3.185.797 -46.428.032 -1.611.933 165.483.159 0 165.483.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.381.638 -6.935.525
Dönem Karı (Zararı)
-1.611.933 -1.652.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.611.933 -1.652.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.642.632 14.165.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 7.532.784 6.542.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.945.888 2.442.077
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.945.888 2.442.077
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.938.830 5.177.606
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8.938.830 5.177.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -862.748 293.535
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.101.103 -90.750
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.101.103 -90.750
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.225 -199.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.416.714 -17.933.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.103.650 -4.322.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.103.650 -4.322.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-711.829 -2.270.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-711.829 -2.270.484
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.589.286 -18.452.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.339.960 1.981.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.339.960 1.981.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.149.439 5.129.171
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.149.439 5.129.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-386.015 -5.421.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-995.623 -1.514.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.463.489 -15.909.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.281.609 298.804
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.281.609 298.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -28.745.098 -16.208.458
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.745.098 -16.208.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.641.697 24.194.356
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.358.287 95.975.484
Kredilerden Nakit Girişleri
208.358.287 95.975.484
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.339.734 -67.163.105
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.339.734 -67.163.105
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-341.135 -128.317
Ödenen Faiz
-9.117.817 -4.555.779
Alınan Faiz
82.096 66.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.796.570 1.349.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.796.570 1.349.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.886.981 4.814.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.683.551 6.164.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.683.551 1.886.981
Ticari Alacaklar
167.184.248 158.790.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 167.184.248 158.790.262
Diğer Alacaklar
909.050 758.382
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 909.050 758.382
Türev Araçlar
457.817
Stoklar
8 53.929.004 65.514.540
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.865.751 2.353.552
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.865.751 2.353.552
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.378.754 4.275.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.378.754 4.275.450
ARA TOPLAM
231.950.358 234.036.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 6.665.774 6.665.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
238.616.132 240.702.758
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
11 187.679.578 168.322.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.129.198 2.656.991
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.708.870 6.818.648
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.708.870 6.818.648
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.516.229 178.796.404
TOPLAM VARLIKLAR
437.132.361 419.499.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 146.261.473 106.108.364
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 294.845 635.980
Ticari Borçlar
93.151.407 114.397.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 17.687.161 13.518.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 75.464.246 100.879.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 1.472.582 968.283
Diğer Borçlar
7 2.408.853 3.828.223
Türev Araçlar
265.861 1.184.597
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.335.766 1.335.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.258.573 5.459.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.117.423 2.600.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.141.150 2.858.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.199.564 1.417.547
ARA TOPLAM
254.648.924 235.335.762
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.648.924 235.335.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16.489.898 15.924.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.489.898 15.924.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 510.380 1.373.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.000.278 17.297.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
271.649.202 252.633.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
165.483.159 166.865.626
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.376.887 -7.376.887
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.376.887 -7.376.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.376.887 -7.376.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-229.466
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-229.466
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-46.428.032 -48.001.608
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.611.933 1.573.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
165.483.159 166.865.626
TOPLAM KAYNAKLAR
437.132.361 419.499.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
257.421.258 235.943.427 126.590.295 117.243.490
Satışların Maliyeti
-211.251.304 -196.929.065 -103.468.309 -98.420.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.169.954 39.014.362 23.121.986 18.822.974
BRÜT KAR (ZARAR)
46.169.954 39.014.362 23.121.986 18.822.974
Genel Yönetim Giderleri
-25.759.277 -21.325.919 -12.726.199 -11.388.369
Pazarlama Giderleri
-19.318.662 -21.105.485 -9.699.968 -10.417.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.856.301 10.753.072 5.995.533 4.857.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.947.033 -4.367.325 -3.185.010 -998.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.001.283 2.968.705 3.506.342 874.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
700.178 326.788 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.801.281 -236.038 -15.737 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.900.180 3.059.455 3.490.605 874.852
Finansman Giderleri
-7.374.861 -4.418.760 -4.371.439 -2.464.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.474.681 -1.359.305 -880.834 -1.589.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
862.748 -293.535 20.995 -326.350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 862.748 -293.535 20.995 -326.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.611.933 -1.652.840 -859.839 -1.915.616
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.611.933 -1.652.840 -859.839 -1.915.616
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 19 -0,00008000 -0,00008000 -0,00004000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.611.933 -1.652.840 -859.839 -1.915.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550842


BIST

Canlı Borsa
3.020 18:05
Değişim :  1,34% |  40,01
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
Açılış: 2.979
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.980 -0,50  
Nasdaq CCO 12.938 -1,25  
Xetra DAX DAX 13.627 -2,04  
IPC MXX 48.734 -0,14  
Shanghai Composite SHCOMP 3.278 -0,46  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--780--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(18.08.2022 20:17:15-18.08.2022 20:17:15)