***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 20:21
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.664 49.200.104 48.680.440 816.476 49.496.916
Dönem Karı (Zararı)
49.200.104 49.200.104 816.476 50.016.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.664 -519.664 -519.664
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.162 -600.162
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-196.474 -473 -196.947 1.279 -195.668
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
88.330.000 977.600 -2.599.592 9.018.965 93.527.824 49.200.104 238.454.901 16.065.331 254.520.232
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.996.237 134.152.353 -141.148.590 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.619 19.096 131.806.171 131.177.648 830.296 132.007.944
Dönem Karı (Zararı)
131.806.171 131.806.171 830.296 132.636.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.619 19.096 -628.523 -628.523
Sermaye Arttırımı
5.670.000 100.075.500 105.745.500 105.745.500
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-559.008 -559.008
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
155.115 155.115 -5.211 149.904
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
94.000.000 100.075.500 1.357.543 -2.867.024 19.096 16.015.202 227.281.640 131.806.171 567.688.128 18.448.011 586.136.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.382.067 130.481.806
Dönem Karı (Zararı)
132.636.467 50.016.580
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
132.636.467 50.016.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.963.849 28.484.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.322.555 5.045.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.600.491 5.233.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.600.491 1.358.294
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.875.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.394.849 7.019.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.245.878 -3.087.298
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
663.470 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.909.348 -3.087.298
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 33.891.199 14.273.841
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
633 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-295.585.477 59.207.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.672.516 -336.200.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.809.578 -40.405.191
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.453.956 368.591.191
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.644.882 33.669.018
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.294.309 33.553.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-116.985.161 137.709.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.085.164 -489.550
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -27.311.742 -6.737.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.225.388 3.490.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 7.482 1.028
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -5.172.612 -5.326.041
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
25.390.518 8.815.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.000.114 -153.854.944
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.745.500 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
387.867.930 252.930.893
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-294.496.905 -392.986.019
Ödenen Temettüler
-559.008 -600.162
Ödenen Faiz
-31.557.403 -13.199.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.843.435 -19.883.052
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.229.893 4.887.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.073.328 -14.995.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.926.023 299.204.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 194.999.351 284.208.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 195.234.419 158.935.142
Finansal Yatırımlar
5 416.050.184 338.817.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
416.050.184 338.817.633
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
416.050.184 338.817.633
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.172.649.683 1.001.207.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 70.640.375 56.862.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.102.009.308 944.344.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 4.528.438 2.847.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.528.438 2.847.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
27 2.358.851 3.828.370
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.358.851 3.828.370
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.589.130 989.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.589.130 989.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.875.674 1.116.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.875.674 1.116.104
ARA TOPLAM
1.797.286.379 1.507.740.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.797.286.379 1.507.740.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 27.618.373 27.144.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.618.373 27.144.307
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 23.764.928 23.148.384
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 11.579.243 12.086.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.833.789 12.650.984
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 14.223.140 12.936.018
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.536.727 89.483.759
TOPLAM VARLIKLAR
1.885.823.106 1.597.224.684
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 384.211.835 283.304.213
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 384.211.835 283.304.213
Banka Kredileri
185.236.904 78.969.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.926.836 4.526.956
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
174.049.879 199.808.018
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.998.216 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 804.766.234 848.220.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 707.425 1.703.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
804.058.809 846.516.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.778.697 2.115.091
Diğer Borçlar
7 18.396.057 14.564.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.396.057 14.564.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
27 3.292.831 4.098.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.292.831 4.098.881
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 27.979.472 44.729.075
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 19.388.324 11.683.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.985.935 25.003.612
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.985.935 25.003.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.274.799.385 1.233.719.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.274.799.385 1.233.719.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 7.410.390 8.034.117
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.410.390 8.034.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.410.390 8.034.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.466.471 11.177
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.010.721 6.668.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.010.721 6.668.104
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.887.582 14.713.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.299.686.967 1.248.432.885
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
567.688.128 330.609.865
Ödenmiş Sermaye
18 94.000.000 88.330.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
100.075.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.509.481 -861.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.509.481 -861.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.867.024 -2.219.405
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.357.543 1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.096 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.096 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.015.202 9.018.965
Yasal Yedekler
16.015.202 9.018.965
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
227.281.640 92.974.172
Net Dönem Karı veya Zararı
131.806.171 141.148.590
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 18.448.011 18.181.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
586.136.139 348.791.799
TOPLAM KAYNAKLAR
1.885.823.106 1.597.224.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 25.349.536.574 3.700.920.423 13.922.212.934 2.501.565.309
Satışların Maliyeti
19 -25.101.432.437 -3.586.212.172 -13.796.773.543 -2.436.407.284
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
248.104.137 114.708.251 125.439.391 65.158.025
BRÜT KAR (ZARAR)
248.104.137 114.708.251 125.439.391 65.158.025
Genel Yönetim Giderleri
20 -69.730.230 -40.846.435 -40.803.965 -23.369.410
Pazarlama Giderleri
20 -15.221.571 -7.072.498 -9.237.408 -3.857.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 58.945.663 55.568.796 28.197.160 26.976.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -45.375.883 -51.138.536 -16.228.321 -29.191.610
ESAS FAAL 87.366.857 35.715.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.399 90.387 199.865 90.387
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
176.922.515 71.309.965 87.566.722 35.805.913
Finansman Gelirleri
22 25.858.869 8.658.406 13.995.923 5.126.658
Finansman Giderleri
22 -36.253.718 -15.677.949 -20.384.323 -6.554.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.527.666 64.290.422 81.178.322 34.377.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.891.199 -14.273.842 -16.810.564 -7.421.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -35.016.416 -20.207.797 -20.254.650 -14.815.595
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.125.217 5.933.955 3.444.086 7.393.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
132.636.467 50.016.580 64.367.758 26.956.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.636.467 50.016.580 64.367.758 26.956.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
830.296 816.476 1.043.096 856.356
Ana Ortaklık Payları
131.806.171 49.200.104 63.324.662 26.099.852
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-647.619 -716.138 -647.619 -667.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-809.524 -649.580 -809.524 -649.580
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-196.474 -147.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
161.905 129.916 161.905 129.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
161.905 129.916 161.905 129.916
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.096 0 19.096 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.096 0 19.096
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-628.523 -716.138 -628.523 -667.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.007.944 49.300.442 63.739.235 26.288.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
830.296 816.476 1.043.096 856.356
Ana Ortaklık Payları
131.177.648 48.483.966 62.696.139 25.432.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958449


BIST

Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--898--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(23.09.2023 13:57:48-23.09.2023 13:57:48)