***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2021 04:06
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 2.503.797 27.195.593 123.623.746 12.987.134 136.610.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
871.307 26.324.286 -27.195.593 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.279 -225.269 66.624.930 66.347.382 3.158.135 69.505.517
Dönem Karı (Zararı)
66.624.930 66.624.930 3.158.135 69.783.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.279 -225.269 -277.548 -277.548
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-295.995 -295.995
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
280 280 -1.536 -1.256
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.924.996 64.699.934 -64.699.934 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
183.469 -139.447 141.148.589 141.009.113 2.941.448 143.950.561
Dönem Karı (Zararı)
141.148.589 141.148.590 2.941.448 144.090.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
183.469 -139.447 -139.477 -139.477
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.162 -600.162
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-554.125 -370.656 -7.090 -377.746
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.589 330.609.865 18.181.934 348.791.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.741.102 61.258.910
Dönem Karı (Zararı)
144.090.038 69.783.065
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
144.090.038 69.783.065
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.797.009 59.647.503
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.815.426 5.381.092
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.118.055 14.700.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.662.773 5.846.301
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.544.718 8.854.628
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.534.403 32.237.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.534.403 32.237.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
139.471 -9.819.022
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.948.151 -4.340.441
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.808.680 -5.478.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 40.053.522 17.150.264
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
136.132 -3.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-174.570.114 -44.346.314
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -641.756.125 16.553.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.833.853 -76.339.399
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 601.599.926 -49.428.840
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.843.449 55.300.685
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
35.263.387 9.567.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.316.933 85.084.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.836.334 -2.831.875
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.739.497 -20.993.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.753.045 -18.382.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.163 9.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.784.208 -18.392.458
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.074.302 162.371.445
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
276.911.212 385.423.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-394.076.356 -193.724.426
Ödenen Temettüler
-600.162 -295.995
Ödenen Faiz
-28.104.027 -48.796.460
Alınan Faiz
22.795.031 19.765.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142.086.245 205.247.408
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.807.923 4.538.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.278.322 209.785.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 299.204.345 89.418.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 158.926.023 299.204.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 158.935.142 299.588.289
Finansal Yatırımlar
5 338.817.633 243.359.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
338.817.633 243.359.233
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
338.817.633 243.359.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.001.207.064 385.140.272
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
56.862.298 97.934.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
944.344.766 287.205.415
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 2.847.150 1.740.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.847.150 1.740.097
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
3.828.370 5.104.992
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.828.370 5.104.992
Peşin Ödenmiş Giderler
8 989.462 388.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
989.462 388.348
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.896.922
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.116.104 90.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.116.104 90.602
ARA TOPLAM
1.507.740.925 937.308.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.507.740.925 937.308.755
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 27.144.307 17.693.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.144.307 17.693.626
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 23.148.384 1.890.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 12.086.812 2.847.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.650.984 17.968.130
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 12.936.018 9.467.669
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.483.759 51.384.592
TOPLAM VARLIKLAR
1.597.224.684 988.693.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 283.304.213 389.622.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
283.304.213 389.622.164
Banka Kredileri
78.969.239 140.390.907
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.526.956 1.095.287
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
199.808.018 203.015.170
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 45.120.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 848.220.189 270.501.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 1.703.228 1.185.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
846.516.961 269.316.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.115.091 1.239.105
Diğer Borçlar
7 14.564.776 81.906.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.564.776 81.906.467
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
4.098.881 427.352
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 4.098.881 427.352
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 44.729.075 9.424.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 11.683.650 2.833.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 25.003.612 19.853.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25.003.612 19.853.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.233.719.487 775.807.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.233.719.487 775.807.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 8.034.117 1.651.860
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.034.117 1.651.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.034.117 1.651.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.177 52.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.668.104 5.362.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.668.104 5.362.319
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.713.398 7.067.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.432.885 782.874.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
330.609.865 189.971.408
Ödenmiş Sermaye
18 88.330.000 88.330.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-861.862 -905.854
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-861.862 -905.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.219.405 -2.079.928
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.357.543 1.174.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.018.965 7.093.969
Yasal Yedekler
9.018.965 7.093.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
92.974.172 28.828.363
Net Dönem Karı veya Zararı
141.148.590 66.624.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 18.181.934 15.847.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
348.791.799 205.819.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.597.224.684 988.693.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 19.764.853.207 16.376.452.251
Satışların Maliyeti
19 -19.451.756.343 -16.189.397.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
313.096.864 187.055.202
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
313.096.864 187.055.202
Genel Yönetim Giderleri
20 -110.417.247 -80.513.008
Pazarlama Giderleri
20 -21.461.844 -10.768.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 126.361.836 67.700.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -112.854.871 -44.372.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
194.724.738 119.101.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
128.522 72.830
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-175.297 -3.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
194.677.963 119.170.769
Finansman Gelirleri
22 22.171.299 20.086.199
Finansman Giderleri
22 -32.705.702 -52.323.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
184.143.560 86.933.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.053.522 -17.150.264
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -43.487.002 -20.115.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.433.480 2.965.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
144.090.038 69.783.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
144.090.038 69.783.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.941.448 3.158.135
Ana Ortaklık Payları
141.148.590 66.624.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-139.477 -277.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.346 -281.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -52.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.869 56.317
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.477 -277.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.950.561 69.505.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.941.448 3.158.135
Ana Ortaklık Payları
141.009.113 66.347.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906591


BIST

Canlı Borsa
8.305 18:05
Değişim :  3,30% |  265,65
Önceki Kapanış :  8.039  
En Yüksek
8.311
En Düşük
8.097
Açılış: 8.105
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.964 -0,31  
Nasdaq CCO 13.212 -0,09  
Xetra DAX DAX 15.405 -0,98  
IPC MXX 51.677 -0,53  
Shanghai Composite SHCOMP 3.116 -0,54  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1003--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(25.09.2023 23:39:56-25.09.2023 23:39:56)