***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 20:18
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
871.307 29.216.060 -30.087.367 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.055 40.420.313 40.293.258 1.545.363 41.838.621
Dönem Karı (Zararı)
40.420.313 40.420.313 1.545.363 41.965.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.055 -127.055 -127.055
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-295.987 -295.987
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.464 339 -2.125 -1.896 -4.021
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 1.223.889 -1.981.714 7.093.969 34.895.996 40.420.313 169.982.453 14.234.614 184.217.067
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.664 49.200.104 49.200.104 816.476 50.016.580
Dönem Karı (Zararı)
49.200.104 48.680.440 816.476 49.496.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.664 -519.664 -519.664
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.162 -600.162
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-196.474 -473 -196.947 1.279 -195.668
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 977.600 -2.599.592 9.018.965 93.527.824 49.200.104 238.454.901 16.065.331 254.520.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.481.806 104.463.758
Dönem Karı (Zararı)
50.016.580 41.965.676
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.016.580 41.965.676
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.038.222 38.176.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.045.355 567.354
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.786.781 20.235.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.358.294 958.741
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37.428.487 19.276.546
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.019.543 16.770.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.087.298 -953.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.273.841 1.559.695
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.654.423 35.550.891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -336.200.594 13.992.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.405.191 -45.129.233
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 368.591.190 -30.609.897
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.669.018 97.297.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.709.225 115.692.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-489.550 -10.990
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.737.869 -11.218.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.325.013 -19.424.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.028 8.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -5.326.041 -151.199
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-19.281.485
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.039.845 38.141.269
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.930.893 238.987.844
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-392.986.019 -190.574.100
Ödenen Temettüler
-600.162 -295.987
Ödenen Faiz
-13.199.656 -19.543.505
Alınan Faiz
8.815.099 9.567.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.883.052 123.180.926
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.887.361 18.290.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.995.691 141.471.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
299.204.345 89.418.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
284.208.654 230.889.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 284.435.905 299.588.289
Finansal Yatırımlar
5 272.218.150 243.359.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
272.218.150 243.359.233
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
272.218.150 243.359.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 722.917.061 389.817.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 218.796.564 97.934.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
504.120.497 291.883.055
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 6.720.045 1.740.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.720.045 1.740.097
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.324.805 388.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.324.805 388.348
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.896.922
Diğer Dönen Varlıklar
9 37.124 90.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
37.124 90.602
ARA TOPLAM
1.288.653.090 936.881.403
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.288.653.090 936.881.403
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 23.094.967 17.693.626
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.094.967 17.693.626
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 6.708.706 1.890.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 3.451.426 2.847.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.947.961 17.968.130
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 15.531.541 9.467.669
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.251.855 51.384.592
TOPLAM VARLIKLAR
1.353.904.945 988.265.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 253.755.222 389.622.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
253.755.222 389.622.164
Banka Kredileri
84.789.630 140.390.907
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.353.098 1.095.287
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
167.612.494 203.015.170
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 45.120.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 639.866.416 270.501.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 688.324 1.185.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
639.178.092 269.316.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.527.440 1.239.105
Diğer Borçlar
7 123.351.232 81.906.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.351.232 81.906.467
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.661.525 9.424.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 14.406.073 2.833.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.553.763 19.853.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.553.763 19.853.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.083.121.671 775.379.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.121.671 775.379.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.013.570 1.651.860
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.013.570 1.651.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.013.570 1.651.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.368.828 52.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.880.644 5.362.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.880.644 5.362.319
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.263.042 7.067.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.099.384.713 782.446.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
238.454.901 189.971.408
Ödenmiş Sermaye
17 88.330.000 88.330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0
Sermaye Avansı
0
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.621.992 -905.854
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.621.992 -905.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.599.592 -2.079.928
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 977.600 1.174.074
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.018.965 7.093.969
Yasal Yedekler
9.018.965 7.093.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.527.824 28.828.363
Net Dönem Karı veya Zararı
49.200.104 66.624.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 16.065.331 15.847.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.520.232 205.819.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.353.904.945 988.265.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.700.920.423 10.107.761.624 2.501.565.309 5.188.813.472
Satışların Maliyeti
18 -3.586.212.172 -9.998.889.234 -2.436.407.284 -5.140.154.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.708.251 108.872.390 65.158.025 48.658.694
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
114.708.251 108.872.390 65.158.025 48.658.694
Genel Yönetim Giderleri
19 -40.846.435 -48.115.339 -23.369.410 -34.894.603
Pazarlama Giderleri
19 -7.072.498 -4.642.747 -3.857.993 -2.758.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 55.568.796 27.390.480 26.976.514 13.107.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -51.138.536 -13.842.374 -29.191.610 -6.341.982
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.219.578 69.662.410 35.715.526 17.770.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
90.387 72.830 90.387 69.378
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3.541 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.309.965 69.731.699 35.805.913 17.840.243
Finansman Gelirleri
21 8.658.406 9.661.258 5.126.658 5.637.301
Finansman Giderleri
21 -15.677.949 -26.431.527 -6.554.634 -13.148.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.290.422 52.961.430 34.377.937 10.328.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.273.842 -10.995.754 -7.421.729 -1.834.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -20.207.797 -15.144.223 -14.815.595 -6.082.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 5.933.955 4.148.469 7.393.866 4.247.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.016.580 41.965.676 26.956.208 8.494.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.016.580 41.965.676 26.956.208 8.494.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
816.476 1.545.363 856.356 738.791
Ana Ortaklık Payları
49.200.104 40.420.313 26.099.852 7.755.629
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-716.138 -127.055 -667.500 -127.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-649.580 -158.819 -649.580 -158.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-196.474 0 -147.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
129.916 31.764 129.916 31.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
129.916 31.764 129.916 31.764
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -2.464 0 29
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -2.464 0 29
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-716.138 -129.519 -667.500 -127.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.300.442 41.836.157 26.288.708 8.367.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
816.476 1.545.363 856.356 738.791
Ana Ortaklık Payları
48.483.966 40.290.794 25.432.352 7.628.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867671


BIST

Canlı Borsa
8.335 18:05
Değişim :  1,41% |  116,20
Önceki Kapanış :  8.219  
En Yüksek
8.379
En Düşük
8.239
Açılış: 8.239
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.508 -0,47  
Nasdaq CCO 13.219 0,14  
Xetra DAX DAX 15.387 0,41  
IPC MXX 50.875 -1,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.110 0,10  
Hisse Seneti İstatistikleri
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--167--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(02.10.2023 03:55:52-02.10.2023 03:55:53)