***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2020 19:05
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
871.307 29.216.060 -30.087.367 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.493 32.664.684 33.662.191 806.571 34.468.762
Dönem Karı (Zararı)
32.664.684 32.664.684 806.571 33.471.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.493 -2.493 -2.493
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-265.321 -265.321 -296.002 -561.323
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
232 232 -1.231 -999
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 1.223.860 -1.854.659 7.093.969 34.630.568 32.664.684 162.088.422 13.496.472 175.584.894
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.638 0 23.100.253 23.051.615 -39.881 23.011.734
Dönem Karı (Zararı)
23.100.253 23.100.253 -39.881 23.060.372
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.638 0 -48.638 -48.638
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.119 -1.119 3.345 2.226
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 1.125.436 -2.079.928 9.018.965 93.527.178 23.100.253 213.021.904 15.811.202 228.833.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.636.326 5.005.293
Dönem Karı (Zararı)
23.060.372 33.471.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.060.372 33.471.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.536.173 8.767.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.483.395 292.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.005.748 614.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
506.418 614.856
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.499.330 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.591.566 9.259.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-396.648 -1.396.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.852.112 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.507.433 -35.279.958
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -85.202.787 -6.305.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.316.634 -42.417.028
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 138.493.009 -2.353.898
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.533.845 15.796.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.103.978 6.958.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-377.497 -10.990
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
909.845 -1.942.470
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-433.790 -69.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -433.790 -78.063
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.717.673 87.999.252
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
327.287.376 280.791.342
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-392.106.009 -190.574.100
Ödenen Temettüler
0 -561.323
Ödenen Faiz
-7.626.934 -5.422.664
Alınan Faiz
3.727.894 3.765.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.484.863 92.935.065
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.433.561 14.034.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.918.424 106.969.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
299.204.345 89.418.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
324.122.769 196.387.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 324.310.567 299.588.289
Finansal Yatırımlar
5 265.092.263 243.359.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
265.092.263 243.359.233
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
265.092.263 243.359.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 470.445.699 389.817.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 122.930.944 97.934.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
347.514.755 291.883.055
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 9.852.380 1.740.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.852.380 1.740.097
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.702.799 388.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.702.799 388.348
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.896.922 1.896.922
Diğer Dönen Varlıklar
9 47.772 90.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
47.772 90.602
ARA TOPLAM
1.073.348.402 936.881.403
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.073.348.402 936.881.403
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 15.271.587 17.693.626
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.271.587 17.693.626
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 2.086.130 1.890.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.618.765 2.847.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 16.458.777 17.968.130
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 8.007.759 9.467.669
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.960.272 51.384.592
TOPLAM VARLIKLAR
1.119.308.674 988.265.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 326.967.603 389.622.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
326.967.603 389.622.164
Banka Kredileri
136.232.215 140.390.907
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.060.970 1.095.287
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
157.974.978 203.015.170
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.699.440 45.120.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 408.994.681 270.501.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 912.619 1.185.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
408.082.062 269.316.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.097.018 1.239.105
Diğer Borçlar
7 117.118.420 81.906.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
117.118.420 81.906.467
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.120.575 9.424.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 5.351.002 2.833.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.563.345 19.853.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.563.345 19.853.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
883.212.644 775.379.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
883.212.644 775.379.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.491.063 1.651.860
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.491.063 1.651.860
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.491.063 1.651.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
280.620 52.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.491.241 5.362.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.491.241 5.362.319
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.262.924 7.067.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
890.475.568 782.446.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.021.904 189.971.408
Ödenmiş Sermaye
17 88.330.000 88.330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0
Sermaye Avansı
0
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-954.492 -905.854
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-954.492 -905.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.079.928 -2.079.928
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.125.436 1.174.074
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.018.965 7.093.969
Yasal Yedekler
9.018.965 7.093.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.527.178 28.828.363
Net Dönem Karı veya Zararı
23.100.253 66.624.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 15.811.202 15.847.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
228.833.106 205.819.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.119.308.674 988.265.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.199.355.114 4.918.948.150
Satışların Maliyeti
18 -1.149.804.888 -4.858.734.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.550.226 60.213.695
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
49.550.226 60.213.695
Genel Yönetim Giderleri
19 -17.477.025 -13.220.736
Pazarlama Giderleri
19 -3.214.505 -1.883.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 28.592.282 14.282.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -21.946.927 -7.500.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.504.051 51.891.544
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 3.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.504.051 51.891.455
Finansman Gelirleri
21 3.531.749 4.023.957
Finansman Giderleri
21 -9.123.315 -13.282.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.912.485 42.632.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.852.113 -9.161.190
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -5.392.202 -9.061.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.459.911 -99.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.060.372 33.471.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.060.372 33.471.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.881 806.571
Ana Ortaklık Payları
23.100.253 32.664.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.638 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-48.638 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -2.493
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.493
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.638 -2.493
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.011.734 33.468.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.881 806.571
Ana Ortaklık Payları
23.051.615 32.662.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841951


BIST

Canlı Borsa
8.067 13:42
Değişim :  0,83% |  66,46
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
8.002
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.572 -1,33  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1920--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(22.09.2023 13:59:45-22.09.2023 13:59:45)