***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2020 20:42
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 -2.117.583 1.060.632 6.222.662 -15.386.934 21.066.630 99.175.407 11.612.318 110.787.725
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.060.632 -1.060.632 -3.175.800 -3.175.800 -3.175.800
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21.066.630 -21.066.630 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.721 262.924 27.195.593 27.624.238 1.558.054 29.182.292
Dönem Karı (Zararı)
27.195.593 27.195.593 1.558.054 28.753.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
165.721 262.924 428.645 428.645
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-184.561 -184.561
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-99 -99 1.323 1.224
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 2.503.797 27.195.593 123.623.746 12.987.134 136.610.880
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 2.503.797 27.195.593 123.623.746 12.987.134 136.610.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
871.307 26.324.286 -27.195.593 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.279 -225.269 66.624.930 66.347.382 3.158.135 69.505.517
Dönem Karı (Zararı)
66.624.930 66.624.930 3.158.135 69.783.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.279 -225.269 -277.548 -277.548
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-295.995 -295.995
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
280 280 -1.536 -1.256
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.258.910 85.721.576
Dönem Karı (Zararı)
69.783.065 28.753.647
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
69.783.065 28.753.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.521.302 37.107.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.381.092 1.160.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.234.286 4.807.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.666.300 998.095
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.567.986 3.809.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.237.441 23.959.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.478.581 282.482
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.150.264 6.897.443
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.200 -597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.742.113 31.129.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.212.814 -172.431.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.339.399 31.242.573
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -49.428.840 150.923.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.813.312 21.395.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.562.254 96.991.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-309.875 -528.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.993.469 -10.740.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.382.947 -2.438.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.511 4.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.392.458 -2.443.367
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.371.445 -66.021.285
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
385.423.227 188.213.447
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-193.724.426 -232.414.915
Ödenen Temettüler
-295.995 -184.561
Ödenen Faiz
-48.796.460 -35.262.692
Alınan Faiz
19.765.099 13.627.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.247.408 17.261.324
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.538.428 27.182.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
209.785.836 44.444.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.418.509 44.974.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
299.204.345 89.418.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 299.588.289 89.481.353
Finansal Yatırımlar
5 243.359.233 168.667.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
243.359.233 168.667.169
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
243.359.233 168.667.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 389.817.912 409.905.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
97.934.857 100.837.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
291.883.055 309.068.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 1.740.097 952.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.740.097 952.490
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 388.348 1.014.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
388.348 1.014.180
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.896.922 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 90.602 55.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
90.602 55.934
ARA TOPLAM
936.881.403 670.076.852
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
936.881.403 670.076.852
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 17.693.626 6.819.749
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.693.626 6.819.749
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 1.890.050 1.861.303
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.847.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.968.130 2.024.207
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 9.467.669 6.445.923
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.384.592 18.668.436
TOPLAM VARLIKLAR
988.265.995 688.745.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 389.622.164 190.574.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
389.622.164 190.574.100
Banka Kredileri
140.390.907 48.304.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.095.287
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
203.015.170 142.269.653
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.120.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 270.501.671 319.930.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.185.308 918.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
269.316.363 319.012.051
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.239.105 910.067
Diğer Borçlar
7 81.906.467 8.067.109
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
81.906.467 8.067.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Devlet Teşvik ve Yardımları
9.424.009 3.593.080
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.833.067 1.813.921
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.853.330 19.330.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.853.330 19.330.511
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
775.379.813 544.219.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
775.379.813 544.219.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.651.860 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.651.860 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.651.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.857 4.185.861
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.362.319 3.729.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.362.319 3.724.308
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 4.939
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.067.036 7.915.108
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
782.446.849 552.134.408
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
189.971.408 123.623.746
Ödenmiş Sermaye
17 88.330.000 88.330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0
Sermaye Avansı
0
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-905.854 -628.306
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-905.854 -628.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.079.928 -1.854.659
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.174.074 1.226.353
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.093.969 6.222.662
Yasal Yedekler
7.093.969 6.222.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.828.363 2.503.797
Net Dönem Karı veya Zararı
66.624.930 27.195.593
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 15.847.738 12.987.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
205.819.146 136.610.880
TOPLAM KAYNAKLAR
988.265.995 688.745.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 16.376.452.251 11.590.717.076
Satışların Maliyeti
18 -16.189.397.049 -11.459.151.451
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
187.055.202 131.565.625
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
187.055.202 131.565.625
Genel Yönetim Giderleri
19 -80.513.008 -68.835.530
Pazarlama Giderleri
19 -10.768.782 -7.768.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 67.700.394 29.783.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -44.372.326 -25.279.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.101.480 59.465.580
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
72.830 151.540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.541 -6.031
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
119.170.769 59.611.089
Finansman Gelirleri
21 20.086.199 13.663.345
Finansman Giderleri
21 -52.323.639 -37.623.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.933.329 35.651.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.150.264 -6.897.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -20.115.693 -11.897.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.965.429 5.000.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.783.065 28.753.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.783.065 28.753.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.158.135 1.558.053
Ana Ortaklık Payları
66.624.930 27.195.594
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-277.548 438.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-281.586 328.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-52.279 175.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.317 -65.731
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -9.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-9.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-277.548 428.645
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.505.517 29.182.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.158.135 1.558.053
Ana Ortaklık Payları
66.347.382 27.624.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815278


BIST

Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--296--//-//192.168.116.194--//-//1 sn-(23.09.2023 13:07:39-23.09.2023 13:07:40)