***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 18:41
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 -2.117.583 1.060.632 6.222.662 -15.386.934 21.066.630 99.175.407 11.612.319 110.787.726
Transferler
21.066.630 -21.066.630 36.160.202 792.640 36.952.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.224 174.076 35.918.756 35.918.756 792.640 36.711.396
Dönem Karı (Zararı)
35.918.756 241.446 241.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.224 174.076
Kar Payları
16 -184.545 -184.545
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-19 -19 276 257
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 -2.050.359 1.234.708 6.222.662 5.679.677 35.918.756 135.335.590 12.220.690 147.556.280
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454
Transferler
871.307 29.216.060 -30.087.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.055 55.069.864 54.942.809 2.605.866 57.548.675
Dönem Karı (Zararı)
55.069.864 55.069.864 2.605.866 57.675.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.055 -127.055 -127.055
Kar Payları
-295.987 -295.987
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-36.945 165 -36.780 -863 -37.643
Dönem Sonu Bakiyeler
16 88.330.000 1.189.408 -1.981.714 7.093.969 34.895.822 55.069.864 184.597.349 15.296.150 199.893.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.173.284 43.830.984
Dönem Karı (Zararı)
57.675.730 36.711.396
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57.675.730 36.711.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.907.386 20.005.256
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 842.621 863.108
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.457.230 686.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.180.684 686.632
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19.276.546 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.767.072 17.073.435
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23.767.072 17.073.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.440.960 1.382.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-715.377 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.200 -597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.074.779 -5.060.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -585.554.866 -36.814.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.065.120 13.596.992
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 540.293.161 9.232.402
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.401.604 8.924.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.657.895 51.656.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-274.985 -439.191
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.209.626 -7.386.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.626.205 -2.093.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.583 597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-353.303 -2.093.719
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-19.281.485 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.533.220 -59.597.124
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
271.733.590 184.375.764
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.574.100 -232.414.915
Ödenen Temettüler
16 -296.011 -184.545
Ödenen Faiz
-35.550.728 -19.977.490
Alınan Faiz
15.220.469 8.604.062
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.080.299 -17.859.262
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.290.265 2.007.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.370.564 -15.851.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.418.509 44.974.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
269.789.073 29.122.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 269.910.387 89.481.353
Finansal Yatırımlar
5 166.623.430 168.667.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
166.623.430 168.667.169
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
166.623.430 168.667.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 976.806.537 410.533.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 51.092.962 100.837.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
925.713.575 309.696.129
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 1.650.303 952.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.650.303 952.490
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.203.039 1.014.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.203.039 1.014.180
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
9 29.121 55.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29.121 55.934
ARA TOPLAM
1.416.222.817 670.704.283
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.416.222.817 670.704.283
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 15.771.090 6.819.749
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.771.090 6.819.749
Maddi Duran Varlıklar
10 1.620.630 1.861.303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.769.250 2.024.207
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.281.485 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 9.005.462 4.734.556
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.965.171 16.957.069
TOPLAM VARLIKLAR
1.465.187.988 687.661.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 275.228.871 190.574.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.228.871 190.574.100
Banka Kredileri
81.518.910 48.304.447
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
193.709.961 142.269.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 860.223.672 319.930.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 360.716 918.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
859.862.956 319.012.051
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.143.135 910.067
Diğer Borçlar
7 103.428.646 8.067.109
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103.428.646 8.067.109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.555.528 1.813.921
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.925.810 19.957.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.925.810 19.957.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.260.505.662 541.253.651
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.260.505.662 541.253.651
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.788.827 3.729.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.788.827 3.724.308
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 4.939
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.788.827 3.729.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.265.294.489 544.982.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.597.349 129.691.320
Ödenmiş Sermaye
16 88.330.000 88.330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0
Sermaye Avansı
0
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-792.306 -628.306
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-792.306 -628.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.981.714 -1.854.659
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 1.189.408 1.226.353
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.093.969 6.222.662
Yasal Yedekler
7.093.969 6.222.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.895.822 5.679.597
Net Dönem Karı veya Zararı
55.069.864 30.087.367
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 15.296.150 12.987.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
199.893.499 142.678.454
TOPLAM KAYNAKLAR
1.465.187.988 687.661.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 14.064.589.044 7.186.803.608 3.956.827.422 2.796.627.184
Satışların Maliyeti
17 -13.916.399.686 -7.088.597.830 -3.917.510.452 -2.762.209.471
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.189.358 98.205.778 39.316.970 34.417.713
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
148.189.358 98.205.778 39.316.970 34.417.713
Genel Yönetim Giderleri
18 -62.790.445 -34.431.258 -14.675.106 -11.113.737
Pazarlama Giderleri
18 -7.240.066 -5.208.894 -2.597.319 -1.966.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 51.699.380 14.040.912 24.308.899 5.570.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -33.772.623 -9.473.550 -19.930.250 -4.203.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.085.604 63.132.988 26.423.194 22.705.065
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
72.830 597 0 597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.541 -572 0 -572
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.154.893 63.133.013 26.423.194 22.705.090
Finansman Gelirleri
20 15.278.938 9.029.636 5.617.679 3.220.026
Finansman Giderleri
20 -39.046.010 -25.704.740 -12.614.483 -10.047.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.387.821 46.457.909 19.426.390 15.877.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.712.091 -9.746.513 -3.716.338 -3.410.524
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -18.951.233 -9.774.694 -3.807.010 -3.272.740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.239.142 28.181 90.672 -137.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.675.730 36.711.396 15.710.052 12.466.940
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.675.730 36.711.396 15.710.052 12.466.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.605.866 792.640 1.060.503 91.015
Ana Ortaklık Payları
55.069.864 35.918.756 14.649.549 12.375.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-164.000 67.224 -34.481 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.819 84.030 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-36.945 -34.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.764 -16.806 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 174.222 0 -183
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.460 0 -183
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-1.460 -183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 175.682 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 175.682 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-164.000 241.446 -34.481 -183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.511.730 36.952.842 15.675.571 12.466.757
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.605.866 792.640 1.060.503 91.015
Ana Ortaklık Payları
54.905.864 36.160.202 14.615.068 12.375.742http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794988


BIST
Canlı Borsa
8.335 18:05
Değişim :  1,41% |  116,20
Önceki Kapanış :  8.219  
En Yüksek
8.379
En Düşük
8.239
Açılış: 8.239
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.666 0,35  
Nasdaq CCO 13.201 0,83  
Xetra DAX DAX 15.387 0,41  
IPC MXX 51.555 0,25  
Shanghai Composite SHCOMP 3.110 0,10  
Hisse Seneti İstatistikleri
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--750--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(01.10.2023 14:19:49-01.10.2023 14:19:49)