***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 20:30
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 276.318.048 -3.251.171 4.497.588 -122.691.844 -47.441.595 -170.133.439 -157.775.575 -157.775.575
Diğer Düzeltmeler
4.497.588 -122.691.844 -47.441.595 -170.133.439 -157.775.575 -157.775.575
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.200.000 23.141.114 3.435 276.318.048 -3.251.171
Transferler
-47.441.595 47.441.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.669.148 889.897 -28.386.430 -28.386.430 0
Dönem Karı (Zararı)
-28.386.430 -28.386.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.669.148 889.897
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 307.987.196 -2.361.274 4.497.588 -170.133.439 -28.386.430 -198.519.869 161.948.190 161.948.190
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 375.769.985 -2.850.327 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 -226.486.477 201.275.318 201.275.318
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.200.000 23.141.114 3.435 375.769.985 -2.850.327 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 -226.486.477 201.275.318 201.275.318
Transferler
-57.607.206 57.607.206 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.389.471 10.450 -23.188.167 -23.188.167 0
Dönem Karı (Zararı)
-23.188.167 -23.188.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.389.471 10.450
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.839.877 4.497.588 -226.486.477 -23.188.167 -255.845.329 186.487.072 186.487.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.758.700 18.836.687
Dönem Karı (Zararı)
-23.188.167 -28.386.430
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.188.167 -28.386.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.153.888 46.234.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.823.113 2.219.669
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
156.615
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
156.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
389.853 740.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
382.610 304.133
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.770
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.243 345.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.988.845 22.657.962
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-488.843 -54.742
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
45.085.647 23.458.724
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.106.109 16.269.565
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.714.068 -17.015.585
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.118.872 26.244.818
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.038 34.897
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-33.038 34.897
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.052.628 -5.663.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.426.004 1.306.955
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21 72.560.528 7.813.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 1.109.140 -62.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 71.451.388 7.876.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.921.571 -1.086.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.921.571 -1.086.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.033.398 -3.583.084
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.848.846 -2.605.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.162.156 -1.630.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.118.926 7.097.193
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.281.082 -8.728.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.986.046 -86.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-64.640.673 -1.610.732
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-64.640.673 -1.610.732
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.445.145 1.924.502
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.445.145 1.924.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.974.133 2.171.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.499.196 -6.348.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-525.063 8.520.574
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.391.725 19.154.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-582.682 -318.519
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.343 240
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.769.140 -1.070.472
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-88.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.169.783 -1.125.214
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.169.783 -1.125.214
Alınan Faiz
488.842 54.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.648.518 -19.923.354
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.602.210 -2.356.166
Kredilerden Nakit Girişleri
19.602.210 -2.356.166
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.100.432 500.429
Ödenen Faiz
-34.150.296 -18.067.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.341.042 -2.157.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.341.042 -2.157.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.435.256 3.855.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.776.298 1.698.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.776.298 1.435.256
Ticari Alacaklar
178.453.158 251.751.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 17.257.139 16.257.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 161.196.019 235.493.487
Diğer Alacaklar
9.184.100 6.262.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.184.100 6.262.529
Stoklar
9 58.963.605 62.082.876
Peşin Ödenmiş Giderler
13.291.510 5.442.664
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.291.510 5.442.664
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
73.594 20.637
Diğer Dönen Varlıklar
13.216.644 19.715.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.216.644 19.715.840
ARA TOPLAM
288.958.909 346.711.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.958.909 346.711.097
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.234.805 1.146.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.234.805 1.146.605
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.234.805 1.146.605
Ticari Alacaklar
4.560.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.560.148
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.102.428 1.069.390
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
480.183 485.339
Maddi Duran Varlıklar
11 547.756.577 547.106.454
Arazi ve Arsalar
171.115.000 171.115.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.297.474 2.434.275
Binalar
67.715.000 60.155.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
293.895.743 300.254.950
Taşıtlar
173.982 240.824
Mobilya ve Demirbaşlar
1.134.340 1.155.451
Özel Maliyetler
193.123 222.942
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.740.930 5.148.383
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
5.490.985 6.379.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
833.285 986.111
Bilgisayar Yazılımları
833.285 986.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18.b 52.773.130 47.479.116
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
608.740.556 598.273.015
TOPLAM VARLIKLAR
897.699.465 944.984.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 199.903.912 178.506.488
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 199.903.912 178.506.488
Banka Kredileri
7 194.462.901 171.411.577
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 845.366 2.315.529
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.595.645 4.779.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 32.868.870 32.211.151
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 32.868.870 32.211.151
Banka Kredileri
7 32.868.870 32.211.151
Ticari Borçlar
159.393.636 158.269.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 66.360.389 61.241.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 93.033.247 97.028.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.734.763 2.748.717
Diğer Borçlar
62.669.598 50.699.415
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 45.549.487 40.714.568
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.120.111 9.984.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 68.215.584 132.856.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 68.215.584 132.856.257
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.020.304 4.091.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.976.631 3.053.755
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.043.673 1.037.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.470.186 7.001.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.470.186 7.001.664
ARA TOPLAM
538.276.853 566.384.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
538.276.853 566.384.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
135.057.377 139.320.021
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 135.057.377 139.320.021
Banka Kredileri
7 130.144.304 135.020.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 4.913.073 4.299.892
Diğer Borçlar
30.234.844 30.234.844
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30.234.844 30.234.844
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.643.319 7.769.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.643.319 7.769.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.935.540 177.324.339
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
711.212.393 743.708.794
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
186.487.072 201.275.318
Ödenmiş Sermaye
14.a 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14.b 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14.c 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
381.319.579 372.919.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
381.319.579 372.919.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.839.877 -2.850.327
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
384.159.456 375.769.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
14.d 4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-226.486.477 -168.879.271
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.188.167 -57.607.206
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
186.487.072 201.275.318
TOPLAM KAYNAKLAR
897.699.465 944.984.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 216.119.915 197.046.079
Satışların Maliyeti
19 -164.395.938 -154.327.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.723.977 42.718.102
BRÜT KAR (ZARAR)
51.723.977 42.718.102
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.482.819 -10.904.710
Pazarlama Giderleri
20 -8.071.647 -7.031.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.456.914 17.627.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.944.108 -16.658.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.682.317 25.751.498
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -5.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33.038 -34.897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.710.199 25.716.601
Finansman Giderleri
24 -61.950.994 -59.766.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.240.795 -34.049.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.052.628 5.663.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.b 6.052.628 5.663.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.188.167 -28.386.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.188.167 -28.386.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-23.188.167 -28.386.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.399.921 32.559.045
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.389.471 31.669.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.063 1.112.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.613 -222.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.613 -222.474
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.399.921 32.559.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.788.246 4.172.615
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.788.246 4.172.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778124


BIST

Canlı Borsa
5.074 15:09
Değişim :  1,93% |  96,27
Önceki Kapanış :  4.978  
En Yüksek
5.092
En Düşük
5.025
Açılış: 5.046
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.590 2,18  
Nasdaq CCO 11.468 4,41  
Xetra DAX DAX 14.397 0,29  
IPC MXX 51.767 3,18  
Shanghai Composite SHCOMP 3.165 0,45  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1788--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(01.12.2022 15:26:36-01.12.2022 15:26:36)