***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2018 19:55
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.900.000 23.141.114 3.435 188.209.994 -1.406.270 185.892.994 4.497.588 -56.374.392 -66.317.452 113.654.017 113.654.017
Transferler
-66.317.452 -66.317.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-28.771.741 -28.771.741 -28.771.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-910.730 -910.730 -910.730
Sermaye Arttırımı
5.300.000 5.300.000 5.300.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 188.209.994 -2.317.000 185.892.994 4.497.588 -122.691.844 -28.771.741 -151.463.585 89.271.546 89.271.546
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 276.318.048 -3.251.171 273.066.877 4.497.588 -122.691.844 -47.441.595 -170.133.439 157.775.575 157.775.575
Transferler
-47.441.595 47.441.595 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.669.148 889.897 889.897 -28.386.430 -28.386.430 4.172.615 4.172.615
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.669.148 889.897 889.897 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 307.987.196 -2.361.274 305.625.922 4.497.588 -170.133.439 -28.386.430 198.519.869 161.948.190 161.948.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.836.687 18.494.962
Dönem Karı (Zararı)
-28.386.430 -28.771.741
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.386.430 -28.771.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.234.441 32.587.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.219.669 6.128.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
740.295 819.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
304.133 128.366
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.770 136.012
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
345.392 555.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.657.962 13.411.598
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.742 -17.512
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.458.724 17.763.956
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16.269.565 325.263
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-17.015.585 -4.660.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.244.818 11.829.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 34.897 77.488
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 34.897 77.488
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -5.663.200 320.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.306.955 15.586.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21 7.813.967 6.769.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -62.171 -860.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 7.876.138 7.629.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.086.388 547.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.086.388 547.724
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.583.084 9.051.163
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.605.422 -3.163.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.630.810 9.760.148
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 7.097.193 8.497.756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -8.728.003 1.262.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.928 -228.755
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.924.502 3.868.378
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.924.502 3.868.378
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -1.610.732 -12.321.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.171.850 1.303.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.348.724 1.395.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.520.574 -91.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.154.966 19.402.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-318.519 -915.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
240 8.758
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.070.472 -775.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.125.214 -793.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.125.214 -793.167
Alınan Faiz
54.742 17.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.923.354 -18.700.183
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.300.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 5.300.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.356.166
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -2.356.166
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.582.127
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.582.127
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
500.429 -5.837.306
Ödenen Faiz
-18.067.617 -14.580.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.157.139 -980.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -2.157.139 -980.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.855.647 1.292.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.698.508 311.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.698.508 3.855.647
Ticari Alacaklar
199.226.266 190.024.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 12.321.987 12.259.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 186.904.279 177.764.832
Diğer Alacaklar
4.126.648 3.040.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.126.648 3.040.260
Stoklar
9 56.044.621 53.163.840
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.844.057 7.454.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.215 8.455
Diğer Dönen Varlıklar
18.835.293 12.486.569
ARA TOPLAM
289.783.608 270.033.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.783.608 270.033.565
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.102.505 1.102.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.123.098 1.157.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
495.650 495.650
Maddi Duran Varlıklar
11 493.095.227 454.491.328
Arazi ve Arsalar
142.075.775 142.075.775
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.294.607 1.485.486
Binalar
33.360.733 34.164.743
Tesis, Makine ve Cihazlar
304.345.000 263.641.725
Taşıtlar
349.301 404.855
Mobilya ve Demirbaşlar
1.127.214 1.164.686
Özel Maliyetler
237.851 267.669
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.036.473 3.276.364
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
7.268.273 8.010.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.191.558 1.303.477
Bilgisayar Yazılımları
1.191.558 1.303.477
Peşin Ödenmiş Giderler
215.511 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
215.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 35.669.449 38.146.010
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
532.892.998 496.696.964
TOPLAM VARLIKLAR
822.676.606 766.730.529
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 189.920.321 164.837.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.920.321 164.837.127
Banka Kredileri
185.560.302 159.470.308
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.023.967 2.016.894
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.336.052 3.349.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 68.383.467 79.642.500
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 68.383.467 79.642.500
Banka Kredileri
7 68.383.467 79.642.500
Ticari Borçlar
137.685.667 123.749.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 41.764.912 34.667.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 95.920.755 89.081.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.498.769 3.585.697
Diğer Borçlar
81.491.176 73.848.958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 71.161.894 65.444.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.329.282 8.404.781
Ertelenmiş Gelirler
10 85.186.272 86.797.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
85.186.272 86.797.004
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.907.419 2.534.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.878.029 1.595.677
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.029.390 938.620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.352.527 775.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.352.527 775.909
ARA TOPLAM
577.425.618 535.770.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.425.618 535.770.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 73.872.290 63.807.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 73.872.290 63.807.799
Banka Kredileri
67.420.284 57.775.963
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.452.006 6.031.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.430.508 9.376.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.430.508 9.376.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.302.798 73.184.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
660.728.416 608.954.954
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.948.190 157.775.575
Ödenmiş Sermaye
14 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
305.625.922 273.066.877
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
305.625.922 273.066.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.361.274 -3.251.171
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.987.196 276.318.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-170.133.439 -122.691.844
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.386.430 -47.441.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.948.190 157.775.575
TOPLAM KAYNAKLAR
822.676.606 766.730.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 197.046.079 135.945.402
Satışların Maliyeti
15 -154.327.977 -121.850.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.718.102 14.095.252
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
42.718.102 14.095.252
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.031.139 -5.934.203
Pazarlama Giderleri
16 -10.904.710 -8.719.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.627.503 5.589.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -16.658.258 -1.084.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.751.498 3.946.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
42.179
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -34.897 -77.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.716.601 3.911.580
Finansman Giderleri
-59.766.231 -32.362.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.049.630 -28.451.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.663.200 -320.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 5.663.200 -320.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.386.430 -28.771.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.386.430 -28.771.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.386.430 -28.771.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.559.045 -910.730
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.669.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.112.371 -1.138.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-222.474 227.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-222.474 227.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.559.045 -910.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.172.615 -29.682.471
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.172.615 -29.682.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699459


BIST

Canlı Borsa
4.874 17:59
Değişim :  0,33% |  16,13
Önceki Kapanış :  4.858  
En Yüksek
4.891
En Düşük
4.808
Açılış: 4.857
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.194 0,28  
Nasdaq CCO 11.285 0,99  
Xetra DAX DAX 14.541 0,01  
IPC MXX 51.770 -0,43  
Shanghai Composite SHCOMP 3.102 0,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--764--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(26.11.2022 23:05:30-26.11.2022 23:05:30)