***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 23:29
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.900.000 23.141.114 3.435 1.394.160 204.054.598 4.497.588 -61.868.871 -42.346.745 150.775.279 150.775.279
Diğer Düzeltmeler
-15.844.604 23.901.102 23.940.122 31.996.620 31.996.620
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21.900.000 23.141.114 3.435 1.394.160 188.209.994 4.497.588 -37.967.769 -18.406.623 182.771.899 182.771.899
Transferler
-18.406.623 18.406.623
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.800.430 -66.317.452 -69.117.882 -69.117.882
Dönem Karı (Zararı)
-66.317.452 66.317.452 66.317.452
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.800.430 -2.800.430 -2.800.430
Dönem Sonu Bakiyeler
21.900.000 23.141.114 3.435 -1.406.270 188.209.994 4.497.588 -56.374.392 -66.317.452 113.654.017 113.654.017
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.900.000 23.141.114 3.435 -1.406.270 188.209.994 4.497.588 -56.374.392 -66.317.452 113.654.017 113.654.017
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21.900.000 23.141.114 3.435 -1.406.270 188.209.994 4.497.588 -56.374.392 -66.317.452 113.654.017 113.654.017
Dönem Karı (Zararı)
-47.441.595 38.821.558 38.821.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.884.901 88.108.054
Sermaye Arttırımı
5.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -3.251.171 276.318.048 4.497.588 -122.691.844 -47.441.595 157.775.575 157.775.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.140.712 11.188.425
Dönem Karı (Zararı)
-47.441.595 -66.317.452
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-47.441.595 -66.317.452
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.190.630 67.368.398
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21,23 1.548.922 12.378.425
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.942.569 -82.681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.043.239 459.435
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -498.394
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-100.670 -43.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
817.891 1.125.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -5.197 38.991
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 521.434 -78.374
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 301.654 1.164.993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.637.490 31.609.625
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-56.544 -90.952
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 36.731.926 32.359.147
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 12.652.550 5.435.525
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -11.690.442 -6.094.095
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31.425.797 21.654.305
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25b -7.572.312 858.652
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-609.727 -175.538
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -609.727 -175.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.648.013 11.247.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.987.521 7.320.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -4.056.971 -2.122.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -61.930.550 9.442.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
861.365 -3.058.421
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 861.365 -3.058.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -7.079.073 10.277.098
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.478.540 -1.968.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.849.041 -4.274.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 14.238.270 7.627.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.610.771 -11.901.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 825.108 538.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.240.301 2.957.173
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.240.301 2.957.173
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 61.158.857 -3.055.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258.475 2.510.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-517.434 2.759.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
775.909 -249.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.397.048 12.297.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.259.269 -1.098.165
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.933 -11.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.419.591 -3.105.887
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -78.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
952.531 179.438
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
952.531 179.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.360.714 -3.297.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.360.714 -3.297.527
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.952
Alınan Faiz
56.544 90.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.157.991 -10.034.647
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.300.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.300.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.843.699 2.668.886
Kredilerden Nakit Girişleri
7 2.843.699 2.668.886
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.753.031 16.347.378
Ödenen Faiz
-29.548.659 -29.050.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.563.130 -1.952.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.563.130 -1.952.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.292.517 3.244.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.855.647 1.292.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.855.647 1.292.517
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
190.024.648 116.502.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,28 12.259.816 8.202.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 177.764.832 108.299.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.040.260 3.901.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.040.260 3.901.625
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 53.163.840 46.262.082
Peşin Ödenmiş Giderler
7.454.146 3.975.606
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.454.146 3.975.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.455 11.388
Diğer Dönen Varlıklar
12.486.569 11.969.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 12.486.569 11.969.135
ARA TOPLAM
270.033.565 183.914.973
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
270.033.565 183.914.973
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.102.504 1.102.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar

Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.102.504 1.102.500
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.157.995 1.057.325
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 495.650 436.357
Maddi Duran Varlıklar
14 454.491.328 362.265.227
Arazi ve Arsalar
142.075.775 108.955.486
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.485.486 1.392.960
Binalar
34.164.743 25.026.101
Tesis, Makine ve Cihazlar
263.641.725 218.237.343
Taşıtlar
404.855 272.067
Mobilya ve Demirbaşlar
1.164.686 1.088.169
Özel Maliyetler
267.669 56.899
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.276.364 3.289.918
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8.010.025 3.946.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.303.477 318.789
Bilgisayar Yazılımları
1.303.477 318.789
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25b 38.146.010 28.574.942
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
496.696.964 393.755.140
TOPLAM VARLIKLAR
766.730.529 577.670.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 164.837.127 162.565.228
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
164.837.127 162.565.228
Banka Kredileri
159.470.308 158.204.634
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.016.894 1.760.624
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.349.925 2.599.970
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 79.642.500 40.146.007
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.642.500 40.146.007
Banka Kredileri
79.642.500 40.146.007
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
123.749.215 88.247.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,28 34.667.719 20.429.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 89.081.496 67.818.175
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16a 3.585.697 2.760.589
Diğer Borçlar
73.848.958 64.414.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,28 65.444.177 60.250.193
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.404.781 4.164.480
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 86.797.004 25.638.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
86.797.004 25.638.147
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.534.297 2.086.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16b 1.595.677 1.669.721
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 938.620 417.186
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
775.909 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
775.909
ARA TOPLAM
535.770.707 385.859.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.770.707 385.859.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 63.807.799 70.434.083
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.807.799 70.434.083
Banka Kredileri
57.775.963 67.759.223
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.031.836 2.674.860
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.376.448 7.722.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16c 9.376.448 7.722.838
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.184.247 78.156.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
608.954.954 464.016.096
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.775.575 113.654.017
Ödenmiş Sermaye
18a 27.200.000 21.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18b 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18c 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
273.066.877 186.803.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18e 273.066.877 186.803.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18e -3.251.171 -1.406.270
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
276.318.048 188.209.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18d 4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-122.691.844 -56.374.392
Net Dönem Karı veya Zararı
-47.441.595 -66.317.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
157.775.575 113.654.017
TOPLAM KAYNAKLAR
766.730.529 577.670.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 314.682.401 246.194.765
Satışların Maliyeti
19 -254.610.583 -218.839.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.071.818 27.355.098
BRÜT KAR (ZARAR)
60.071.818 27.355.098
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.813.214 -11.952.508
Pazarlama Giderleri
20 -19.377.668 -17.903.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 15.905.872 7.678.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -15.287.766 -6.065.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.499.042 -888.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 609.727 175.982
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -11.267 -5.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 100.670 43.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.198.172 -674.197
Finansman Giderleri
24 -79.212.079 -64.784.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-55.013.907 -65.458.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.572.312 -858.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25b 7.572.312 -858.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.441.595 -66.317.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.441.595 -66.317.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-47.441.595 -66.317.452
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
86.263.153 -2.800.430
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.844.901 -2.800.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
88.108.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
88.108.054
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.263.153 -2.800.430
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.821.558 -69.117.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.821.558 -69.117.882



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665207


BIST




Canlı Borsa
5.069 15:33
Değişim :  1,83% |  91,26
Önceki Kapanış :  4.978  
En Yüksek
5.092
En Düşük
5.025
Açılış: 5.046
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.590 2,18  
Nasdaq CCO 11.468 4,41  
Xetra DAX DAX 14.397 0,29  
IPC MXX 51.767 3,18  
Shanghai Composite SHCOMP 3.165 0,45  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1407--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(01.12.2022 15:50:48-01.12.2022 15:50:49)