***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 18:14
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-90.524 -90.524 -96.057 -186.581
Transferler
-22.665 4.891.949 -4.869.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-602.642 -22.273 9.641 11.015.272 10.399.998 10.855.910 21.255.908
Dönem Karı (Zararı)
11.015.272 10.399.998 10.855.910 21.255.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-602.642 -22.273 9.641 -615.274 -722.196 -1.337.470
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -1.085.616 -391.250 19.810 1.714.917 -42.649.709 11.015.272 8.301.418 78.037.218 86.338.636
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
33.712.840 -33.712.840
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -10.099.491 14.090.091 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Transferler
14.090.091 -14.090.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.608 133.790 -13.049 13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207
Dönem Karı (Zararı)
13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.608 133.790 -13.049 138.349 -1.272.349 -1.134.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
61.739.978 61.739.978 61.739.978
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-504.879 -150.301 796.178 -4.201.419 -4.060.421 4.060.421 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.709.879 -389.868 64.781 2.511.095 61.529.159 13.866.843 117.486.167 131.995.433 249.481.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-390.574 -4.132.225
Dönem Karı (Zararı)
20 24.022.207 22.593.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.476.559 -6.049.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 2.855.543 1.399.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.970.799 461.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.360.337 394.094
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.610.462 67.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 -5.513.915 -1.997.572
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -14.155.413 -4.597.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 8.641.498 2.600.417
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.049 9.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.049 9.641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.322.873 2.760.627
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-145.692 -8.683.274
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-145.692 -8.683.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.738.859 -18.814.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.998.853 278.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.995.762 278.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.953.599 -7.365.163
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.301 -13.081.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.928.298 5.716.514
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
487.840 5.513.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.895.786 1.984.055
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.879 -8.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.891.907 1.992.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
658.766 -877.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
356.652 3.074.251
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-485.311 627.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
841.963 2.446.635
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-17.058.254 -17.144.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.127.197 -4.277.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.127.197 -4.277.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
759.907 -2.270.289
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.202.328 -1.533.673
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.847 -328.263
YATIRIM FA Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
61.739.978 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-74.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.220.997 -2.700.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.220.997 -2.700.647
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 12.060.000
Alınan Faiz
688.412 129.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.021.465 -5.195.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.572 -6.785.261
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.572 -6.785.261
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-258.466 -278.463
Ödenen Faiz
-8.641.498 -2.600.417
Alınan Faiz
13.467.001 4.468.275
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.087.922 160.976
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-73.649 -22.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.161.571 138.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.911.105 6.068.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.749.534 6.206.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.749.534 77.911.105
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 23.570.394 22.182.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.567.303 22.182.003
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 24.331.246 23.456.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.543.037 14.433.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.788.209 9.022.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 71.868.220 72.356.060
Peşin Ödenmiş Giderler
17.825.957 6.888.765
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 17.825.957 6.888.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.914.664 7.256.123
Diğer Dönen Varlıklar
3.563.385 3.373.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 3.563.385 3.373.380
ARA TOPLAM
145.823.400 213.423.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.823.400 213.423.668
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
67.999 81.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
67.999 81.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 67.999 81.048
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 27.893.674 27.818.697
Diğer Alacaklar
43.804.492 30.725.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.782.178 30.703.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.314 22.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.753.384 3.850.686
Maddi Duran Varlıklar
147.246.380 8.500.167
Binalar
13 121.528.750 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 6.890.460 5.777.651
Taşıtlar
13 331.388 401.180
Mobilya ve Demirbaşlar
13 382.972 394.798
Özel Maliyetler
13 143.500 164.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.969.310 1.762.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 783.058 1.035.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 119.827 154.318
Lisanslar
15 119.827 154.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 6.444.827 3.136.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
230.113.641 75.302.264
TOPLAM VARLIKLAR
375.937.041 288.725.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.526.399 1.702.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.526.399 1.702.567
Banka Kredileri
8 1.279.624 1.140.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 246.775 561.775
Ticari Borçlar
26.240.762 14.344.976
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 73.134 69.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.167.628 14.275.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.474.105 1.815.339
Diğer Borçlar
5.846.424 5.086.537
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.730.381 2.840.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.116.043 2.245.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.267.371 52.158.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 34.267.371 52.158.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 11.698.716 10.834.169
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.617.052 1.449.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.617.052 1.449.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 28.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.235
ARA TOPLAM
84.670.829 87.420.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.670.829 87.420.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.722.931 2.350.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.722.931 2.350.801
Banka Kredileri
8 1.092.964 1.777.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 629.967 573.433
Diğer Borçlar
9 23.655.865 24.030.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 23.655.865 24.030.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.572.457 10.070.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.572.457 10.070.466
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.784.612 36.452.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
126.455.441 123.872.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.486.167 45.801.418
Ödenmiş Sermaye
21 10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 30.778.036 30.778.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.709.879 -1.222.608
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.709.879 -1.222.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.709.879 -1.222.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-325.087 -295.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -389.868 -373.357
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
64.781 77.830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
64.781 77.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 2.511.095 1.714.917
Yasal Yedekler
21 1.356.072 559.894
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 1.155.023 1.155.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 61.529.159 -43.812.331
Net Dönem Karı veya Zararı
20 13.866.843 47.802.931
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
131.995.433 119.051.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.481.600 164.853.415
TOPLAM KAYNAKLAR
375.937.041 288.725.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 191.860.754 113.752.575
Satışların Maliyeti
22 -145.103.000 -84.938.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.757.754 28.814.206
BRÜT KAR (ZARAR)
46.757.754 28.814.206
Genel Yönetim Giderleri
23 -10.009.832 -5.688.345
Pazarlama Giderleri
23 -13.707.809 -9.293.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 6.639.010 3.336.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -7.292.042 -2.792.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.387.081 14.376.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.132.496 9.109.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.519.577 23.486.145
Finansman Gelirleri
27 13.467.001 4.468.275
Finansman Giderleri
27 -8.641.498 -2.600.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.345.080 25.354.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.322.873 -2.760.627
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.369.535 -3.123.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 3.046.662 363.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.022.207 22.593.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.022.207 22.593.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.155.364 11.578.104
Ana Ortaklık Payları
13.866.843 11.015.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.047.301 -1.300.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.309.128 -1.687.665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
261.827 386.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 261.827 386.753
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -86.698 -36.558 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -73.649 -46.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.049 9.642 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-13.049 9.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.133.999 -1.337.470 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.888.208 21.255.906 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.883.015 10.946.432
Ana Ortaklık Payları
14.005.193 10.309.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959049


BIST

Canlı Borsa
5.032 18:05
Değişim :  -0,59% |  -30,01
Önceki Kapanış :  5.062  
En Yüksek
5.117
En Düşük
5.000
Açılış: 5.079
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 32.105 0,23  
Nasdaq CCO 11.787 1,01  
Xetra DAX DAX 14.957 -1,66  
IPC MXX 52.828 0,53  
Shanghai Composite SHCOMP 3.266 -0,64  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--612--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(25.03.2023 07:52:40-25.03.2023 07:52:40)