***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2017 18:14
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.422.475 61.867.086 61.867.086
Transferler
4.422.475 -4.422.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837 3.377.577 3.376.740
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -915 894.552 21.972.612 3.377.577 65.243.826 65.243.826
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151 58.342.151
Transferler
-3.524.118 3.524.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.168.536 165.168.536
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 165.168.536 223.510.687 223.510.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.275.051 -12.326.013
Dönem Karı (Zararı)
165.168.536 3.377.577
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
165.168.536 3.377.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.396.337 -3.296.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.958 22.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.083 4.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.083 4.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.257.745 728.617
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -67.575 -22.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.700.002 751.425
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.374.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.343.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.457
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-315.465 872.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-122.495.207 -12.402.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.344.091 6.128.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -45.604.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.739.211 6.128.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.892.356 -7.365.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 83.285.486 -40.393.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 4.080.799 -5.319.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.686 -14.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,4 18.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 269.323 -14.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.406 5.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.628 72.740
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 -185.551.409 34.484.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.276.992 -12.320.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.941 -5.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.721.656 -4.476
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -4.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -2.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.143.148 17.404.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.108.360 28.662.940
Kredilerden Nakit Girişleri
14.108.360 28.662.940
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.032.721 -10.744.137
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.032.721 -10.744.137
Ödenen Faiz
-2.286.362 -536.673
Alınan Faiz
14 67.575 22.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.410.247 5.074.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.410.247 5.074.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.452.212 1.239.696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 3.862.459 6.314.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 3.862.459 1.452.212
Ticari Alacaklar
48.964.583 4.522.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 41.187.284 3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.777.299 1.132.176
Diğer Alacaklar
8.890 185.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 185.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.890
Stoklar
5 90.980.494 174.265.980
Peşin Ödenmiş Giderler
5.056.658 9.137.457
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,6 4.679.736 8.744.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 376.922 393.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.831 8.890
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.173.997 32.133.825
ARA TOPLAM
154.057.912 221.706.868
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.057.912 221.706.868
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16 108.751 43.751
Ticari Alacaklar
8.276.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 8.276.756
Diğer Alacaklar
244.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
244.520
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 124.720.000 112.727.000
Maddi Duran Varlıklar
24.030 25.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.574 2.419
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.375.631 112.799.165
TOPLAM VARLIKLAR
287.433.543 334.506.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 24.282.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 32.520.294 21.978.460
Ticari Borçlar
521.659 233.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 18.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 503.296 233.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.523 27.929
Diğer Borçlar
20 1.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20 1.889
Ertelenmiş Gelirler
10.312.135 195.863.544
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,6 7.063.985 121.651.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 3.248.150 74.211.843
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 293.163 427.922
ARA TOPLAM
43.665.794 242.816.370
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.665.794 242.816.370
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 20.236.814 33.322.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.248 25.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.248 25.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.257.062 33.347.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.922.856 276.163.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
223.510.687 58.342.151
Ödenmiş Sermaye
10 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.448.494 21.972.612
Net Dönem Karı veya Zararı

Canlı Borsa
4.960 17:59
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.007
En Düşük
4.929
Açılış: 4.929
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 15.854 1,21  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.229 0,76  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--523--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(02.06.2023 08:56:10-02.06.2023 08:56:10)