***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2017 18:12
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.415.139 61.859.750 17.436 61.877.186
Transferler
4.415.139 -4.415.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837 3.375.334 3.374.497 -1.420 3.373.077
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -915 894.552 21.965.276 3.375.334 65.234.247 16.016 65.250.263
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Transferler
-3.548.017 3.548.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.129.978 165.129.978 25.540 165.155.518
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 165.129.978 223.440.894 34.167 223.475.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.188.443 -12.337.257
Dönem Karı (Zararı)
165.155.518 3.373.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.395.815 -3.296.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.314 22.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.083 4.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.083 4.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.257.911 728.617
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -67.575 -22.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.700.168 751.425
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.374.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.343.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.457
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-315.465 872.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-122.569.319 -12.409.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.443.105 6.128.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -45.604.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.838.225 6.128.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.896.354 -7.365.805
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 83.285.486 -40.393.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 4.077.781 -5.318.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
289.455 -17.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,4 18.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 271.092 -17.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.420 5.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.461 67.896
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 -185.551.409 34.484.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.190.384 -12.332.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.941 -5.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.656.656 -4.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -4.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -2.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.143.314 17.404.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.108.360 28.662.940
Kredilerden Nakit Girişleri
14.108.360 28.662.940
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.032.721 -10.744.137
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.032.721 -10.744.137
Ödenen Faiz
-2.286.528 -536.673
Alınan Faiz
14 67.575 22.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.388.473 5.063.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.388.473 5.063.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.474.313 1.299.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 3.862.786 6.362.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 3.862.786 1.474.313
Ticari Alacaklar
49.063.597 4.522.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 41.187.284 3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.876.313 1.132.176
Diğer Alacaklar
8.890 185.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 185.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.890
Stoklar
5 90.980.494 174.265.980
Peşin Ödenmiş Giderler
5.060.238 9.138.019
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,6 4.679.736 8.744.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 380.502 393.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.831 8.890
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.173.997 32.137.823
ARA TOPLAM
154.160.833 221.733.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.160.833 221.733.529
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.381 0,06  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--398--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.06.2022 06:34:30-28.06.2022 06:34:30)