***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 20:49
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.415.139 61.859.750 17.436 61.877.186
Transferler
4.415.139 -4.415.139 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837 5.546.006 5.546.006 628 5.546.634
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -915 894.552 21.965.276 5.546.843 67.405.756 18.064 67.423.820
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Transferler
-3.548.017 3.548.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.330.565 -6.330.565 11.963 -6.318.602
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 -6.330.565 51.980.351 20.590 52.000.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.553.318 -15.370.702
Dönem Karı (Zararı)
-6.318.602 5.547.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.124.214 -5.925.054
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.662 11.797
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.224 1.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.224 1.529
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-123.170 253.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-178 -6.051
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.637.674 259.702
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 -1.760.666 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.457
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
14 2.250.946 -1.267.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.747.733 -14.992.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -45.176.733 3.355.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.010.699 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.166.034 3.355.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.885.212 -3.246.056
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -15.645.425 -18.783.479
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
33.822 -3.965.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
314.044 3.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.032 24.720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-283.541 -62.202
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 49.635.386 7.682.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.553.345 -15.369.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27 -1.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.148 -1.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -1.195
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -1.195
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.292.867 14.931.651
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.709.684 20.852.017
Kredilerden Nakit Girişleri
12.709.684 20.852.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.767.619 -5.419.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.767.619 -5.419.838
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-486.792
Ödenen Faiz
-1.235.110 -19.787
Alınan Faiz
178 6.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-746.697 -440.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-746.697 -440.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.474.313 1.299.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 727.616 859.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 727.616 1.474.313
Ticari Alacaklar
43.743.741 4.522.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 7.401.089 3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 36.342.652 1.132.176
Diğer Alacaklar
164.000 185.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
164.000 185.938
Stoklar
5 189.911.405 174.265.980
Peşin Ödenmiş Giderler
9.104.197 9.138.019
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.697.913 8.744.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
406.284 393.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.917 8.890
Diğer Dönen Varlıklar
9 14.030.029 32.137.823
ARA TOPLAM
257.689.905 221.733.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.689.905 221.733.529
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7.716.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.716.224
Diğer Alacaklar
244.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
244.520
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 112.727.000 112.727.000
Maddi Duran Varlıklar
32.092 30.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.188 3.501
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.723.024 112.760.794
TOPLAM VARLIKLAR
378.412.929 334.494.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 21.941.765 24.282.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 30.581.337 21.978.460
Ticari Borçlar
552.388 238.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
552.388 238.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.561 31.593
Diğer Borçlar
2.126 2.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.126 2.508
Ertelenmiş Gelirler
245.498.930 195.863.544
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,6 68.398.220 55.462.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 177.100.710 140.400.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 147.007 430.166
ARA TOPLAM
298.740.114 242.827.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.740.114 242.827.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 27.655.767 33.322.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.107 25.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.107 25.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.671.874 33.347.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.411.988 276.174.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.980.351 58.310.916
Ödenmiş Sermaye
10 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.417.259 21.965.276
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.330.565 -3.548.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.590 8.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.000.941 58.319.543
TOPLAM KAYNAKLAR
378.412.929 334.494.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -680.045 -360.140
Pazarlama Giderleri
11 -39.860 -28.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 50.926 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.761.181 -2.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.430.160 -390.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
178 6.051
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.429.982 -384.858
Finansman Giderleri
14 -3.888.620 1.007.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.318.602 623.014
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.924.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.924.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.318.602 5.547.471
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.318.602 5.547.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.963 628
Ana Ortaklık Payları
-6.330.565 5.546.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 15 -0,16230000 0,14220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.318.602 5.546.634
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.963 628
Ana Ortaklık Payları
-6.330.565 5.546.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606737


BIST

Canlı Borsa
2.398 12:52
Değişim :  -0,16% |  -3,92
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.422
En Düşük
2.383
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1875--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(30.06.2022 13:08:57-30.06.2022 13:08:57)