***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 18:49
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 40.171 15.604.774 15.604.774 15.644.945
Dönem Karı (Zararı)
15.604.774 15.604.774 15.604.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.171
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 42.581 7.572.969 115.025.136 15.604.774 272.464.922 272.464.922
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -4.060 7.804.177 110.400.980 215.347.298 467.767.857 467.767.857
Transferler
215.347.298 -215.347.298 27.233.429 27.233.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.801 27.151.628 27.151.628 27.151.628
Dönem Karı (Zararı)
27.151.628 81.801 81.801
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.801
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 77.741 7.804.177 325.748.278 27.151.628 495.001.286 495.001.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.142.107 13.030.699
Dönem Karı (Zararı)
27.151.628 15.604.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.267.126 -6.615.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 8.101 12.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
150.970 65.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
150.970 65.106
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.552.366 -434.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.621.380 -509.609
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
69.014 74.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 126.169 -6.257.776
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -6.257.776
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
126.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.400.392 3.523.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -10.930.122 170.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.490 -36.138
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 4.530.625 2.532.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
52.909 -488.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.523 -46.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.918 2.128
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.991 762.230
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-9.027.746 627.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.484.110 12.512.742
Alınan Faiz
12 1.520.528 509.609
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
137.469 8.348
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.762.430
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.762.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -106.430
Ödenen Faiz
13 -106.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.620.323 12.924.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.620.323 12.924.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.389.159 4.037.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.768.836 16.962.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 49.768.836 52.389.159
Finansal Yatırımlar
4 14.636.261 0
Ticari Alacaklar
12.163.860 985.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 12.163.860 985.921
Diğer Alacaklar
216.396 159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
216.396 159.906
Stoklar
6 45.373.961 49.904.586
Peşin Ödenmiş Giderler
36.722 89.631
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 51.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.722 38.361
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
78.927 216.396
ARA TOPLAM
122.274.963 103.745.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.274.963 103.745.599
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 818.156 1.034.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 818.156 1.034.137
Diğer Alacaklar
1.578 1.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.578 1.578
Stoklar
6 88.570.000 88.570.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 295.939.000 295.939.000
Maddi Duran Varlıklar
704.530 712.564
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
253 318
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
386.033.517 386.257.597
TOPLAM VARLIKLAR
508.308.480 490.003.196
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
110.941 105.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 17.849 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 93.092 105.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.538 30.620
Diğer Borçlar
641.753 646.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
641.753 646.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.370.768 18.388.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.370.768 18.388.514
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.299.231 2.255.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
127.108 82.986
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.172.123 2.172.123
ARA TOPLAM
12.461.231 21.426.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.461.231 21.426.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
518.076 496.024
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
518.076 496.024
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.000 80.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.000 80.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
257.887 232.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
257.887 232.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
845.963 808.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.307.194 22.235.339
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
495.001.286 467.767.857
Ödenmiş Sermaye
9 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.741 -4.060
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.741 -4.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.741 -4.060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 7.804.177 7.804.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
325.748.278 110.400.980
Net Dönem Karı veya Zararı
27.151.628 215.347.298
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
495.001.286 467.767.857
TOPLAM KAYNAKLAR
508.308.480 490.003.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 30.106.527 13.151.641
Satışların Maliyeti
10 -5.075.433 -2.790.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.031.094 10.361.199
BRÜT KAR (ZARAR)
25.031.094 10.361.199
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.543.504 -1.102.153
Pazarlama Giderleri
-32.290 -22.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.277.161 7.088.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.167.515 -816.368
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.564.946 15.509.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.564.946 15.509.227
Finansman Gelirleri
3.235.837 348.695
Finansman Giderleri
13 -649.155 -253.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.151.628 15.604.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.151.628 15.604.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.151.628 15.604.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
27.151.628 15.604.774
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,20230000 0,11630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.801 40.171
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.801 40.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.233.429 15.644.945
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.233.429 15.644.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025915


BIST

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 0,60  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1272--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(28.06.2022 09:30:28-28.06.2022 09:30:28)